Doorgaan naar hoofdcontent

Het preventieprogramma lage rugpijn van Fedris wordt uitgebreid

Onlangs hield Fedris (het vroegere Fonds voor de Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen) een symposium. Ze vierden namelijk de verjaardag van het preventieprogramma lage rugpijn. Dit werd tien jaar geleden opgestart om te vermijden dat lage rugpijn bij werknemers evolueert tot een chronische ziekte.
Via het programma kunnen werknemers gratis tot 36 sessies volgen in een revalidatiecentrum, met toepassing van kinesitherapie, ergotherapie, fysiotherapie, enzovoort. Ook de werkgever krijgt een forfaitair bedrag om ergonomische interventies te doen.
Het preventieprogramma van Fedris is erg succesvol gebleken. Bijna 90% van de meer dan 8000 werknemers die de afgelopen tien jaar dit programma hebben doorlopen, hebben succesvol het werk hervat, met zowel subjectieve als objectieve vooruitgang. 
Minister Maggie De Block zal vanaf begin volgend jaar (de precieze datum van publicatie in het Staatsblad is nog niet gekend) het programma dan ook verder uitbreiden, zo lees ik op de website van Beswic (waar Danny De Baere heel vaak nuttige informatie op zet, trouwens).
De vijf uitbreidingen:
  1. De aanvraag is geldig bij arbeidsongeschiktheid wegens lage rugpijn van 4 weken tot 6 maanden in plaats van tot 3 maanden
  2. Naast "hanteren van lasten" en "mechanische trillingen" wordt ook "ergonomische belasting voor de rug" een nieuw aanvaardingscriterium*
  3. De aanvraag kan via de arbeidsarts, maar zal ook via de arts van het revalidatiecentrum ingediend kunnen worden
  4. Het bedrag van de ergonomische interventie gaat van € 418,29 naar € 470
  5. De werknemer zal zich ook nog kunnen inschrijven bij het werkhervattingsonderzoek (na arbeidsongeschiktheid van 4 weken tot 6 maanden) wanneer de arbeidsarts vaststelt dat er aangepast werk is of een andere functie wordt uitgevoerd
* En ik geef het maar onmiddellijk mee: dit omvat niét de beeldschermwerkers. Sorry guys.
Voor het overige blijft de procedure dezelfde (zie link). Hieronder het concreet stappenplan voor de arbeidsarts, in drie eenvoudige stappen:
  1. Evalueer of de werknemer aan de criteria voldoet
  2. Vul het eerste deel van het aanvraagformulier functionele revalidatie in (zie pdf) en stuur het ondertekend (ook door de werknemer) op naar Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel; rugpreventie@fedris.be)
  3. Geef het tweede deel van het aanvraagformulier mee aan de werknemer, om in te laten vullen door het revalidatiecentrum (erkende centra zie link)
Sowieso is het voor een onderneming nuttig om dit in te passen in hun re-integratiebeleid. Als je contact onderhoudt met je werknemers tijdens hun ziekteverlof, en hen informeert over de mogelijkheid van een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, kunnen werknemers met rugklachten eenvoudig ingeschreven worden op dit heel zinvolle programma van Fedris.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal