Doorgaan naar hoofdcontent

Chemische agentia: nieuwe stoffen en nieuwe grenswaarden

Een recent nieuwsbericht op BeSWIC verwijst naar een recent gepubliceerd KB dat op 13 oktober 2018 in werking treedt. 

Titel 1 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk handelt over chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Bijlage VI.1-1 beschrijft de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Hier zijn nu een aantal chemische stoffen aan toegevoegd, en een aantal grenswaarden zijn gewijzigd.


Van mei tot september 2017 is hiervoor een publieke raadplegingsprocedure uitgevoerd. Dit is gebeurd om conform EU richtlijnen te werken, en op basis van bevindingen van de ACGIH (de Association Advancing Occupational and Environmental Health).

De vernieuwde lijst is hier te raadplegen. Lager in dit artikel het overzicht van nieuwe stoffen en stoffen met gewijzigde grenswaarden.


Waarom is dit belangrijk? 

De werkpostanalyses van werknemers die aan een van de nieuwe beschreven stoffen zijn blootgesteld, moeten worden aangepast. En de labo referentiewaarden voor de gewijzigde grenswaarden moeten worden aangepast.

Nu, wat betreft de nieuwe stoffen: in de praktijk hebben deze werknemers doorgaans nu al verschillende risico's toegewezen gekregen: het is weinig waarschijnlijk dat iemand die bijvoorbeeld aan citral* wordt blootgesteld, niet ook al een hele reeks andere chemische producten over zich heen krijgt.

* Genoegzaam gekend als 3,7-dimethyl-2,6-octadienal; een organisch product van bijvoorbeeld de plant citroenmunt, onder meer gebruikt om die heerlijke citroengeur aan schoonmaakproducten  of luchtverfrissers toe te voegen.

De nieuwe grenswaarden waaronder de stoffen de limbo moeten dansen, die kunnen soms wél een behoorlijke impact hebben.

Neem bijvoorbeeld bisfenol A. Je hebt hier waarschijnlijk al van gehoord: een veelgebruikt product dat bijvoorbeeld als beschermende binnencoating van voedingsmiddelen wordt gebruikt, en waarvan bij meer dan 90% Westerse burgers sporen van in het lichaam terug te vinden zijn. De grenswaarde was 10 mg/m³. Dus een blootstelling van 3 mg/m³? No problem. Tot nu: de nieuwe grenswaarde is 2 mg/m³!

De grenswaarde voor latex als allergeen eiwit is zelfs een factor 10 lager gezet; van 0,001 mg/m³ naar 0,0001 mg/m³. En zo zijn er nog een aantal; het antistollingsmiddel (en rattenvergif) warfarine bijvoorbeeld.

De moeite dus om de lijst eens grondig te doorspitten...Toegevoegde stoffen zijn de volgende:

 • ethylhexaan-1-ol
 • but-2-yn-1,4-diol
 • diacetyl
 • citral
 • 2,4-pentaandion
 • 1-broom-2-propeen
 • carbonylsulfide
 • o-ftalodinitril
 • N,N-diethylhydroxylamine
 • ethylisocyanaat
 • perazijnzuur
 • cyanogeenbromide
 • fenylisocyanaat
 • wollastoniet
 • hardmetaal dat kobalt en wolfraamcarbide bevat
 • simazine

Enkel de eerste twee stoffen zijn toegevoegd op basis van EU wetgeving, al de rest op basis van aanbevelingen ACGIH.


Aangepaste grenswaarden voor:

 • acetonitril
 • acroleïne
 • acrylzuur
 • allylchloride
 • allylpropyldisulfide
 • atrazine
 • azijnzuuranhydride
 • bariumsulfaat
 • beryllium en -verbindingen
 • bisfenol A
 • boortribromide
 • 1-broompropaan
 • butaan
 • butylacetaat
 • calciumdihydroxide
 • calciumoxide
 • clopidol
 • cyanogeen
 • 2,4-D, dibutylfosfaat
 • 1,4-dichloorbenzeen
 • dieldrin
 • di-ethanolamine
 • ethylacetaat
 • ethylbenzeen
 • ethylformiaat
 • 5-ethylideen-2-norborneen
 • ferbam
 • glyceroltrinitraat
 • houtstof
 • kaliumcyanide
 • katoenstof
 • koolstofmonoxide
 • koolstoftetrachloride
 • koolzwart
 • latex
 • lithiumhydride
 • maleïnezuuranhydride
 • methomyl
 • 1-methoxy-2-propanol
 • 3-methyl-2-butanon
 • methyleenchloride
 • methylformiaat
 • 5-methyl-2-hexanon
 • methylparathion
 • natriumcyanide
 • nikkelcarbonyl
 • nitro-ethaan
 • oxaalzuur
 • piperazine en zouten
 • portlandcement
 • propyleenimine
 • stikstofmonoxide
 • sulprofos
 • thallium en -verbindingen
 • 4,4'-thiobis
 • thionylchloride
 • 1,2,3-trichloorpropaan
 • tri-ethylamine
 • ri-o-cresylfosfaat
 • tetraethylorthosilicaat
 • tetrachloorethyleen
 • terfenyl gehydrogeneerd
 • vinylideenchloride
 • warfarine
 • waterstofcyanide

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h