Doorgaan naar hoofdcontent

Chemische agentia: nieuwe stoffen en nieuwe grenswaarden

Een recent nieuwsbericht op BeSWIC verwijst naar een recent gepubliceerd KB dat op 13 oktober 2018 in werking treedt. 

Titel 1 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk handelt over chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia. Bijlage VI.1-1 beschrijft de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling. Hier zijn nu een aantal chemische stoffen aan toegevoegd, en een aantal grenswaarden zijn gewijzigd.


Van mei tot september 2017 is hiervoor een publieke raadplegingsprocedure uitgevoerd. Dit is gebeurd om conform EU richtlijnen te werken, en op basis van bevindingen van de ACGIH (de Association Advancing Occupational and Environmental Health).

De vernieuwde lijst is hier te raadplegen. Lager in dit artikel het overzicht van nieuwe stoffen en stoffen met gewijzigde grenswaarden.


Waarom is dit belangrijk? 

De werkpostanalyses van werknemers die aan een van de nieuwe beschreven stoffen zijn blootgesteld, moeten worden aangepast. En de labo referentiewaarden voor de gewijzigde grenswaarden moeten worden aangepast.

Nu, wat betreft de nieuwe stoffen: in de praktijk hebben deze werknemers doorgaans nu al verschillende risico's toegewezen gekregen: het is weinig waarschijnlijk dat iemand die bijvoorbeeld aan citral* wordt blootgesteld, niet ook al een hele reeks andere chemische producten over zich heen krijgt.

* Genoegzaam gekend als 3,7-dimethyl-2,6-octadienal; een organisch product van bijvoorbeeld de plant citroenmunt, onder meer gebruikt om die heerlijke citroengeur aan schoonmaakproducten  of luchtverfrissers toe te voegen.

De nieuwe grenswaarden waaronder de stoffen de limbo moeten dansen, die kunnen soms wél een behoorlijke impact hebben.

Neem bijvoorbeeld bisfenol A. Je hebt hier waarschijnlijk al van gehoord: een veelgebruikt product dat bijvoorbeeld als beschermende binnencoating van voedingsmiddelen wordt gebruikt, en waarvan bij meer dan 90% Westerse burgers sporen van in het lichaam terug te vinden zijn. De grenswaarde was 10 mg/m³. Dus een blootstelling van 3 mg/m³? No problem. Tot nu: de nieuwe grenswaarde is 2 mg/m³!

De grenswaarde voor latex als allergeen eiwit is zelfs een factor 10 lager gezet; van 0,001 mg/m³ naar 0,0001 mg/m³. En zo zijn er nog een aantal; het antistollingsmiddel (en rattenvergif) warfarine bijvoorbeeld.

De moeite dus om de lijst eens grondig te doorspitten...Toegevoegde stoffen zijn de volgende:

 • ethylhexaan-1-ol
 • but-2-yn-1,4-diol
 • diacetyl
 • citral
 • 2,4-pentaandion
 • 1-broom-2-propeen
 • carbonylsulfide
 • o-ftalodinitril
 • N,N-diethylhydroxylamine
 • ethylisocyanaat
 • perazijnzuur
 • cyanogeenbromide
 • fenylisocyanaat
 • wollastoniet
 • hardmetaal dat kobalt en wolfraamcarbide bevat
 • simazine

Enkel de eerste twee stoffen zijn toegevoegd op basis van EU wetgeving, al de rest op basis van aanbevelingen ACGIH.


Aangepaste grenswaarden voor:

 • acetonitril
 • acroleïne
 • acrylzuur
 • allylchloride
 • allylpropyldisulfide
 • atrazine
 • azijnzuuranhydride
 • bariumsulfaat
 • beryllium en -verbindingen
 • bisfenol A
 • boortribromide
 • 1-broompropaan
 • butaan
 • butylacetaat
 • calciumdihydroxide
 • calciumoxide
 • clopidol
 • cyanogeen
 • 2,4-D, dibutylfosfaat
 • 1,4-dichloorbenzeen
 • dieldrin
 • di-ethanolamine
 • ethylacetaat
 • ethylbenzeen
 • ethylformiaat
 • 5-ethylideen-2-norborneen
 • ferbam
 • glyceroltrinitraat
 • houtstof
 • kaliumcyanide
 • katoenstof
 • koolstofmonoxide
 • koolstoftetrachloride
 • koolzwart
 • latex
 • lithiumhydride
 • maleïnezuuranhydride
 • methomyl
 • 1-methoxy-2-propanol
 • 3-methyl-2-butanon
 • methyleenchloride
 • methylformiaat
 • 5-methyl-2-hexanon
 • methylparathion
 • natriumcyanide
 • nikkelcarbonyl
 • nitro-ethaan
 • oxaalzuur
 • piperazine en zouten
 • portlandcement
 • propyleenimine
 • stikstofmonoxide
 • sulprofos
 • thallium en -verbindingen
 • 4,4'-thiobis
 • thionylchloride
 • 1,2,3-trichloorpropaan
 • tri-ethylamine
 • ri-o-cresylfosfaat
 • tetraethylorthosilicaat
 • tetrachloorethyleen
 • terfenyl gehydrogeneerd
 • vinylideenchloride
 • warfarine
 • waterstofcyanide

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel. Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal. Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels