Doorgaan naar hoofdcontent

You like to...


Deze artikels tonen weer maar eens welke maatregelen het grootste positieve effect hebben op verzuim: het verhogen van de fysieke activiteit. De twee vaakst voorkomende factoren van afwezigheid zijn locomotorische en stressgerelateerde klachten (elke een kleine 20% van de gestelde diagnoses bij ziekteverzuim). In aantal verzuimdagen zijn stressgerelateerde klachten wel belangrijker (circa 30% versus 20% locomotorisch). Dit is omdat stressgerelateerde aandoeningen vaker leiden tot langdurig ziekteverzuim.

Maar het is moeilijker om impact te hebben stressgerelateerde aandoeningen. Heel belangrijk, uiteraard, maar het vereist een multidisciplinaire aanpak, en er zijn een veelheid van factoren aan het werk. Als ik bovendien even kort door de bocht mag gaan: eenmaal dat een werknemer langer dan een maand afwezig is, gaat voor de werkgever een aanpak van verzuim minder impact hebben; de periode van gewaarborgd loon is dan achter de rug.

Locomotorische aandoeningen daarentegen leiden vaker tot veelvuldig, kortdurend verzuim. Dus hoe meer je daarop kunt werken, hoe groter de ROI (return on investment), zoals economen het graag noemen.

Wat blijkt nu uit bovenstaand artikel 1? Werknemers die minstens 316 minuten per week (dus pakweg drie kwartier per dag) in hun vrije tijd een fysieke activiteit doen zoals wandelen, spelen met de kinderen, joggen, zwemmen or whatever, zijn twee maal minder vaak ziek. Een duidelijk handvat voor secundaire preventie dus. Ik heb het dan nog niet eens op de indirecte positieve effecten op stressgerelateerde aandoeningen; fysieke activiteite bevordert ook het algemeen welbevinden.

Bij diegenen die afwezig zijn omwille van ruglast, heeft volgens artikel 2 een snelle re-integratie een positieve impact op de pijn en op een functionele revalidatie. Tertiaire preventie ten top.

Nog niet overtuigd? Dan kan ik nog verwijzen naar een eerder verschenen en veelbesproken onderzoek, in juli 2017 verschenen in Progress in Cardiovascular Diseases: Running as a Key Lifestyle Medicine for Longevity. Hierin staat beschreven dat je met een uur stevig bewegen per dag, je leven voor elk uur met zeven uur verlengt. Een mooi voorbeeld van primaire preventie, het summum van preventieve geneeskunde.

Dus zowel op vlak van tertiaire, secundaire als primaire preventie kun je een grote impact hebben op het verzuim, door fysieke activiteit van je werknemers te bevorderen. Waar wacht je nog op? Move it!

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee