Doorgaan naar hoofdcontent

You like to...


Deze artikels tonen weer maar eens welke maatregelen het grootste positieve effect hebben op verzuim: het verhogen van de fysieke activiteit. De twee vaakst voorkomende factoren van afwezigheid zijn locomotorische en stressgerelateerde klachten (elke een kleine 20% van de gestelde diagnoses bij ziekteverzuim). In aantal verzuimdagen zijn stressgerelateerde klachten wel belangrijker (circa 30% versus 20% locomotorisch). Dit is omdat stressgerelateerde aandoeningen vaker leiden tot langdurig ziekteverzuim.

Maar het is moeilijker om impact te hebben stressgerelateerde aandoeningen. Heel belangrijk, uiteraard, maar het vereist een multidisciplinaire aanpak, en er zijn een veelheid van factoren aan het werk. Als ik bovendien even kort door de bocht mag gaan: eenmaal dat een werknemer langer dan een maand afwezig is, gaat voor de werkgever een aanpak van verzuim minder impact hebben; de periode van gewaarborgd loon is dan achter de rug.

Locomotorische aandoeningen daarentegen leiden vaker tot veelvuldig, kortdurend verzuim. Dus hoe meer je daarop kunt werken, hoe groter de ROI (return on investment), zoals economen het graag noemen.

Wat blijkt nu uit bovenstaand artikel 1? Werknemers die minstens 316 minuten per week (dus pakweg drie kwartier per dag) in hun vrije tijd een fysieke activiteit doen zoals wandelen, spelen met de kinderen, joggen, zwemmen or whatever, zijn twee maal minder vaak ziek. Een duidelijk handvat voor secundaire preventie dus. Ik heb het dan nog niet eens op de indirecte positieve effecten op stressgerelateerde aandoeningen; fysieke activiteite bevordert ook het algemeen welbevinden.

Bij diegenen die afwezig zijn omwille van ruglast, heeft volgens artikel 2 een snelle re-integratie een positieve impact op de pijn en op een functionele revalidatie. Tertiaire preventie ten top.

Nog niet overtuigd? Dan kan ik nog verwijzen naar een eerder verschenen en veelbesproken onderzoek, in juli 2017 verschenen in Progress in Cardiovascular Diseases: Running as a Key Lifestyle Medicine for Longevity. Hierin staat beschreven dat je met een uur stevig bewegen per dag, je leven voor elk uur met zeven uur verlengt. Een mooi voorbeeld van primaire preventie, het summum van preventieve geneeskunde.

Dus zowel op vlak van tertiaire, secundaire als primaire preventie kun je een grote impact hebben op het verzuim, door fysieke activiteit van je werknemers te bevorderen. Waar wacht je nog op? Move it!

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal