Doorgaan naar hoofdcontent

Waar blijft de hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw eigenlijk?

Op 26 april 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot oprichting van een "Commissie tot hervorming van de beroepsziekten 21ste eeuw".

Zoals bijvoorbeeld Prebes op 4 mei 2016 en Beswic op 13 mei 2016 berichtten, werd dit adviesorgaan belast met het opmaken van een verslag met maatregelen om de wetgeving over de beroepsziekten te hervormen, met een actualisatie voor de nieuwere beroepsziekten en ook een samenhang met arbeidsongevallen. Dat laatste gezien de fusie van het vroegere Fonds voor de Beroepsziekten met het Fonds voor de ArbeidsOngevallen, tot het huidige Fedris.

Dat verslag moest er uiterlijk voor het najaar 2017 zijn.


En het is er ook gekomen! Met lichte vertraging weliswaar, begin 2018. Op 26 april 2018 hebben Minister De Block en de voorzitter van de Commissie prof. em. Josse Van Steenbergen het rapport voorgesteld aan de sociale partners, zo verscheen ook op diezelfde dag op de website van minister De Block.

Het 44 pagina's tellende rapport is ook online beschikbaar, te downloaden als pdf via deze link, als je zelf de aanbevelingen van de Commissie erop wilt napluizen. Kort samengevat geeft het rapport aan dat er nu andere en meer multicausale aandoeningen zijn, en dat preventie meer het uitgangspunt moet worden. Een hervorming van het systeem naar de pijlers preventie, re-integratie en vergoeding. Met ook aandacht voor administratieve vereenvoudiging, digitalisatie en gegevensverwerking.


"De aanbevelingen van de Commissie zullen nu grondig worden geanalyseerd", werd in het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid geformuleerd, en er werd aangegeven dat er na sociaal overleg een aantal voorstellen gedaan zouden worden. Dit als antwoord op de in het slotwoord van het rapport geuite hoop van de Commissie "dat haar aanbevelingen op korte termijn zullen leiden naar een wetgevend initiatief".


Alleen zijn we nu opnieuw bijna een jaar verder, en ik heb hier niets meer over vernomen. Zal wellicht te maken hebben met de gewijzigde politieke situatie, een regering in lopende zaken en zo. Enfin, misschien komt er nog iets op 26 april aanstaande?...

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal