Doorgaan naar hoofdcontent

De minimumtarieven van je externe dienst in 2021

De minimumtarieven van de externe diensten zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex, voor het ganse lopende jaar.

De spilindex is in februari 2020 overschreden, dus de minimumtarieven voor 2021 zullen 2% hoger zijn dan die van 2020. Bijgevolg zijn onderstaande cijfers van toepassing.

Tariefgroep≤ 5 werknemers> 5 werknemers
Tariefgroep 138,43 EUR44,92 EUR
Tariefgroep 255,74 EUR65,49 EUR
Tariefgroep 369,27 EUR81,72 EUR
Tariefgroep 487,67 EUR103,37 EUR
Tariefgroep 5102,83 EUR121,23 EUR
Preventie-eenheidNVT162,36 EUR
Preventie-eenheid buiten budgetNVT124,48 EUR
Medisch onderzoek buiten budget83,92 EUR83,92 EUR


Hé, gingen die tariefregelingen niet grondig herzien worden?

Het advies nr. 215 van de Hoge Raad PBW uit 2018 vroeg om een wijziging van de tariefregeling van de externe diensten. De Belgische overheid is er anno 2021 nog niet toegekomen om dit onder de loep te nemen. 

Ze hebben sinds 2018 ook wel wat andere dingen aan hun hoofd gehad: eerst moest de formatie na het vertrek van de N-VA op 8 december 2018 zien te overleven tot de nieuwe verkiezingen op 26 mei 2019. Dan had je de 493 dagen tot er een nieuwe meerderheidsregering gevormd raakte. Hiertussen fietste de coronapandemie. En, tja, ondertussen zijn we alweer 2021. Time flies when you're having fun, no?

Dit jaar verwacht ik niet dat die tariefregeling op de schop zal gaan. Puur buikgevoel hoor. Nu, ook als dat toch effectief het geval zou zijn, dan zullen de nieuwe tariefregelingen sowieso pas in voege gaan vanaf 1 januari 2022. Theoretisch zou het ook eerder kunnen, maar dan zou je een aantal KB's inhoudelijk sterk moeten aanpassen, en het zou een dergelijke boekhoudkundige rotzooi geven, dat ik wel met stelligheid kan voorspellen dat men dat niet zal doen.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal