Doorgaan naar hoofdcontent

Goede voornemens? Vergroot je kans op succes

Ondanks de populariteit van de goede voornemens voor het nieuwe jaar, is de kennis daarover nog altijd beperkt. Onderzoekers in Stockholm hebben bevraagd bij een duizendtal deelnemers welke goede voornemens mensen het vaakst stellen, de slaagpercentages ervan en wat de kans op succes kan vergroten.

Wat blijkt?

De meest populaire resoluties hebben betrekking op lichamelijke gezondheid, gewichtsverlies en eetgewoonten. Bij een follow-up na een jaar geeft iets meer dan de helft van de deelnemers aan dat ze hun goede voornemens behaald hadden. Nu, het was een vrijwillige deelname, dus mensen die meer gemotiveerd waren, zijn meer geneigd om ok deel te nemen aan de studie én de follow-up. Maar toch waren er in deze groep verschillen te zien.

Diegenen die een beetje begeleiding hebben gekregen, zoals basisinformatie over hoe concreet doelen stellen, blijken succesvoller dan diegenen die geen informatie ontvangen hebben, maar ook succesvoller dan diegenen die bestookt werden met té veel informatie. 

Het grootste verschil is echter te zien tussen deelnemers met aanpakgerichte doelen ("ik ga dit doen") en vermijdingsgerichte doelen ("ik ga dit niet doen"). "Ik ga niet meer ongezond eten" is dus minder effectief dan "Ik ga gezonder eten". 

Stel je doelstellingen op een positieve manier, en je slaagkans is al direct 25% groter!

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal