Doorgaan naar hoofdcontent

Stigma en psychische aandoeningen op de werkplek

Deze tekst is eerder verschenen in preventActua 03/2021

Een artikel in BMC Psychology toont aan dat stigma op de werkplek een negatieve invloed heeft op de loopbaan en het welzijn van mensen met psychische problemen en ziekten. Als groep hebben ze drie tot zeven keer meer kans op werkloosheid. Het artikel duidt vier elementen aan die een negatieve invloed hebben op de duurzame werkgelegenheid van deze werknemers.

1. Negatieve stereotypen

De belanghebbenden op de werkplek (HR, leidinggevenden, ...) hebben dikwijls een algemeen negatieve houding ten opzichte van mensen met psychische aandoeningen. Dergelijke vooroordelen zorgen ervoor dat werkgevers minder snel werknemers met een psychische aandoening in dienst nemen, en eerder geneigd zijn om ze te laten gaan.
 

2. Het disclosure-dilemma

Moet de werknemer een psychische aandoening melden aan de werkgever?
Enerzijds kan deze openbaarmaking leiden tot stigmatisering en discriminatie, en zelfs tot werkloosheid. Zo kan het zijn dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd zal worden, of dat een sollicitant niet wordt aangeworven.
Anderzijds kan openbaarmaking ziekteverzuim en baanverlies net voorkomen. Het kan leiden tot werkaanpassingen en ondersteuning door managers en collega’s, wat bij geheimhouding wellicht niet zou gebeuren. De meeste werknemers met een psychische aandoening geven er de voorkeur aan om hier open over te zijn, omdat het erg stressvol kan zijn om hun ziekte op het werk geheim te houden.
 

3. Waarom proberen?

Negatieve sociale stereotypen kunnen een lager zelfbeeld en het gevoel van ontmoediging in de hand werken bij mensen met een psychische aandoening. Dat kan hun gedrag verstoren; het kan hen bijvoorbeeld tegenhouden om proactief een ​​nieuwe baan te zoeken of te behouden. Dit staat bekend als het why try-effect: waarom zou ik het ook maar proberen?
 

4. Drempel voor zorg

Het stigma op de werkplek kan een belemmering vormen voor het zoeken naar professionele hulp. Zo hebben tal van onderzoeken aangetoond dat soldaten, journalisten en politie-inspecteurs vaak geen medische hulp zoeken, omdat ze zich zorgen maken over de mogelijke negatieve reacties van collega’s en leidinggevenden. Het ontbreken van een professionele behandeling kan de bestaande gezondheidsproblemen echter verergeren en zo leiden tot langdurig ziekteverzuim en jobverlies.
 

Stigmavrije werkomgeving

Het stigma op de werkplek heeft niet alleen een negatieve invloed op werknemers met een psychische aandoening, maar ook op mensen met andere gezondheidsproblemen, zoals kanker, diabetes en hiv. Het verzekeren van een stigmavrije werkomgeving zou ervoor kunnen zorgen dat het volle potentieel van deze werknemers benut wordt en zou ten goede komen aan individuen, werkgevers en de samenleving als geheel.


Zie ook:

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal