Doorgaan naar hoofdcontent

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken.Procedure na een arbeidsongeval

Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade.


Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris

Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, door verzekeraars werd geweigerd. Dit is een significante stijging vergeleken met 1985, toen slechts 2,2% werd afgewezen. Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, controleert deze weigeringen, maar slechts een zesde van de gevallen wordt daadwerkelijk onderzocht. Na tussenkomst van Fedris werden in dat jaar 214 van de afgewezen claims alsnog goedgekeurd; dus 1 op de 5 geweigerde claims voor ernstige arbeidsongevallen.

Federaal parlementslid Nathalie Muylle heeft in 2023 een wetsvoorstel ingediend waarin gepleit werd voor een volledig onderzoek naar alle geweigerde claims door Fedris, gefinancierd door een heffing van 100 euro door de verzekeraars bij afwijzing van een dossier.


Discussiepunten en nieuwe maatregelen

Het probleem van weigeringen is vooral prangend bij ernstige ongevallen, waarbij vaak wordt gediscussieerd of een situatie wel onder de definitie van een arbeidsongeval valt. Bijvoorbeeld, als iemand na het werk een omweg maakt om files te vermijden of even stopt bij een winkel. Tot nu toe kon Fedris enkel een steekproef van deze weigeringen onderzoeken wegens beperkte middelen. Maar nu heeft Fedris budget gekregen voor drie extra juristen om alle geweigerde ernstige ongevallen te onderzoeken, wat de druk op de slachtoffers verlicht om zelf juridische stappen te moeten ondernemen. Voortaan kan Fedris actiever ingrijpen en indien nodig rechtstreeks naar de rechtbank stappen, wat een aanzienlijke verlichting betekent voor de getroffen werknemers.


Dit nieuwe beleid wordt positief ontvangen door zowel vertegenwoordigers van werknemers als verzekeraars. Stijn Gryp, van het ACV, en Barbara Van Speybroeck, van Assuralia, benadrukken het belang van deze ontwikkelingen voor een helderdere interpretatie van de wetgeving en de verminderde belasting van de slachtoffers. De echte test zal echter de tijd zijn, die zal uitwijzen of de frequentie van onterechte weigeringen afneemt door deze versterkte aanpak.


Bronnen:

VRT NWS - 1 jaar na Pano ‘Onzekerheid verzekerd’: overheidgaat elk zwaar arbeidsongeval dat geweigerd wordt door verzekeraar controleren 

Persbericht Nathalie Muylle: "Meer dan 1.000 arbeidsongevallen per jaar onterecht afgewezen" 

 

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal