Doorgaan naar hoofdcontent

Senior griep

De griepprik. Is het wel effectief? Verzwakt het je afweer niet? Is het wel nodig? Ik heb het er nog uitvoerig over gehad in mijn blogartikel "De vaccinatiemaffia". Als je snel de antwoorden wil weten: ja, nee, en ja.

Een griepvaccin is algemeen beschouwd wel degelijk bewezen effectief. Alle degelijk uitgevoerde onderzoeken (zijnde dubbelblind: noch de patiënt, nog de onderzoeker weet of een actief geneesmiddel wordt toegediend) hebben dit keer op keer aangetoond, alle bezweringen van homeopatie ten spijt. De houding van homeopaten tegenover vaccinaties is eigenlijk onlogisch. Elk vaccin is gebaseerd op het principe dat het lichaam van een bepaalde aandoening een zeer kleine, onschadelijke hoeveelheid toegediend krijgt, waardoor wel volledige bescherming ontstaat tegen de aandoening. En dit is nu eens exact waarop het gelijkheidsprincipe gebaseerd is, de grondslag van homeopatie. Maar dat terzijde.

Oudere mensen zijn gevoeliger voor aandoeningen, door een vermindere afweer. Griep kan sneller leiden tot complicaties en de dood. Griepvaccins zijn dus vooral voor hen belangrijk. Maar is het griepvaccin wel even effectief bij ouderen? Die vraag is al heel vaak gesteld. Juist door hun vermindere afweer gaan ze minder reageren op een griepspuit, minder antistoffen aanmaken. Is de griepprik wel nog effectief genoeg?

Onze Noorderburen hebben een uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij mensen "op hoge leeftijd", zijnde mensen ouder dan 60 jaar. Ik heb "op hoge leeftijd" tussen aanhalingstekens geschreven, want mijn vader, die 72 jaar jong is, zal die omschrijving van zijn leeftijdscategorie niet appreciëren. De Nederlandse huisartsgeneeskundigen volgden 1838 60-plussers op. De helft kreeg een griepspuit, de andere helft een zoutoplossing. Dit laatste is om het placebo-effect (je denkt dat het werkt, dus werkt het) uit te sluiten. En wat vonden ze? Griepvaccinatie werkt. Sterker nog, iemand die jaren achtereen een griepprik haalt, bouwt steeds meer bescherming op.

Amerikaanse onderzoekers hebben de voorbije drie jaar 3500 65-plussers onderzocht, en zeggen nu dat het griepvaccin toch niet zo goed beschermt tegen longontsteking als doorgaans gedacht. De auteurs besluiten wel dat het de moeite blijft om ook bij ouderen griepspuitjes te plaatsen, ook al helpt het slechts een beetje, omdat het vaccin wel heel veilig is. Een "baat het niet, schaadt het niet"-houding.

Dit is alleszins een dilemma. Ouderen zijn vatbaarder voor complicaties van griep, door een verzwakt immuunstelsel. Maar hierdoor is het vaccin ook minder effectief naarmate je ouder wordt. Juist die doelgroep die het meeste nood heeft aan een effectief middel tegen griep, kan het minst bereikt worden. De oplossing? Vaccineer alle anderen. Alle zorgverstrekkers in ziekenhuizen en rusthuizen. Iedereen die zijn of haar hulpbehoevende ouder thuis verzorgt. En zelfs alle kleinkinderen, want zij zijn werkelijke broeihaarden van infecties, en minder terughoudend in het verspreiden van de ziektekiemen.

Wat, kinderen gaan vaccineren tegen griep? Dit concept is niet nieuw. In Japan werden destijds alle kinderen jaarlijks gevaccineerd tegen griep. Jarenlang. Zonder probleem. Maar her en der kwamen stemmen op, betweters die het niet verantwoord vonden om minderjarigen aan een voor hen onnodige vaccinatie bloot te stellen. Dit werd politiek zulk een hot item, dat het beleid werd gewijzigd. Kinderen kregen niet langer een griepprik. Gevolg? Een enorme toename in sterfte bij senioren. Maar de kindjes moeten wel niet meer die o zo pijnlijke prik van de stoute dokter krijgen. Dus de moraalridders kunnen op beide oren slapen.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal