Doorgaan naar hoofdcontent

De Quantum Codex: KB Tarifering

Okee. Weet je nog, al mijn blogartikels en overige publicaties over de nieuwe tarifering voor externe diensten vanaf 2016, waar ik begin februari zelfs een webinar voor Kluwer over heb gebracht?
Wel, in maart van dit jaar begon het behoorlijk te rommelen hierover, en is het hele KB terug op de ontwerptafel gekomen.
 
In de maanden hierna vernam ik wel nog eens wat. Zo heeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk op 13 juli j.l. een advies geformuleerd voor de aanpassing van het KB Tarifering, en heeft de Ministerraad het hierop gebaseerde wetsvoorstel op 24 juli goedgekeurd. Maar over de inhoud hiervan communiceerde niemand, gezien het allemaal net zoals Schrödingers kat nog in een heel onzekere staat van flux bevond. Als men het lid van de doos zou openen, zou het evengoed kunnen dat het nieuw, levendig poesje dat men aan de wereld wou tonen, een rottende, half vergane kater zou blijken te zijn. Heel begrijpelijk allemaal, maar eveneens heel frustrerend. Ik ben nooit goed geweest in het bewaren van geheimen; zo moet ik mezelf er steeds aan herinneren dat ik niet mag rondbazuinen dat ik lid ben van de Illuminati…
 
Maar nu merk ik dat er toch al over gecommuniceerd wordt, en dat de relevante informatie al - in detail - op het internet terug te vinden is, zoals bijvoorbeeld het hoger vermeld advies van de Hoge Raad! Om in bovenstaande beeldspraak te blijven: the cat is out of the box.
 
Dus.
 
 
 
Onder voorbehoud van verdere aanpassingen vooraleer het nieuwe KB gepubliceerd wordt, en zonder enig waardeoordeel te vellen over de inhoudelijke beslissingen van het oorspronkelijk of het gewijzigd KB, bij deze de onthulling van de tariefregeling voor externe diensten vanaf 1 januari 2016.
 
De inhoudelijke principes van het KB uit 2014 blijven van toepassing; deze heb ik al eerder beschreven. Eigenlijk wijzigen slechts twee dingen.
 
Vijf tariefgroepen in plaats van twee
In het KB van 2014 werden twee tariefgroepen beschreven: bedrijven met een standaard en een verlaagd risico. Dit onderscheid werd gemaakt op basis van de hoofdactiviteit van de onderneming, geïdentificeerd aan de hand van de NACE-code. Micro-ondernemingen (= bedrijven met maximaal 5 werknemers) kregen een verlaagd tarief.
In het nieuwe KB zullen er vijf tariefgroepen zijn (en met ook verlaagde tarieven voor micro-ondernemingen: 85% van het standaardtarief; dus in totaal 10 tarieven). Voor de (voorlopig) vastgestelde tarieven, zie onderstaande tabel.
 
TariefgroepStandaardMicro-onderneming
141,50 Euro35,50 Euro
260,50 Euro51,50 Euro
375,50 Euro64,00 Euro
495,50 Euro81,00 Euro
5112,00 Euro95,00 Euro
 
Tarief is deelbaar
Het tarief per werknemer is deelbaar, als die niet een volledig kalenderjaar geregistreerd is. Dus bijvoorbeeld een werknemer die slechts vier maanden in dienst was = tarief gedeeld door drie. Uitzondering hierop is als de externe dienst voor die werknemer al iets heeft gedaan, bvb. een preventief gezondheidstoezicht.
 
Als de rest blijft behouden, dus het principe van forfait voor C- en D-bedrijven, van preventie-eenheden voor A, B en C+-bedrijven, de weging van de tarieven per type preventieadviseur, pakket bij voorrang te gebruiken voor gezondheidstoezicht en psychosociale bijstand…
 
Hieronder nog eens een overzicht van de belangrijkste principes.
 
 
In welke tariefgroep zit jouw bedrijf nu precies, en wat houdt het concreet in? Daarvoor kun je het werkmiddel gebruiken dat ik destijds heb gemaakt, en naar de nieuwe toestand heb aangepast – te downloaden via deze link.
 
Let wel, dit geeft een heel algemene benadering die ik heb toegepast. Het is niet het berekeningsmodel dat we bij de externe dienst waarvoor ik werk gebruiken. Maar het helpt je wel om al heel provisoir een algemeen beeld te krijgen van wat je in 2016 te wachten staat - behoudens dus nog mogelijke wijzigingen in de tarieven of gekoppelde NACE-groepen. En als je meer wilt weten: mijn presentatie van het webinar is nog steeds via Sentral raadpleegbaar :-).

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski