Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie - Het gelag

Het was slechts een kwestie van tijd voordat er echt financiële consequenties verbonden werden aan het nieuwe KB Re-integratie. En nu is het dus zover.
 

De roe werd al enkele keren bovengehaald

In het begin was het al voorzien dat bedrijven het loon van hun werknemers twee maanden zouden moeten uitbetalen in plaats van één maand. Dit een beetje in navolging van Nederland, waar werkgevers twee jaar (ja, twee jaar!) het loon van hun zieke werknemers moeten uitbetalen. Dit voorstel was zelfs opgenomen in het regeerakkoord. Maar het is uiteindelijk gesneuveld onder druk van de werkgeversorganisaties.
Een ander voorstel was om bedrijven een jaar tot 20 procent van de uitkering van hun zieke werknemers te laten betalen. Ook dit idee belandde vorige zomer uiteindelijk in de prullenmand.

Geen roe, maar wel lekkers

Enkele weken vóór de publicatie van het KB berichtte Minister De Block dan weer dat er geen roe, maar wel wat lekkers voorzien was: zieke werknemers die het werk deeltijds hervatten via een re-integratietraject naar voltijdse hervatting zouden tijdens dit traject toch nog een voltijdse uitkering kunnen genieten, via een incrementeel systeem. Het KB is verschenen, maar de financiële incentive laat op zich wachten. Het zou nu wel in voege gaan op 1 juli van dit jaar.

En hier komt dan toch de roe

Nu, sowieso zouden de werkgevers moeten betalen voor een re-integratie. Want als de werknemer of de adviserend arts een re-integratietraject aanvraagt, moet de werkgever zich laten adviseren door een preventieadviseur-bedrijfsarts.
Maar nu gaat Minister De Block dus ook sancties voorzien voor bedrijven en zieke werknemers die onvoldoende werken aan re-integratie; ze gaat het morgen voorstellen aan het kernkabinet.
 
UPDATE 31/03/2017: ... en het werd afgekeurd. Maar uiteindelijk is op 31 maart 2017 dan toch een akkoord bereikt.

De werkgevers

Je moet contact houden met je zieke werknemers, medewerking verlenen aan het re-integratietraject en werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Doe je dit niet, dan kun je een administratieve boete krijgen van minstens 200 euro, die kan oplopen tot 2.000 euro. Zelfs zwaardere strafrechtelijke sancties zijn mogelijk, en die bedragen minstens 400 euro tot maximaal 4.000 euro. Voorlopig (voorlopig!) zullen kleine ondernemingen worden ontzien. Het is nog niet duidelijk wat precies hieronder begrepen wordt: minder dan 50 werknemers? Minder dan 20 werknemers?
Dus: ben je een grote onderneming en heb je al een verzuim- en re-integratiebeleid? Then don’t worry, be happy! Heb je dat niet? Then… show me the money!
 
UPDATE 31/03/2017: Het is wat afgezwakt. De boete bedragen nu maximaal 800 euro. Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden ontzien. Binnen een jaar komen de bedrijven met 20-50 werknemers mogelijk ook in het vizier.

De werknemers

En ook de werknemers ontspringen de dans deze keer niet. Als je volgens een arts nog kunt werken, maar onvoldoende inspanningen doet om opnieuw aan de slag te gaan, kun je 5 tot 25 procent van je uitkering verliezen. Wie is die arts? Dat kan je behandelend arts zijn (never gonna happen), een bedrijfsarts (not likely) of een adviserend arts (bingo!).
Concreet verlies je 5 procent van je uitkering als je de nodige administratieve documenten niet invult (zoals analfabeten of anderstaligen), 10 procent als je niet komt opdagen voor een re-integratiegesprek (zoals verlamden), en 25 procent als je helemaal niet meewerkt (zoals comateuze patiënten). (for the record: uiteraard zullen er voor deze groepen wel uitzonderingen gemaakt worden!).
 
UPDATE 31/03/2017: Ook dit is afgezwakt. Het blijven reducties op je uitkering van 5% voor niet invullen van je papieren en 10% voor niet opdagen voor een re-integratiegesprek, maar slechts voor één maand. Van de 25% is geen sprake meer.
 
Wel nog even afwachten of dit voorstel goedgekeurd wordt. Maar met meer dan 370.000 werknemers en zelfstandigen langdurig ziek thuis, en het afsluiten van andere poortjes (zoals het brugpensioen), is het maar een kwestie van tijd vooraleer dit of een gelijkaardig voorstel toegepast zal worden.
 
UPDATE 31/03/2017: Het is dus weer een Belgisch compromis geworden. Noch vis, noch vlees. Voldoende om extra administratieve last, ergernis en ongerustheid te creëren, maar onvoldoende om echt een nieuwe wind te laten waaien. Doet me wat denken aan de suikertaks, dat ook een grote teleurstelling was.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski