Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie - Het gelag

Het was slechts een kwestie van tijd voordat er echt financiële consequenties verbonden werden aan het nieuwe KB Re-integratie. En nu is het dus zover.
 

De roe werd al enkele keren bovengehaald

In het begin was het al voorzien dat bedrijven het loon van hun werknemers twee maanden zouden moeten uitbetalen in plaats van één maand. Dit een beetje in navolging van Nederland, waar werkgevers twee jaar (ja, twee jaar!) het loon van hun zieke werknemers moeten uitbetalen. Dit voorstel was zelfs opgenomen in het regeerakkoord. Maar het is uiteindelijk gesneuveld onder druk van de werkgeversorganisaties.
Een ander voorstel was om bedrijven een jaar tot 20 procent van de uitkering van hun zieke werknemers te laten betalen. Ook dit idee belandde vorige zomer uiteindelijk in de prullenmand.

Geen roe, maar wel lekkers

Enkele weken vóór de publicatie van het KB berichtte Minister De Block dan weer dat er geen roe, maar wel wat lekkers voorzien was: zieke werknemers die het werk deeltijds hervatten via een re-integratietraject naar voltijdse hervatting zouden tijdens dit traject toch nog een voltijdse uitkering kunnen genieten, via een incrementeel systeem. Het KB is verschenen, maar de financiële incentive laat op zich wachten. Het zou nu wel in voege gaan op 1 juli van dit jaar.

En hier komt dan toch de roe

Nu, sowieso zouden de werkgevers moeten betalen voor een re-integratie. Want als de werknemer of de adviserend arts een re-integratietraject aanvraagt, moet de werkgever zich laten adviseren door een preventieadviseur-bedrijfsarts.
Maar nu gaat Minister De Block dus ook sancties voorzien voor bedrijven en zieke werknemers die onvoldoende werken aan re-integratie; ze gaat het morgen voorstellen aan het kernkabinet.
 
UPDATE 31/03/2017: ... en het werd afgekeurd. Maar uiteindelijk is op 31 maart 2017 dan toch een akkoord bereikt.

De werkgevers

Je moet contact houden met je zieke werknemers, medewerking verlenen aan het re-integratietraject en werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Doe je dit niet, dan kun je een administratieve boete krijgen van minstens 200 euro, die kan oplopen tot 2.000 euro. Zelfs zwaardere strafrechtelijke sancties zijn mogelijk, en die bedragen minstens 400 euro tot maximaal 4.000 euro. Voorlopig (voorlopig!) zullen kleine ondernemingen worden ontzien. Het is nog niet duidelijk wat precies hieronder begrepen wordt: minder dan 50 werknemers? Minder dan 20 werknemers?
Dus: ben je een grote onderneming en heb je al een verzuim- en re-integratiebeleid? Then don’t worry, be happy! Heb je dat niet? Then… show me the money!
 
UPDATE 31/03/2017: Het is wat afgezwakt. De boete bedragen nu maximaal 800 euro. Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden ontzien. Binnen een jaar komen de bedrijven met 20-50 werknemers mogelijk ook in het vizier.

De werknemers

En ook de werknemers ontspringen de dans deze keer niet. Als je volgens een arts nog kunt werken, maar onvoldoende inspanningen doet om opnieuw aan de slag te gaan, kun je 5 tot 25 procent van je uitkering verliezen. Wie is die arts? Dat kan je behandelend arts zijn (never gonna happen), een bedrijfsarts (not likely) of een adviserend arts (bingo!).
Concreet verlies je 5 procent van je uitkering als je de nodige administratieve documenten niet invult (zoals analfabeten of anderstaligen), 10 procent als je niet komt opdagen voor een re-integratiegesprek (zoals verlamden), en 25 procent als je helemaal niet meewerkt (zoals comateuze patiënten). (for the record: uiteraard zullen er voor deze groepen wel uitzonderingen gemaakt worden!).
 
UPDATE 31/03/2017: Ook dit is afgezwakt. Het blijven reducties op je uitkering van 5% voor niet invullen van je papieren en 10% voor niet opdagen voor een re-integratiegesprek, maar slechts voor één maand. Van de 25% is geen sprake meer.
 
Wel nog even afwachten of dit voorstel goedgekeurd wordt. Maar met meer dan 370.000 werknemers en zelfstandigen langdurig ziek thuis, en het afsluiten van andere poortjes (zoals het brugpensioen), is het maar een kwestie van tijd vooraleer dit of een gelijkaardig voorstel toegepast zal worden.
 
UPDATE 31/03/2017: Het is dus weer een Belgisch compromis geworden. Noch vis, noch vlees. Voldoende om extra administratieve last, ergernis en ongerustheid te creëren, maar onvoldoende om echt een nieuwe wind te laten waaien. Doet me wat denken aan de suikertaks, dat ook een grote teleurstelling was.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni