Doorgaan naar hoofdcontent

Het KB Re-integratie - Het gelag

Het was slechts een kwestie van tijd voordat er echt financiële consequenties verbonden werden aan het nieuwe KB Re-integratie. En nu is het dus zover.
 

De roe werd al enkele keren bovengehaald

In het begin was het al voorzien dat bedrijven het loon van hun werknemers twee maanden zouden moeten uitbetalen in plaats van één maand. Dit een beetje in navolging van Nederland, waar werkgevers twee jaar (ja, twee jaar!) het loon van hun zieke werknemers moeten uitbetalen. Dit voorstel was zelfs opgenomen in het regeerakkoord. Maar het is uiteindelijk gesneuveld onder druk van de werkgeversorganisaties.
Een ander voorstel was om bedrijven een jaar tot 20 procent van de uitkering van hun zieke werknemers te laten betalen. Ook dit idee belandde vorige zomer uiteindelijk in de prullenmand.

Geen roe, maar wel lekkers

Enkele weken vóór de publicatie van het KB berichtte Minister De Block dan weer dat er geen roe, maar wel wat lekkers voorzien was: zieke werknemers die het werk deeltijds hervatten via een re-integratietraject naar voltijdse hervatting zouden tijdens dit traject toch nog een voltijdse uitkering kunnen genieten, via een incrementeel systeem. Het KB is verschenen, maar de financiële incentive laat op zich wachten. Het zou nu wel in voege gaan op 1 juli van dit jaar.

En hier komt dan toch de roe

Nu, sowieso zouden de werkgevers moeten betalen voor een re-integratie. Want als de werknemer of de adviserend arts een re-integratietraject aanvraagt, moet de werkgever zich laten adviseren door een preventieadviseur-bedrijfsarts.
Maar nu gaat Minister De Block dus ook sancties voorzien voor bedrijven en zieke werknemers die onvoldoende werken aan re-integratie; ze gaat het morgen voorstellen aan het kernkabinet.
 
UPDATE 31/03/2017: ... en het werd afgekeurd. Maar uiteindelijk is op 31 maart 2017 dan toch een akkoord bereikt.

De werkgevers

Je moet contact houden met je zieke werknemers, medewerking verlenen aan het re-integratietraject en werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Doe je dit niet, dan kun je een administratieve boete krijgen van minstens 200 euro, die kan oplopen tot 2.000 euro. Zelfs zwaardere strafrechtelijke sancties zijn mogelijk, en die bedragen minstens 400 euro tot maximaal 4.000 euro. Voorlopig (voorlopig!) zullen kleine ondernemingen worden ontzien. Het is nog niet duidelijk wat precies hieronder begrepen wordt: minder dan 50 werknemers? Minder dan 20 werknemers?
Dus: ben je een grote onderneming en heb je al een verzuim- en re-integratiebeleid? Then don’t worry, be happy! Heb je dat niet? Then… show me the money!
 
UPDATE 31/03/2017: Het is wat afgezwakt. De boete bedragen nu maximaal 800 euro. Bedrijven met minder dan 50 werknemers worden ontzien. Binnen een jaar komen de bedrijven met 20-50 werknemers mogelijk ook in het vizier.

De werknemers

En ook de werknemers ontspringen de dans deze keer niet. Als je volgens een arts nog kunt werken, maar onvoldoende inspanningen doet om opnieuw aan de slag te gaan, kun je 5 tot 25 procent van je uitkering verliezen. Wie is die arts? Dat kan je behandelend arts zijn (never gonna happen), een bedrijfsarts (not likely) of een adviserend arts (bingo!).
Concreet verlies je 5 procent van je uitkering als je de nodige administratieve documenten niet invult (zoals analfabeten of anderstaligen), 10 procent als je niet komt opdagen voor een re-integratiegesprek (zoals verlamden), en 25 procent als je helemaal niet meewerkt (zoals comateuze patiënten). (for the record: uiteraard zullen er voor deze groepen wel uitzonderingen gemaakt worden!).
 
UPDATE 31/03/2017: Ook dit is afgezwakt. Het blijven reducties op je uitkering van 5% voor niet invullen van je papieren en 10% voor niet opdagen voor een re-integratiegesprek, maar slechts voor één maand. Van de 25% is geen sprake meer.
 
Wel nog even afwachten of dit voorstel goedgekeurd wordt. Maar met meer dan 370.000 werknemers en zelfstandigen langdurig ziek thuis, en het afsluiten van andere poortjes (zoals het brugpensioen), is het maar een kwestie van tijd vooraleer dit of een gelijkaardig voorstel toegepast zal worden.
 
UPDATE 31/03/2017: Het is dus weer een Belgisch compromis geworden. Noch vis, noch vlees. Voldoende om extra administratieve last, ergernis en ongerustheid te creëren, maar onvoldoende om echt een nieuwe wind te laten waaien. Doet me wat denken aan de suikertaks, dat ook een grote teleurstelling was.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m