Doorgaan naar hoofdcontent

Er is al 7 jaar een verbod op de e-sigaret op school en op het werk!

"Verbied de e-sigaret op school" lees ik in de media. Maar eigenlijk is dat verbod al van kracht sinds de wet van 22/12/2009. Die stelt dat het gebruik van om het even welke e-sigaret verboden is op plaatsen waar ook geen gewone sigaretten mogen gerookt worden.
 
 

Wat zegt de wetgeving over roken in het algemeen?

Roken op de werkplek (KB 19 januari 2005)

Elke werknemer heeft sinds 1 januari 2006 het recht te beschikken over werkruimtes en sociale voorzieningen, vrij van tabaksrook. De werkgever heeft de plicht om een rookverbod in te stellen in die werkruimtes en sociale voorzieningen. Roken kan alleen in enkel daarvoor bestemde ruimtes, waar geen andere activiteiten plaatsvinden. Maar de werkgever is niet verplicht om dit te voorzien.
 

Roken in openbare plaatsen (KB 13 december 2005)

Roken is verboden in gesloten plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Dit omvat ook plaatsen waar kinderen of jongeren van schoolgaande leeftijd worden opgevangen, gehuisvest of verzorgd en waar onderwijs of beroepsopleidingen worden verstrekt.
 

Rookverbod op school (Decreet 06 juni 2008)

Dit decreet is van kracht gegaan op 1 september 2008. Ze verbiedt het roken in gesloten plaatsen, open plaatsen en tijdens extra-murosactiviteiten van onderwijsinstellingen en Centra voor Leerlingenbegeleiding.
 
In gesloten plaatsen is het roken steeds verboden. In open plaatsen is roken verboden op weekdagen tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is roken eveneens verboden tussen 6u30 ’s morgens en 18u30 ‘s avonds.
Dit rookverbod is toegevoegd aan de erkenningsvoorwaarden voor scholen. De toepassing wordt dus gecontroleerd door de inspectie.
 

Wat zegt de wetgeving over de e-sigaret?

Algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen (Wet 22 december 2009)

Deze wet is in werking getreden op 1 januari 2010, en verbiedt ook het gebruik van de e-sigaret, met of zonder nicotine.

Artikel 2 definieert onder roken niet alleen het roken van tabak of producten op basis van tabak, maar ook van soortgelijke producten. Artikel 13 voegt hieraan het verbod toe voor elk element dat tot roken kan aanzetten of dat laat geloven dat roken toegestaan is.

Dit wordt nog eens expliciet aangegeven op de website van het FOD WASO:
Een elektronische sigaret, zelfs indien ze geen tabak bevat, is zeer vergelijkbaar met een normale sigaret, en geeft damp af. Deze sigaret is gemaakt met het doel er uit te zien als een normale sigaret.
Een elektronische sigaret vormt onbetwistbaar een element dat kan aanzetten tot roken, en een introductie ervan op de werkvloer is dan ook verboden.
 
Volgens de geest van de wet moet elk element of voorwerp dat een persoon ertoe zou kunnen aanzetten te roken of doet denken aan tabaksrook, verboden worden, zelfs indien de elektronische sigaret enkel damp ontwikkelt en zelfs indien deze geen product bevat dat vergelijkbaar is met tabak.
 
 
Dit alles betekent dat een e-sigaret dampen verboden is in openbare gebouwen, op het werk, in scholen, in het openbaar vervoer, in restaurants, cafés, enzovoort. Dampen valt op al deze plaatsen onder de tabakswetgeving.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal