Doorgaan naar hoofdcontent

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.
 


ODTS?

Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade.


Oorzaak

ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (meer bepaald 1-3-beta-D-glucaan).Deze gifstoffen geven een niet-allergische reactie; het lichaam reageert met een stijging van witte bloedcellen.


Werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof

- agrarische sector: varkens-, melkvee- en pluimveehouders
- mengvoederindustrie, graanoverslag en meelindustrie
- compostproductie- en verwerkingsbedrijven: bij het verwerken van groente, fruit en tuinafval (GFT) of vochtig hout (mulch)
- afvalwaterbehandeling
- groenteverwerkingsbedrijven
- productie van natuurlijke vezels
- tuinbouw- en hoveniersbedrijven
- grasdrogerijen
- houtverwerkingsbedrijven
- papier- en kartonindustrie


Symptomen

Het belangrijkste kenmerk van ODTS is koorts, met een gemiddelde temperatuur van 39,4°C. In twee derde van de gevallen komen ook koude rillingen voor. Eén op de drie patiënten heeft respiratoire symptomen (hoesten en ademhalingsproblemen) en één op de vier à vijf meldt verschijnselen zoals hoofdpijn, spierpijn en misselijkheid.
De klachten treden vier à acht uur na het begin van de blootstelling op en zijn meestal na twee à drie dagen verdwenen. In sommige gevallen echter kunnen de klachten tot vijf à zeven dagen na de blootstelling aanhouden.
De klachten zijn het sterkst aanwezig op de eerste werkdag van een werkweek. In de loop van de werkweek en bij voortzetting van de blootstelling is er sprake van tolerantie of gewenning. Na een vrij weekend is deze gewenning weer verdwenen, waardoor de klachten opnieuw in dezelfde mate kunnen optreden.
Ook na herhaalde blootstellingen zijn er geen tekenen van blijvende schade. Maar een aanhoudende, chronische blootstelling aan organisch stof kan wel leiden tot een blijvende vernauwing van de luchtwegen.
ODTS komt minder vaak voor bij rokers, waarschijnlijk omdat zij een zekere resistentie hebben opgebouwd tegen gifstoffen.


Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het kenmerkende klachtenpatroon, dat zich meestal op de eerste werkdag van de week voordoet. Het belangrijkste kenmerk is koorts.
Bij het luisteren naar de longen hoort men zelden piepen (wheezing). Wat krakende geluiden (crepitaties) zijn wel mogelijk. Een longfunctiemeting is doorgaans normaal. Een longfoto kan in sommige gevallen milde afwijkingen vertonen zoals lichte streperige infiltratieve veranderingen. Zeer zelden is een pulmonair oedeem mogelijk.
In het bloed ziet men een stijging van het aantal witte bloedlichaampjes, meer bepaald de neutrofielen. Bij een bronchoalveolaire lavage (BAL) kan men inflammatoire reacties objectiveren via een stijging van de tumornecosefactor (TNF) en interleukines (IL-1, IL-6 en IL-8).
Deze effecten zijn na enkele dagen weer verdwenen.


Behandeling

ODTS wordt symptomatisch behandeld, met name met koortsremmers en pijnstillers. Het is zinloos om antibiotica toe te dienen.
Het is belangrijk om het onderscheid te stellen met extrinsieke allergische alveolitis, waarvoor een behandeling met corticosteroïden aangewezen is.


Preventie

In eerste instantie dient men de blootstelling te voorkomen, waar mogelijk door aanpak aan de bron. Dit kan door het drooghouden van het organisch materiaal, opdat het niet kan dienen als broeihaard van bacteriën en/of schimmels.
Indien dit niet mogelijk is, zijn collectieve beschermingsmaatregelen aangewezen, via afscheiding van het bronmateriaal van de productieomgeving en via adequate stofafzuiging.
Een laatste vorm van preventie is via persoonlijke adembescherming: ter beschikking stellen van een half- of volgelaatsmasker met passende filter of een airstreamhelm.
 
 
Dit artikel van mijn hand is eerder verschenen in PreventActua 18/2017, naar aanleiding van de klachten bij meer dan 100 werknemers van het West-Vlaamse bedrijf Clarebout Potatoes.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels