Doorgaan naar hoofdcontent

Over kippen en teams

Een groep wetenschappers wilde onderzoeken hoe ze via selectieve kweek de productie van eieren konden opdrijven. Wat was de beste en snelste methode? Ze vergeleken twee mogelijkheden.De onderzoekers startten met meerdere kippengroepen van een haan en zes kippen.

In een eerste scenario keken ze per kippengroep welke kip het grootst aantal eieren legde. Deze kippen haalden ze uit de ren, en zetten ze samen in nieuwe groepen.

In het andere scenario keken ze naar de meest productieve kippengroepen, en gingen met de hele groep verder.

Welke manier denk je dat de meest effectieve methode was?

De onderzoekers konden behoorlijk snel tot een besluit komen. Een week na de start van het onderzoek bleek een probleem met het eerste scenario: van de zes kippen in een nieuwe samengestelde groep waren er nog maar twee over; kaalgeplukt en bloedend. De overige vier: doodgepikt.

Bleek dat de kippen met de grootste eierenproductie ook de meest dominante kippen waren. Zij optimaliseerden hun eigen eierenproductie, maar verstoorden die van de andere kippen. Zet al die dominante beesten samen, en... wel, het resultaat was dus duidelijk.

De meest productieve kippengroepen hadden niet noodzakelijk de kippen met het individueel hoogst aantal eieren, maar omdat er meer onderlinge harmonie was, leidde dit wel tot een globaal beter resultaat.

Waarom ik dit verhaal nu vertel?

Mensen verschillen eigenlijk niet zo veel van kippen. Met een goed functionerend team ga je veel verder komen dan met hoogfunctionerende einzelgängers. We zijn ons soms nog te veel aan het focussen op de individuen, en te weinig op de groep. Maar het is net de groepsdynamiek die van primordiaal belang is, en de attitude en wil tot samenwerking van de individuele kipp- eh, mensen.

Een oproep dus aan leidinggevenden: kijk naar de hele groep, en bevorder de samenwerking. Of anders zit je met een samenraapsel van individuen met op zich groot potentieel, maar die niets gedaan krijgen omdat ze rondlopen als... kippen zonder kop.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal