Doorgaan naar hoofdcontent

Jongeren en stagiairs - advies 216 van de Hoge Raad

Recent zijn drie nieuwe adviezen verschenen van de Hoge Raad Preventie en Bescherming op het werk (en binnenkort zal er nog een héél belangrijke verschijnen).
Om de een of andere reden zien velen er tegenop om deze lichtvoetige legalistische lectuur te lezen. Wanneer ik aangeef dat ik ze wel heb doorgenomen, merk ik uit de onwillekeurig lichtjes opgetrokken wenkbrauwen van mijn gesprekspartner, dat hij of zij plotse twijfels heeft aan mijn toerekeningsvatbaarheid. En terecht; maar om geheel andere redenen.

Desalniettemin merk ik wel dat er interesse is in mijn samenvattingen van dergelijke wetteksten. Zo is mijn artikel over het advies nr. 215 rond tarieven en prestaties van de externe diensten onlangs verschenen in de PreventActua (achter paywall).


In dit blogartikel bespreek ik het advies nr. 216, over het ontwerp-KB voor jongeren en stagiairs.

UPDATE 01/07/2019: het KB van 22 mei is op 20 juni in het Staatsblad verschenen, en is dus op 30 juni 2019 in werking getreden.Wel, eigenlijk zijn er twee ontwerp-KB's; een van 2017, en een "alternatief" ontwerp-KB van 2018. De Hoge Raad heeft de twee voorstellen doornomen, en een advies opgesteld.

Het advies heeft drie doelstellingen:
- verbod op gevaarlijke arbeid en de afwijkingen verduidelijken
- update bijlage gevaarlijke stoffen
- update beeldschermwerk

Het verbod op gevaarlijke arbeid en de mogelijke afwijkingen hierop

It's too f*cking complicated, zegt de Hoge Raad. In één artikel (X.3-8) staat dat er een verbod is op bepaalde activiteiten. In een volgend artikel (X.3-10) staan de afwijkingen hierop. Maar in een nóg volgend artikel (X.3-11- staan afwijkingen op deze afwijkingen. Wat mag nu wel en wat niet? Onduidelijkheid alom.

Bovendien is er nog een verschil in interpretatiemogelijkheden tussen de Nederlandstalige en de Franstalige versie; een verbod op besturen van een "chariot de manutention automoteur" kan restrictiever geïnterpreteerd worden dan een "gemotoriseerd transportwerktuig". Nieuw en beter dus, en het volgend voorstel wordt geponeerd:

Vermeld gewoon wat toegelaten is en wat verboden. Niet rommelen met de "het verbod is niet van toepassing wanneer...". En gebruik toelichtende nota's of fiches om te verduidelijken wat wel of niet mag per categorie jongere.

De gemotoriseerde werktuigen

Dus, de bediening van gemotoriseerde toestellen die dienen voor het verplaatsen, heffen, stapelen, blah blah etc etc van lasten? Dat mag niet. 
Behalve wanneer de jongere ten minste 18 jaar is, dan mag hij of zij wel een platformtruck of een transpallet bedienen. Of ten minste 16 jaar, dan mag een transpallet. Met een aantal bijkomende voorwaarden, die in het advies verder beschreven staan maar die ik je hier ga besparen.

De bijlage gevaarlijke stoffen

Er is een vreemde fixatie op lood in het huidige KB, met 3 puntjes die behoorlijk specifiek zijn over welke toepassingen; "loodhoudende verfstoffen aangebracht met het pistool of door middel van elektrostatische procédés" bijvoorbeeld. Het advies van de Hoge Raad? Zeg gewoon dat er een verbod is op contact met lood, zijn verbindingen en legeringen, voor zover deze door het menselijk organisme kunnen worden opgenomen.
Het lijkt me dat élke stof kan worden opgenomen, als je maar hard genoeg probeert, maar ok, I get the point.

Er moeten ook preciseringen komen of minstens toelichtende nota's over verschillende noties en gevallen, bijvoorbeeld de blootstelling aan asbest.

Het risico beeldschermwerk

Ik vermeld het maar omdat het expliciet als een van de drie doelstellingen is opgegeven, maar eigenlijk is dit enkel een kleine opkuis. Bij het nieuwe KB rond beeldschermwerkers dat het periodiek gezondheidstoezicht afschafte, is in het KB stagiairs nog een verwijzing naar werken aan een beeldscherm (in artikel X.4-7, §2, 2°). Dat moet weg.


De verdeelde opmerkingen

Hierboven heb ik de drie doelstellingen besproken waarover een akkoord was. Maar er zijn ook een aantal opmerkingen van ofwel de werknemers-, ofwel de werkgeversorganisaties. Die geef ik hieronder ook even mee.

Werknemersorganisaties

Het ontwerp-KB wilt de vermelding van cyaanwaterstofzuur schrappen. Niet ok volgens de werknemersorganisaties.

Ook moet er een expliciet verbod zijn van blootstelling aan cyaanwaterstofzuur en asbest, niet alleen wanneer dit deel zou uitmaken van hun taken, maar ook wanneer ze bijvoorbeeld administratief werk moeten doen in ruimtes waar zulk een blootstelling mogelijk is.

Werkgeversorganisaties

Het ontwerp-KB is volgens bepaalde werkgeversorganisaties strenger geworden. Ze vragen zich af waarom; of het aangetoond is dat het vooral jongeren zijn die een verhoogd risico lopen.

Jongeren of stagiairs zouden bepaalde "verboden" werkzaamheden op specifieke voorwaarden moeten kunnen uitvoeren, wanneer een risicoanalyse de noodzakelijke beschermingsvoorwaarden kan garanderen.

Het alternatief OKB stelt voor om aan punt B.16 van bijlage X.3-1 ook landbouwmachines toe te voegen. Dit punt beschrijft wat als gevaarlijke machines wordt beschouwd. De werkgeversorganisaties vragen om dit verder te preciseren: wat moet er precies worden verstaan onder "werken met een landbouwmachine".


Ok, that's a wrap. Ik zou onmiddellijk overgaan naar het volgende advies, maar ik heb wat recuperatietijd nodig. En om eerlijk te zijn: zelfs voor mij is advies 2017, over het blootstellingsregister en het stralingspaspoort, wellicht nét iets te saai.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn