Doorgaan naar hoofdcontent

Nee


Nu tien jaar geleden ben ik gestopt met het maken van actieve bijdragen aan de online encyclopedie Wikipedia. In de vier jaren daarvoor heb ik tientallen artikelen aangemaakt en bijgewerkt, zelfs op de Noorse Wikipedia (ook al ken ik geen woord Noors). Ik vond het altijd heel leuk om te doen, maar op een moment heb ik een bewuste afweging gemaakt. Blijf ik hier tijd insteken? 


Tijd is niet maakbaar, en je kan je maar op een beperkt aantal onderwerpen focussen. Dit heb ik al high level besproken in mijn artikel "Vier kookplaten", maar het is een afweging die je eigenlijk regelmatig in meer detail moet maken voor al je activiteiten. Waar ben je mee bezig, hoeveel tijd steek je hierin, en draagt het bij tot je lange termijn doelen?

Voor al datgene waar je "ja" op zegt, moet je je ervan bewust zijn dat je hierdoor in feite "nee" zegt op iets anders.

Wellicht wordt je agenda continu overspoeld met meeting requests, je inbox met verzoeken tot actieve deelname voor een interessant project of overleg. En zeg je maar al te graag ja. Want voel je je ook niet nuttig bij een goed gevulde agenda, tjokvol meetings? Waarschijnlijk wel. Maar echt productief is het eigenlijk niet.

"Ja, ik zal deelnemen aan deze vergadering" betekent dat je iets anders laat vallen. En vaak zijn dat niet zo dringende projecten, die wel belangrijk zijn maar minder direct voelbaar. Onderwerpen zonder een onmiddellijke return-on-investment, maar met een structurele meerwaarde op langere termijn.

Investeer dus in de toekomst, door wat vaker "nee" te zeggen.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal