Doorgaan naar hoofdcontent

Mag je een werknemer die terugkeert uit een corona risicogebied verplichten om thuis te blijven?

Deze vraag heb ik de voorbije dagen al tig keren voorgelegd gekregen van bezorgde werkgevers, aangespoord door nog veel bezorgder werknemers.

Het antwoord is neen.

In België wordt elke maatregel overwogen door een comité van wetenschappelijke deskundigen en door alle bevoegde gezondheidsautoriteiten. Zij hebben besloten om mensen die terugkeren uit de getroffen landen niet in quarantaine te plaatsen wanneer ze geen symptomen hebben, omdat de kans dat ze zelf besmet zijn nog steeds bijzonder laag is. Dit advies is in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie).


Wanneer organisatorisch mogelijk kan de werkgever wel voorzien dat werknemers die terugkeren uit een risicogebied de eerste twee weken telewerk kunnen verrichten.

Ook geldt het advies dat deze werknemers zichzelf de eerste twee weken na terugkeer moeten monitoren op symptomen van COVID-19 (hoesten, ademhalingsmoeilijkheden), en tweemaal daags hun temperatuur moeten nemen.

Mochten ze binnen de twee weken ziek worden, dan moeten ze uiteraard wél thuis blijven. Ze moeten hun huisarts bellen en hun reisgeschiedenis en symptomen vermelden. Dan moeten ze ook de werkgever verwittigen.


Voor het overige gelden algemene maatregelen zoals zorgvuldig wassen van de handen, voldoende afstand houden en hoesten/niezen in de elleboog of in een wegwerpzakdoekje.


En misschien kan men de betrokken werknemers ook een bel of een klapper bezorgen, en verzoeken dat ze "unclean" roepen wanneer een collega in de buurt komt…

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal