Doorgaan naar hoofdcontent

Het coronavirus (Covid-19)

Gepubliceerd in de PreventActua 04/2020, versie online op 14/02/2020

Sinds eind december 2019 is er een epidemie gaande in China. In andere landen zijn ondertussen ook verschillende gevallen bevestigd. De ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus 2019-nCoV en de situatie evolueert snel. Hier volgt een kort overzicht van de aandoening en de maatregelen die bedrijven kunnen treffen.


Wat is het?
Coronavirussen veroorzaken een groot percentage van de gewone verkoudheden bij volwassenen. Het 2019-nCoV-virus is een nieuwe variant van het coronavirus. Twee andere bekende varianten zijn SARS (severe acute respiratory syndrome) en MERS (Middle East respiratory syndrome), die respectievelijk eind 2002 en in 2014 toesloegen.
 
Waar komt het vandaan?
Het 2019-nCoV-virus ontstond op een dierenmarkt in Wuhan, een stad in de Chinese provincie Hubei met elf miljoen inwoners. De precieze bron is waarschijnlijk het Chinees schubdier. De schubben van deze dieren worden gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunde. Meestal zijn zoogdieren de verspreiders; bij MERS waren het kamelen, bij SARS de civetkat.
 
Hoe wordt het overgedragen?
De ziekte wordt van mens op mens overgedragen via de lucht; hoesten of niezen, via direct contact (handen) of indirect door het aanraken van gecontamineerde voorwerpen en na contact met neus, mond of ogen. ​
Een besmetting via een pakketje uit China is zeer onwaarschijnlijk. Coronavirussen kunnen niet goed overleven buiten het lichaam. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en er is geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus anders is.
 
Hoe besmettelijk is het?
De besmettelijkheid (R0 = het aantal mensen dat door een persoon besmet wordt) is op basis van de huidige inschattingen (2 – 4) in dezelfde grootteorde als die van SARS (3,0).
De incubatieperiode bedraagt twee tot veertien dagen. Dit is de tijd tussen de besmetting en het moment dat men ziek wordt. In deze periode kunnen anderen besmet worden voordat men beseft dat men geïnfecteerd is.
 
Helpen mondmaskers besmetting voorkomen?
Ook een gewoon mondmasker kan nuttig zijn. Het vermindert het risico van besmetting van anderen door de drager van dat masker. Enkel ademhalingsmaskers type FFP2 of FFP3 beschermen de drager zelf tegen besmetting, maar deze zijn door de ademweerstand niet comfortabel om een ganse dag te dragen. De ademweerstand is nog het grootst bij een masker type FFP3.
 
Wat zijn de symptomen?
Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten; hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking. Voornamelijk oudere mensen (ouder dan 65 jaar) blijken vatbaar voor complicaties, met een grotere kans op overlijden.
 
Hoe groot is de kans dat het nieuwe coronavirus naar België komt?
Op het moment van schrijven (11 februari 2020) is er één bevestigde besmetting met het 2019-nCoV-virus in België. In totaal zijn er 461 gevallen buiten China, waarvan 41 in Europa. Er is nog geen epidemische verspreiding van het 2019-nCoV-virus buiten China. Bovendien lijkt de incidentie van de aandoening in China nu te stabiliseren.
Mocht er toch een epidemie in België optreden, zou het effect vergelijkbaar kunnen zijn met dat van een griepepidemie. Ter kadering: elk jaar worden meer dan een half miljoen Belgen besmet met de griep en overlijden er gemiddeld 1.000 mensen aan deze infectieziekte; voornamelijk 65-plussers en mensen met een verzwakte weerstand.
 
Reisadvies
De FOD Buitenlandse Zaken heeft in navolging van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) haar reisadvies aangepast. Reizen naar de provincie Hubei worden tijdelijk afgeraden, evenals niet-essentiële reizen naar de andere Chinese provincies.
Reizigers die tijdens de reis of binnen twee weken na terugkeer uit Wuhan symptomen zoals koorts en moeilijke ademhaling ontwikkelen, wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met een arts en hun reis te vermelden.
 
Maatregelen in bedrijven
Bedrijven kunnen personen die recent van China teruggereisd zijn, niet verplichten om in ziekteverlof te gaan. Men kan wel verzoeken om telewerk te verrichten gedurende de incubatieperiode van twee weken en zich in het geval van optreden van klachten via de behandelend arts te laten testen op een besmetting met het nieuwe coronavirus.
Er bestaat nog geen vaccin of medicijn tegen deze infectieziekte. De onderneming kan de verspreiding van het virus tegengaan door hygiënische maatregelen te bevorderen. Dit kan door het verspreiden van informatie over correcte hand-, hoest- en nieshygiëne via e-mail en/of met posters. 
Ter voorbereiding van een eventuele epidemische uitbraak kunnen bedrijven een business continuity-plan opstellen. Dit is sowieso nuttig. Het houdt in dat men een plan van aanpak uitwerkt met de te nemen acties en communicatie in het geval van een noodsituatie, om toch de dienstverlening te blijven garanderen.
 
Bronnen:
RIVM

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee