Doorgaan naar hoofdcontent

Is een re-integratietraject afgesloten na een beslissing "B" op het FRB?

Een tussendoortje.

Een arbeidsarts krijgt een werknemer op consult. In het dossier blijkt dat er bij een eerder consult van enkele maanden geleden een re-integratietraject is opgestart, en dat de arts de beslissing "B" heeft geformuleerd op het Formulier voor de Re-integratiebeoordeling (FRB). Dit houdt in dat de arbeidsarts oordeelt dat de werknemer tijdelijk ongeschikt is voor de oorspronkelijke functie en dus op termijn die wel zal kunnen hervatten, maar dat er in tussentijd geen aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming.

Wat te doen? Is het eerder opgestarte traject niet afgesloten met bovenstaande beslissing? Wat als nu een nieuw FRB wordt afgeleverd, is dat dan conform? Want die beslissing zal dan ruim na de gestelde limiet van 40 werkdagen na het initiële re-integratieverzoek volgen. Dit is een vaak voorkomend misverstand. Bij een beslissing "B" wordt de werknemer niet per definitie opnieuw opgeroepen voor een nieuwe evaluatie, maar het re-integratietraject is niet afgesloten. Dat blijft lopen tot op het moment dat de werknemer het overeengekomen werk hervat, of niet langer ingeschreven is bij de werkgever, of ook wanneer de werknemer zelf een herevaluatie van het lopende traject vraagt. In de wetgeving is dat laatste namelijk ook voorzien: een spontane raadpleging met het oog op het herbekijken van een re-integratietraject (Art. I.4-76.- §2).

De gezondheidstoestand van de werknemer kan namelijk verbeterd of verslechterd zijn, waardoor de beslissing van de arbeidsarts kan wijzigen. Bij een verbetering kan er eventueel toch een mogelijkheid zijn voor aangepast of ander werk die er eerst niet was. Bij een verslechtering daarentegen is het mogelijk dat de arbeidsarts besluit tot een definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk.

Het maakt dus niet uit dat een nieuw FRB wordt opgesteld, meer dan 40 werkdagen na het initiële re-integratieverzoek. Want het eerste advies is al opgesteld, het nieuwe advies kadert in een herbekijken van het nog lopend traject.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal