Doorgaan naar hoofdcontent

Is een re-integratietraject afgesloten na een beslissing "B" op het FRB?

Een tussendoortje.

Een arbeidsarts krijgt een werknemer op consult. In het dossier blijkt dat er bij een eerder consult van enkele maanden geleden een re-integratietraject is opgestart, en dat de arts de beslissing "B" heeft geformuleerd op het Formulier voor de Re-integratiebeoordeling (FRB). Dit houdt in dat de arbeidsarts oordeelt dat de werknemer tijdelijk ongeschikt is voor de oorspronkelijke functie en dus op termijn die wel zal kunnen hervatten, maar dat er in tussentijd geen aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming.

Wat te doen? Is het eerder opgestarte traject niet afgesloten met bovenstaande beslissing? Wat als nu een nieuw FRB wordt afgeleverd, is dat dan conform? Want die beslissing zal dan ruim na de gestelde limiet van 40 werkdagen na het initiële re-integratieverzoek volgen. Dit is een vaak voorkomend misverstand. Bij een beslissing "B" wordt de werknemer niet per definitie opnieuw opgeroepen voor een nieuwe evaluatie, maar het re-integratietraject is niet afgesloten. Dat blijft lopen tot op het moment dat de werknemer het overeengekomen werk hervat, of niet langer ingeschreven is bij de werkgever, of ook wanneer de werknemer zelf een herevaluatie van het lopende traject vraagt. In de wetgeving is dat laatste namelijk ook voorzien: een spontane raadpleging met het oog op het herbekijken van een re-integratietraject (Art. I.4-76.- §2).

De gezondheidstoestand van de werknemer kan namelijk verbeterd of verslechterd zijn, waardoor de beslissing van de arbeidsarts kan wijzigen. Bij een verbetering kan er eventueel toch een mogelijkheid zijn voor aangepast of ander werk die er eerst niet was. Bij een verslechtering daarentegen is het mogelijk dat de arbeidsarts besluit tot een definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk.

Het maakt dus niet uit dat een nieuw FRB wordt opgesteld, meer dan 40 werkdagen na het initiële re-integratieverzoek. Want het eerste advies is al opgesteld, het nieuwe advies kadert in een herbekijken van het nog lopend traject.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal