Doorgaan naar hoofdcontent

Vijf stappen voor een vijfjarenplan

Welke doelen wil je de komende vijf jaar bereiken? Beschrijf wat je wil, en hoe je dat gaat aanpakken.


In deze blog heb ik het al een aantal keren gehad over jaardoelen, of kortere termijn sprints. Hoe je die zo SMART mogelijk maakt, opvolgt en bijstuurt. En dat is nuttig, het helpt je om via dergelijke doelstellingen een systeem op te stellen dat je dag per dag tot dat doel brengt. 

Maar af en toe is het ook nuttig om op wat langere termijn te kijken. Een vijfjarenplan, beroemd en berucht door de communistische toepassingen ervan, en nog steeds gebruikt in de globale preventieplannen van onze ondernemingen, geeft een helikopterbeeld dat je toelaat om je doelstellingen wat ruimer te beschouwen, en wat grootser te zien. Ook hier blijven de SMART doelstellingen relevant.

Zelf doe ik dat ook zo ruwweg om de vijf jaar. De laatste maal dat ik er echt tijd voor heb uitgetrokken, was eind 2015, toen ik net 40 geworden was. En binnen enkele weken ga ik tijd maken om voor deze oefening opnieuw in de diepte te gaan. Ik ben alvast even gaan terugkijken naar mijn vorige oefening. Hiervoor maakte ik vier stappen, die ik graag in dit artikel even deel.

Stap 1 Maak tijd vrij

Alles begint met een goede voorbereiding. Je gaat een plan van aanpak uitstippelen voor de volgende vijf jaar. Dat doe je best niet "even tussendoor". Maak er minstens drie uur voor vrij, om echt in de diepte te kunnen gaan. Je kunt het ook uitsplitsen in enkele sessies, waarbij je eerst je high level doelen zeker stelt, en op een ander moment de concrete stappen die je gaat nemen, vastlegt.

Stap 2 Hoe gaat het nu?

Ben je tevreden met wie je bent, wat je doet? Is je financiële staat ok? Hoe zit het met je gezondheid? Heb je een gebalanceerd sociaal netwerk?

Stel een stand van zaken op, en bepaal voor jezelf wat je belangrijk vindt. Kijk dan of je daar iets aan wilt wijzigen, of omgekeerd of je acties zou willen nemen om deze te behouden zoals het nu is.

Om een concreet voorbeeld te nemen: misschien ben je niet tevreden over je gewicht, worstel je al jaren met ernstig overgewicht, en zou je daar wel iets aan willen veranderen.

Stap 3 Wat wil je bereiken?

Neem de onderwerpen die je belangrijk vindt onder de loep. Waar wil je staan binnen vijf jaar? Welke doelen wil je halen? Schrijf die op. Wees zo specifiek mogelijk. Maak de lijst ook niet te uitgebreid, en de doelen niet onhaalbaar. Aan de andere kant, durf wel een beetje te dromen. Met een goede aanpak kun je gek veel bereiken op vijf jaar!

Om verder te bouwen op bovenstaand voorbeeld: je doel kan zijn om een BMI van minder dan 25 te halen - en te behouden. 

Stap 4 Hoe ga je dat doen?

Beschrijf meer concreet hoe je elk bepaald doel gaat bereiken. Dit doe je door tussentijdse stappen toe te voegen, concrete acties te bepalen, en nog beter, systemen in te voeren die je elke dag gaan helpen om je doelen te bereiken. 

Je streefgewicht ga je wellicht niet opeens behalen. Bekijk wat een gezonde daling van je gewicht is op de langere termijn, en koppel daar je streefgewicht per jaar aan. Bespreek dit met je huisarts of een diëtist - dat kan een van die concrete acties zijn. Bepaal hoe vaak je je gewicht gaat bijhouden, en hoe je dat gaat opvolgen. Zo kun je besluiten dat je je elke ochtend gaat wegen, en dat je dit gewicht bijhoudt in een Excel bestand met weekgrafiek. Je kunt ook besluiten om elke donderdagavond te gaan winkelen, en op basis van een weekmenu boodschappen voor een week te halen.

Stap 5 Plan het in!

Zet je vijfjarenplan om in concrete acties. Maak afspraken, creëer actiepunten. Voorzie plaatsen in je agenda waarop je tijd vrijmaakt om dit doel bij te sturen, aan te pakken; zorg ervoor dat dit doel ook echt "front of mind" blijft, dat je het de nodige aandacht blijft geven.

Je kunt elke maandagochtend een kwartier inplannen waarbij je de voorgaande week in beschouwing neemt. Wat is er goed gegaan? Wat liep er fout? Hier kun je bijsturen. Je kunt de woensdagavond een moment inplannen om je weekmenu en boodschappenlijst samen te stellen.


Enfin, dit alles is maar een kort overzicht van hoe je een vijfjarenplan kunt opstellen. 

Zoals ik al aangaf, ik heb al kort mijn vorig vijfjarenplan herbekeken. En een van de doelstellingen die ik uiteindelijk niét had uitgewerkt omdat ik vond dat ik al genoeg prioritaire had, is dit jaar toch verrassend genoeg uitgekomen zonder dat ik er veel moeite voor moest doen: 

"Ik wil tegen eind 2020 minstens één dag per week van thuis uit werken"…

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h