Doorgaan naar hoofdcontent

Mag een werkgever of organisator van een opleiding een vaccinatiebewijs vragen?

Deze vraag heb ik nu al tig keren gekregen, zal ik mijn antwoord ook even op mijn blog delen.


Dus nog even ter verduidelijking, de vraag komt van 

1 werkgevers die de werknemers willen laten terugkeren naar de werkvloer, en  

2 organisaties die opleidingen aanbieden met fysieke aanwezigheid van de deelnemers, 

en willen weten wie al dan niet gevaccineerd is.


Nu, op zich zou dat zeker mogelijk zijn, maar enkel als hier concrete richtlijnen van de overheid over zijn, of een wettelijk kader. 

De werkgever kan het sowieso (nog) niet aan de werknemer vragen omdat 1 het een vrijwillig vaccin is, en de werkgever de nodige preventiemaatregelen moet treffen opdat ook niet-gevaccineerden het werk op een veilige manier kunnen uitvoeren, 2 een andere aanpak een vorm van discriminatie zou zijn, en 3 de privacy-wetgeving AVG (= GDPR) aangeeft dat het vragen van een dergelijk bewijs bijgevolg niet proportioneel is.

Dat ligt wel anders bij bv. het organiseren van evenementen of opleidingen. Voorwaarde is dan wel dat het vragen van zulk een bewijs gerechtvaardigd (proportioneel) is. Dat is alleszins duidelijk wanneer de overheid dat expliciet aangeeft, zoals wanneer ze zeggen dat het een voorwaarde is voor reizen van/naar het buitenland, of het Covid Safe Ticket voor (grote) evenementen buiten (vanaf 13/08) of binnen (vanaf 01/09).

Maar een duidelijk wettelijk kader hieromtrent is er eigenlijk momenteel nog niet, nog minder voor het organiseren van opleidingen, en dus is het antwoord op onderstaande vraag op dit moment: nee.

Want volgens de AVG wetgeving is de verwerking van gezondheidsgegevens (wat het geval is bij het voorleggen van een vaccinatiebewijs of negatieve test) in principe verboden, tenzij er een expliciete wettelijke bepaling bestaat die dit toestaat of de betrokkene een vrije uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. En als je de toegang weigert voor personen die zich niet hebben laten vaccineren, is er ook geen sprake van een “vrije” toestemming omdat er negatieve gevolgen (met name de weigering van de toegang) verbonden worden aan de weigering van een toestemming.


Ik weet niet of het opvalt, maar ik heb worden als "nog" en "momenteel" gebruikt. 
Want uiteraard maakt het op het vlak van risicoanalyse een enorm verschil uit of iemand al dan niet gevaccineerd is, en is dit dus wel degelijk een heel relevant gegeven. In de eerste plaats in de zorgsector, maar in uitbreiding daarvan op de werkvloer in het algemeen, en verder nog het ganse maatschappelijke leven. 
Dus het zou enkel logisch zijn dat er concrete richtlijnen én een wettelijk kader komen. Ik twijfel er eigenlijk niet aan dat dit ook zal gebeuren, het is alleen de vraag wanneer dat precies zal zijn.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski