Doorgaan naar hoofdcontent

Mag een werkgever of organisator van een opleiding een vaccinatiebewijs vragen?

Deze vraag heb ik nu al tig keren gekregen, zal ik mijn antwoord ook even op mijn blog delen.


Dus nog even ter verduidelijking, de vraag komt van 

1 werkgevers die de werknemers willen laten terugkeren naar de werkvloer, en  

2 organisaties die opleidingen aanbieden met fysieke aanwezigheid van de deelnemers, 

en willen weten wie al dan niet gevaccineerd is.


Nu, op zich zou dat zeker mogelijk zijn, maar enkel als hier concrete richtlijnen van de overheid over zijn, of een wettelijk kader. 

De werkgever kan het sowieso (nog) niet aan de werknemer vragen omdat 1 het een vrijwillig vaccin is, en de werkgever de nodige preventiemaatregelen moet treffen opdat ook niet-gevaccineerden het werk op een veilige manier kunnen uitvoeren, 2 een andere aanpak een vorm van discriminatie zou zijn, en 3 de privacy-wetgeving AVG (= GDPR) aangeeft dat het vragen van een dergelijk bewijs bijgevolg niet proportioneel is.

Dat ligt wel anders bij bv. het organiseren van evenementen of opleidingen. Voorwaarde is dan wel dat het vragen van zulk een bewijs gerechtvaardigd (proportioneel) is. Dat is alleszins duidelijk wanneer de overheid dat expliciet aangeeft, zoals wanneer ze zeggen dat het een voorwaarde is voor reizen van/naar het buitenland, of het Covid Safe Ticket voor (grote) evenementen buiten (vanaf 13/08) of binnen (vanaf 01/09).

Maar een duidelijk wettelijk kader hieromtrent is er eigenlijk momenteel nog niet, nog minder voor het organiseren van opleidingen, en dus is het antwoord op onderstaande vraag op dit moment: nee.

Want volgens de AVG wetgeving is de verwerking van gezondheidsgegevens (wat het geval is bij het voorleggen van een vaccinatiebewijs of negatieve test) in principe verboden, tenzij er een expliciete wettelijke bepaling bestaat die dit toestaat of de betrokkene een vrije uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. En als je de toegang weigert voor personen die zich niet hebben laten vaccineren, is er ook geen sprake van een “vrije” toestemming omdat er negatieve gevolgen (met name de weigering van de toegang) verbonden worden aan de weigering van een toestemming.


Ik weet niet of het opvalt, maar ik heb worden als "nog" en "momenteel" gebruikt. 
Want uiteraard maakt het op het vlak van risicoanalyse een enorm verschil uit of iemand al dan niet gevaccineerd is, en is dit dus wel degelijk een heel relevant gegeven. In de eerste plaats in de zorgsector, maar in uitbreiding daarvan op de werkvloer in het algemeen, en verder nog het ganse maatschappelijke leven. 
Dus het zou enkel logisch zijn dat er concrete richtlijnen én een wettelijk kader komen. Ik twijfel er eigenlijk niet aan dat dit ook zal gebeuren, het is alleen de vraag wanneer dat precies zal zijn.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni