Doorgaan naar hoofdcontent

Chloorgas

In de Jordaanse havenstad Aqaba zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 250 anderen gewond geraakt bij een ongeval met een container met chloorgas. Het giftige gas kwam vrij toen de container tijdens het transport viel.


Het ongeval vond plaats op 27 juni 2022. Een container met 25 ton chloorgas moest per schip naar Djibouti in de Hoorn van Afrika gebracht worden. Maar toen een kraan de container op het schip probeerde te plaatsen, stortte de container naar beneden en meteen kwam een grote gele gifwolk vrij. Bij het ongeval kwamen minstens twaalf mensen om het leven. Nog eens 250 anderen raakten gewond. De gewonden werden overgebracht naar twee openbare ziekenhuizen, een privéziekenhuis en een veldhospitaal.

Chloor is bij kamertemperatuur een geelgroen gas met een typische, irriterende geur. Door afkoeling of door drukverhoging wordt het een heldere, amberkleurige vloeistof. Het wordt als vloeistof in aangepaste containers getransporteerd. Het kent vele toepassingen o.a. als bleekmiddel in de papierindustrie, als chemisch reagens in verschillende productieprocessen, als desinfectans in drinkwater en zwembaden. Chloor is zeer reactief: het werkt oxiderend en corrosief.

Inademen van chloor tast het luchtwegepitheel aan. De symptomen kunnen gaan van irritatie van de ogen, de neus en de keel, pijn ter hoogte van de bovenste luchtwegen bij ademen, hoesten, kortademigheid, misselijkheid en braken, tot zelfs zeer ernstige verschijnselen zoals cyanose, glottisoedeem en larynxspasmen. De eerste tekens verschijnen enkele minuten na de inhalatie. Complicaties op korte termijn zijn longoedeem (< 24u) en het “adult respiratory distress syndrome” (ARDS): een progressieve, levensbedreigende longinsufficiëntie.

Er bestaat geen specifieke behandeling. De eerste hulpmaatregelen bestaan uit het evacueren naar een plaats met frisse lucht en het slachtoffer laten rusten. Zo nodig kan zuurstof worden toegediend en een bronchodilatator worden gegeven (betamimeticum zoals salbutamol). Noch corticosteroïden, noch verneveling met natriumbicarbonaat hebben bewezen iets aan de klinische effecten te veranderen. Radical scavengers hebben evenmin hun nut aangetoond. Antibiotica hebben hier geen plaats, tenzij bij surinfectie.

Ook in België vinden er regelmatig nog arbeidsongevallen plaats door een accidentele blootstelling aan chloorgas. Een eenmalige blootstelling aan chloordamp kan ernstige gevolgen hebben zowel op korte als op lange termijn en moet steeds ernstig worden genomen. Een snelle interventie door gespecialiseerde hulpdiensten is aangewezen. Bij twijfel kan ook het Antigifcentrum gecontacteerd worden (070 245 245).


Bronnen

VRT NWS https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/27/chloorgasongeval-jordanie/

Antigifcentrum https://www.antigifcentrum.be/medische-professionals/artikels/individuele-en-collectieve-blootstelling-aan-chloor

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i