Doorgaan naar hoofdcontent

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op (bedrijfs)evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.

 

Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving

Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.

 

Veelvoorkomende veiligheidsproblemen

Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten:

  • Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergrond is vaak afwezig, waardoor het risico op ernstig letsel toeneemt bij een val.
  • Verkeerde positionering: De ruimte rond en tussen opblaasbare structuren is vaak onvoldoende, wat kan leiden tot botsingen of valpartijen.
  • Gebrekkige verankering: Niet verankerde structuren kunnen verplaatsen of omvergeblazen worden, wat een groot veiligheidsrisico vormt.
  • Onveilige verbindingen: De verbindingen tussen modules kunnen ongeschikt zijn, wat leidt tot val- of beknellingsgevaar.
  • Toegankelijke blaasapparatuur: De blazer moet buiten bereik van kinderen geplaatst worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  • Onveilige locatie: Opstellen naast druk verkeer of andere risicovolle omgevingen verhoogt het ongevalsrisico.
  • Nalatigheid in instructies: Het niet volgen van fabrieksinstructies kan tot gevaarlijke situaties leiden.

 

Actieplan van FOD Economie

Om de veiligheid te verhogen, zal de FOD Economie controles uitvoeren bij evenementen met opblaasbare structuren. Indien nodig, zullen zij ingrijpen om de activiteiten stop te zetten en zo de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.


Afbeelding: Een extract uit de folder “Pop-upevenementen met opblaasbare structuren: U bent verantwoordelijk!”.

 

Het is duidelijk dat organisatoren vaak niet volledig op de hoogte zijn van de risico's en regelgeving rond opblaasbare attracties. Bewustwording en opleiding zijn essentieel om de veiligheid bij evenementen te verbeteren.


Bronnen:

Prebes - Controles op veiligheid van springkastelen en andere opblaasbare structuren https://www.prebes.be/nieuws/2024/03/controles-veiligheid-springkastelen-andere-opblaasbare-structuren

B-ESA – Veiligheid van springkastelen en andere opblaasbare structuren https://www.b-esa.be/nl/nieuws/veiligheid-van-springkastelen-en-andere-opblaasbare-structuren

FOD Economie - Pop-upevenementen met opblaasbare structuren https://economie.fgov.be/nl/publicaties/pop-upevenementen-met

 Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal