Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden.


Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube.


De toenemende relevantie van psychosociale risico's

Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving sinds 2014, benadrukken de toegang tot interne procedures voor werknemers en de rol van interne actoren bij de preventie van deze risico's.

De nieuwe 277 pagina’s tellende collectie, die meer dan 500 uittreksels van gerechtelijke beslissingen bevat en verdeeld is over zes thema’s, biedt een uniek inzicht in de aanpak van psychosociale risico's binnen de Belgische arbeidscontext.

 

Toelichting op een studievoormiddag

Met de studievoormiddag op 19 maart 2024, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met FOD BOSA, werd een platform geboden voor uitwisseling tussen experts uit de preventie- en juridische wereld. Tijdens deze voormiddag werden drie kernthema’s behandeld: de identificatie en aanpak van psychosociale risico’s op het werk, de bescherming tegen represailles, en de juridische procedures rond grensoverschrijdend gedrag. Experts deelden hun inzichten en ervaringen, wat een rijkere dialoog en synergie tussen de preventie- en juridische sectoren bevorderde. De presentaties kunnen gedownload worden via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid, en de opnames van de tussenkomsten zijn beschikbaar op de Beswic-website.

 

Vooruitkijken

Deze verzameling is niet alleen een momentopname; het document zal regelmatig worden bijgewerkt om nieuwe ontwikkelingen en rechtspraak te weerspiegelen. Dit benadrukt de toewijding aan continue verbetering en actualisatie van benaderingen om psychosociale risico's op het werk aan te pakken. Het document is online beschikbaar op de webpagina van de FOD Werkgelegenheid, in het thema Psychosociale risico’s op het werk, onder het tabblad “Regelgeving”.

 

 

In samenvatting biedt deze inspanning niet alleen een gedetailleerd overzicht van relevante rechtszaken, maar ook een platform voor discussie en uitwisseling van beste praktijken. Voor preventieadviseurs en andere belanghebbenden is dit een zeer nuttige bron van informatie om strategieën te ontwikkelen en toe te passen voor een gezondere werkomgeving.


Bronnen:

FOD Werkgelegenheid - Nieuwe publicatie: Psychosociale risico's op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal