Doorgaan naar hoofdcontent

Betonnen pap en veenbessensap

Een lange tijd geleden, toen ik nog in het lager onderwijs zat, kregen we van onze leraar “meester Crabbé” een boek met verzen en gedichten. Elke week moesten we hieruit een tekst memoriseren, en dan voor de klas voordragen. Dat is nooit echt mijn ding geweest, maar om de een of andere reden is er een gedicht dat haast een kwarteeuw later nog steeds in mijn geheugen gegrift staat.

Er was eens een professor
Die at betonnen pap.
Dat deed hij niet uit honger,
Maar voor de wetenschap.
Zijn vrouw stond luid te huilen
En riep bij iedre hap:
“Ach, Hendrik, neem tenminste
Een beetje bessensap”.

Ja, het is een veeg teken van ouderdom, wanneer iemand teksten uit zijn jeugd begint te declameren. Maar ik moest onwillekeurig aan dit gedicht van Daan Zonderland denken, toen ik wat info over veenbessensap ging opzoeken. En vandaar, naarstige lezer, dat u verblijd wordt met deze korte bloemlezing uit mijn roemrijk verleden. Ahum.


Maar nu terzake. Regelmatig veenbessensap drinken, vermindert de kans op herhaalde urineweginfecties.


In 2001 bvb. werd in Finland een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Het liep gedurende 1 jaar. Een groep van 150 vrouwen met urineweginfecties werkte hieraan mee. Een eerste groep kreeg dagelijks 50 ml veenbesconcentraat, een tweede groep dagelijks 100 ml lactobaccillus-drankje en een derde groep kreeg niets. Na 6 maanden was de kans op herinfectie meer dan gehalveerd in de veenbessengroep, de lactobacillusdrankjes daarentegen hadden geen effect.

Maar één onderzoek zegt op zich nog niet zo veel. Als de test niet volgens correcte, wetenschappelijke principes wordt uitgevoerd, kun je tot totaal verkeerde conclusies komen. Maar gelukkig zijn er de Cochrane reviews.

De term “Cochrane review” is in de geneeskunde een wereldvermaard begrip. Het is een publicatie door de Cochrane collaboration. Dit instituut tracht belangrijke vragen in de geneeskunde te beantwoorden via evidence-based medicine. Daartoe maken de leden van het instituut gebruik van een meta-analyse van gecontroleerde klinische onderzoeken. Wat houdt dit in? Ze gaan zoveel mogelijk onderzoeken over een bepaald onderwerp verzamelen. Ze kijken of ze goed zijn uitgevoerd; sommige onderzoeksmethoden slaan namelijk nergens op, de waarde van die resultaten is nul. Van alle artikels die overblijven, gaan ze kijken wat de uiteindelijke conclusie van al die onderzoeken is. Zo heeft onlangs een meta-analyse van alle onderzoeken over homeopathie, waar alle “junk”-artikelen uit geweerd waren, nog maar eens bewezen dat het uitsluitend een placebo-effect betreft. Maar dat terzijde.

Een maand geleden is een Cochrane review verschenen over het effect van veenbessensap op urineweginfecties. De onderzoekers hebben besloten dat er enige evidentie is van een positief effect bij vrouwen met terugkerende urineweginfecties. Het effect bij andere groepen is minder duidelijk. Het was ook niet duidelijk wat de optimale dosis is, of de beste manier van toediening (sap, tabletten of capsules).

Dus om te besluiten: Ik kan aanbevelen om regelmatig veenbessensap te drinken indien je gevoelig bent aan urineweginfecties. Het is gemakkelijk te verkrijgen en is een goed alternatief voor antibiotica en andere medicatie. Over de curatieve effectiviteit ervan bij het eten van betonnen pap, kan ik me evenwel niet uitspreken.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski