Doorgaan naar hoofdcontent

Vitamientjes, flatulentie en vergeetachtigheid

Ik zal nog maar eens de opmerkelijkste nieuwtjes van de laatste week opsommen... enfin alleszins datgene wat ík het opmerkelijkste vond.

Weet je nog dat ik een tijd geleden iedereen aanraadde om vitamientjes te slikken? Omdat een professor had gezegd dat dit allerlei akelige ouderdomskwaaltjes zoals Alzheimer, kanker, Parkinson en zo zou helpen voorkomen? Weet je nog? Wel, vergeet dat maar weer. Want nu heeft een ander onderzoek uitgewezen dat het slikken van die vitaminesupplementen meer kwaad dan goed kan doen. Het verbetert de levenskwaliteit niet, sommige vitamines zouden zelfs akelige kwaaltjes zoals kanker kunnen veroorzaken. Mensen met een vitaminetekort, dat is iets anders. Maar dat zou in onze maatschappij zo goed als niet voorkomen.

Een Amerikaanse school heeft een verbod ingesteld op opzettelijke flatulentie. Het dateert al van een aantal maanden geleden, maar ik ben het artikel hierover nu pas tegengekomen. De leerlingen van een bepaalde school hadden er namelijk zulk een populaire activiteit van gemaakt, dat het de leerkrachten behoorlijk op de zenuwen was gaan werken. Dus nu staan er straffen op het opzettelijk laten van winden. Ik vraag me wel af hoe ze de opzettelijke winden onderscheiden van de ónopzettelijke. Voert men een geluidsanalyse uit? "De hogere frequenties wijzen op een verhoogd aanspannen van de anale sluitspieren, leidend tot een 83,5% kans op intentioneel flatuleren." Of bestudeert men de gelaatsuitdrukking van de betrokken leerling? "U ziet duidelijk op de vertraagde beelden dat hij nét voor de gaslating... hiér... de supra-orbitaire spieren aanspant, wijzend op een flatus met voorbedachten rade." En bovendien kan de sterk gemotiveerde petomaan het systeem verslaan, door het nuttigen van bordenvol knolselder, ajuinen en bruine bonen. Wat leidt tot een significante toename van natuurlijk optredende darmgasproductie. Wat gaan ze beginnen tegen zulke biologische oorlogsvoering.

En recent onderzoek heeft uitgewezen dat mannen vergeetachtiger zijn dan vrouwen. Slecht nieuws voor de mannen zeker? Maar ik heb ook eens gelezen over een onderzoek omtrent vergeetachtigheid. Blijkt dat het vergeten wel degelijk een nuttige functie heeft. Er zijn namelijk een aantal mensen die zich quasi àlles herinneren. Wat deed je op 18 mei 1995? Een heel relaas volgt. Wat is de tekst van het liedje "Hey Jude"? De lyrics volgen terstond. Maar wat blijkt? Die mensen voelen zich verschrikkelijk. Want door die "information overload" zien ze door de bomen het bos niet meer. En dat is dus ook het doel van vergeten. De hersenen filteren de onbelangrijke informatie weg, en houden enkel de belangrijke elementen vast. Waardoor je een beeld krijgt van het groter geheel. Van wat écht belangrijk is. De mannelijke hersenen werken eigenlijk gewoonweg als bijzonder effectieve filters. We functioneren op een hóger niveau. Ahum.

O, en ik heb ook nog een boeiend artikel gelezen over een interessant onderwerp... zijnde... euhm... nee, ik weet het niet meer.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal