Doorgaan naar hoofdcontent

De KB code

Kort: 
1. 2016: Geen medisch toezicht meer voor voedingswaren en beeldschermwerk.
2. 2014: Rechtstreeks en anoniem consult bij arbeidsgeneesheer. De werkgever maakt namen en contactgegevens van de artsen, psychologen en preventieadviseurs niveau I van de externe dienst kenbaar aan de werknemers.


Ahh, wat een plezier is het toch steeds weer om zich gezellig in de zetel te settelen en een nieuwe wettekst door te nemen. De trouwe Watson beschrijft de avonturen van zijn goede vriend Sherlock Holmes steeds zo duidelijk en onomwonden, dat men al veel te snel doorheeft wie de boosdoener is. Agatha Christie’s ijdele protagonist Hercule Poirot moet zijn petites cellules grises tevergeefs pagina’s lang pijnigen, zelfs wanneer men al lang het moordplot heeft ontrafeld. Zelfs de populaire hedendaagse schrijver Dan Brown weet ons sinds zijn meesterlijke (zij het historisch niet erg accurate) Da Vinci Code minder te boeien met zijn steeds voorspelbaarder plotwendingen.
Maar een nieuwe wettekst? Die kan men keer op keer doornemen, en nog steeds is het niet duidelijk wie nu precies wat heeft gedaan, op welke manier, en wat de gevolgen er van zijn. Ja, de auteurs die gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad zijn de onvolprezen Van Goghs van de schrijverswereld, die pas jaren na hun heengaan ten volle geprezen zullen worden voor hun literaire meesterwerken.

Laat ik eens het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk in beschouwing nemen. De titel alleen al doet je sidderen van anticipatie, niet? Alle wetteksten die een wijziging van een eerdere wettekst voorleggen, zijn namelijk pareltjes van hermetische literatuur, waarbij men moet heen en weer laveren tussen de verschillende teksten om het mysterie te kunnen ontcijferen.
Zo moet je in dit KB letten op een wet, een algemeen reglement, vijf koninklijke besluiten en twee adviezen. Heerlijk. Want de nieuwe bepalingen worden niet weergegeven zoals ze nu zijn, enkel de wijzigingen worden opgesomd. Zo leest men al in het sterke eerste artikel dat in een eerder artikel van een ander koninklijk besluit een bepaling onder het vierde punt wordt opgeheven, en eenzelfde lot is beschoren voor het derde artikel, g), 3° van hetzelfde besluit. Een bepaling onder punt 11 en 12 wordt toegevoegd (deze wordt wel uitgeschreven in het huidige KB), en de eerste paragraaf in het vierde artikel wordt vervangen. Voor dit laatste wordt de nieuwe paragraaf voluit weergegeven, wat ik eigenlijk een beetje anticlimactisch vind in het voor het overige zeer sterke begin van het eerste hoofdstuk.

De overige 30 artikels gaan in dezelfde trant verder, met (spoiler alert!) in artikel 30 de onverwachte dramatische plotwending dat 17 van de 31 artikelen niet pas in voege gaan op 1 januari 2016, maar al de dag waarop deze potentiële blockbuster wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Wat dus al het geval is, anders hadden we deze tekst niet kunnen lezen! Meesterlijk.

Tot mijn onthutsing verneem ik dat niet iedereen zich even enthousiast in deze nieuwe pageturner wilt verdiepen, en velen enkel de belangrijkste gevolgen willen kennen van dit nieuwe KB. Voor hen dus deze synopsis met de belangrijkste wijzigingen.


Vanaf 1 januari 2016

Medisch toezicht afgeschaft voor 
  • Contact voedingswaren (artikel 5, 8, 10, 21, 25)
  • Beeldschermwerk (artikel 23, 24)

In plaats hiervan: 
  • Contact voedingswaren: risicoanalyse + opleiding (artikel 26)
  • Beeldschermwerk: risicoanalyse + eventueel bevraging werknemers (artikel 23) 


Vanaf 23 mei 2014

De werkgever moet ook de arbeidsgeneesheer verwittigen wanneer de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer het arbeidsrisico verhoogt (artikel 4).

De werknemer kan rechtstreeks en anoniem een consult aanvragen bij de arbeidsgeneesheer:
  • voorafgaand aan de werkhervatting (artikel 15) en 
  • voor een spontane raadpleging (artikel 16).

Een voorafgaand onderzoek (= vroegere aanwervingsonderzoek) kan niet meer tijdens de proeftijd, maar moet plaatsvinden als laatste stap in de procedure van aanwerving (artikel 11).

De werkgever vermeldt op een gemakkelijk toegankelijke plaats de namen en contactgegevens van de preventieadviseurs arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten (artikel 27).

Voor interne diensten: extra sectoren beschouwd als zware risico’s (artikel 28):
  • vleesverwerkende nijverheid
  • menselijke gezondheidszorg
  • vervoer en opslag.

Hiermee heb ik niet alle gevolgen beschreven van dit nieuwe KB, maar het geeft jullie alleszins een algemene indruk, en wie weet, een incentive om het KB zelf aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal