Doorgaan naar hoofdcontent

De KB code

Kort: 
1. 2016: Geen medisch toezicht meer voor voedingswaren en beeldschermwerk.
2. 2014: Rechtstreeks en anoniem consult bij arbeidsgeneesheer. De werkgever maakt namen en contactgegevens van de artsen, psychologen en preventieadviseurs niveau I van de externe dienst kenbaar aan de werknemers.


Ahh, wat een plezier is het toch steeds weer om zich gezellig in de zetel te settelen en een nieuwe wettekst door te nemen. De trouwe Watson beschrijft de avonturen van zijn goede vriend Sherlock Holmes steeds zo duidelijk en onomwonden, dat men al veel te snel doorheeft wie de boosdoener is. Agatha Christie’s ijdele protagonist Hercule Poirot moet zijn petites cellules grises tevergeefs pagina’s lang pijnigen, zelfs wanneer men al lang het moordplot heeft ontrafeld. Zelfs de populaire hedendaagse schrijver Dan Brown weet ons sinds zijn meesterlijke (zij het historisch niet erg accurate) Da Vinci Code minder te boeien met zijn steeds voorspelbaarder plotwendingen.
Maar een nieuwe wettekst? Die kan men keer op keer doornemen, en nog steeds is het niet duidelijk wie nu precies wat heeft gedaan, op welke manier, en wat de gevolgen er van zijn. Ja, de auteurs die gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad zijn de onvolprezen Van Goghs van de schrijverswereld, die pas jaren na hun heengaan ten volle geprezen zullen worden voor hun literaire meesterwerken.

Laat ik eens het Koninklijk Besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk in beschouwing nemen. De titel alleen al doet je sidderen van anticipatie, niet? Alle wetteksten die een wijziging van een eerdere wettekst voorleggen, zijn namelijk pareltjes van hermetische literatuur, waarbij men moet heen en weer laveren tussen de verschillende teksten om het mysterie te kunnen ontcijferen.
Zo moet je in dit KB letten op een wet, een algemeen reglement, vijf koninklijke besluiten en twee adviezen. Heerlijk. Want de nieuwe bepalingen worden niet weergegeven zoals ze nu zijn, enkel de wijzigingen worden opgesomd. Zo leest men al in het sterke eerste artikel dat in een eerder artikel van een ander koninklijk besluit een bepaling onder het vierde punt wordt opgeheven, en eenzelfde lot is beschoren voor het derde artikel, g), 3° van hetzelfde besluit. Een bepaling onder punt 11 en 12 wordt toegevoegd (deze wordt wel uitgeschreven in het huidige KB), en de eerste paragraaf in het vierde artikel wordt vervangen. Voor dit laatste wordt de nieuwe paragraaf voluit weergegeven, wat ik eigenlijk een beetje anticlimactisch vind in het voor het overige zeer sterke begin van het eerste hoofdstuk.

De overige 30 artikels gaan in dezelfde trant verder, met (spoiler alert!) in artikel 30 de onverwachte dramatische plotwending dat 17 van de 31 artikelen niet pas in voege gaan op 1 januari 2016, maar al de dag waarop deze potentiële blockbuster wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Wat dus al het geval is, anders hadden we deze tekst niet kunnen lezen! Meesterlijk.

Tot mijn onthutsing verneem ik dat niet iedereen zich even enthousiast in deze nieuwe pageturner wilt verdiepen, en velen enkel de belangrijkste gevolgen willen kennen van dit nieuwe KB. Voor hen dus deze synopsis met de belangrijkste wijzigingen.


Vanaf 1 januari 2016

Medisch toezicht afgeschaft voor 
  • Contact voedingswaren (artikel 5, 8, 10, 21, 25)
  • Beeldschermwerk (artikel 23, 24)

In plaats hiervan: 
  • Contact voedingswaren: risicoanalyse + opleiding (artikel 26)
  • Beeldschermwerk: risicoanalyse + eventueel bevraging werknemers (artikel 23) 


Vanaf 23 mei 2014

De werkgever moet ook de arbeidsgeneesheer verwittigen wanneer de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer het arbeidsrisico verhoogt (artikel 4).

De werknemer kan rechtstreeks en anoniem een consult aanvragen bij de arbeidsgeneesheer:
  • voorafgaand aan de werkhervatting (artikel 15) en 
  • voor een spontane raadpleging (artikel 16).

Een voorafgaand onderzoek (= vroegere aanwervingsonderzoek) kan niet meer tijdens de proeftijd, maar moet plaatsvinden als laatste stap in de procedure van aanwerving (artikel 11).

De werkgever vermeldt op een gemakkelijk toegankelijke plaats de namen en contactgegevens van de preventieadviseurs arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde en psychosociale aspecten (artikel 27).

Voor interne diensten: extra sectoren beschouwd als zware risico’s (artikel 28):
  • vleesverwerkende nijverheid
  • menselijke gezondheidszorg
  • vervoer en opslag.

Hiermee heb ik niet alle gevolgen beschreven van dit nieuwe KB, maar het geeft jullie alleszins een algemene indruk, en wie weet, een incentive om het KB zelf aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal