Doorgaan naar hoofdcontent

Le fric, c'est chic

Vorig jaar heb ik een aantal blogartikels besteed aan het KB Tarificatie voor de externe diensten. Dat is op 23 mei 2014 verschenen, en gaat op 1 januari 2016 in voege.

Momenteel rommelt het behoorlijk, en wordt er achter de schermen nogal aan de formule gesleuteld. Over de details kan en mag ik nog niets zeggen, maar ik wil wel al meegeven dat de discussie niet over de inhoud gaat, maar over de kosten. Of zoals onze zuiderburen het noemen, le fric.

Dat is op zich ook wel te begrijpen. Met het nieuwe KB blijft de globale pot wel hetzelfde, maar is er een herverdeling van de forfaitaire minimumbijdragen. Voor de kleinere bedrijven wordt het hierdoor globaal gezien goedkoper, maar voor de grotere bedrijven doorgaans duurder. En die bedrijven waarvoor het duurder wordt, zijn niet tevreden.

Het gaat dan ook over behoorlijk grote bedragen. De 87 of 55 Euro die de grotere ondernemingen per werknemer aan preventie zullen moeten besteden, zouden een grote impact hebben op het concurrentievermogen. Onderstaande grafiek geeft het procentueel aandeel van de kost van de externe dienst ten opzichte van de gemiddelde loonkost weer.


Okee, op het eerste zicht lijkt dit misschien niet zoveel, maar wacht totdat ik de as op een andere schaal weergeef.


Dat geeft al een heel ander beeld, nietwaar!

Maar goed dus dat over preventie duchtig onderhandeld wordt...

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal