Doorgaan naar hoofdcontent

Neuskanker en de checklist

In een vorig artikel vermeldde ik en passant een initiatief van het Fonds voor de Beroepsziekten*. Gezien een aantal lezers me hier meer info over hebben gevraagd, en ik dit project een toonbeeld vind van een effectieve preventieve screeningsmaatregel, ga ik er hier dieper op in.Elk jaar stelt men in België bij meer dan 100 personen neuskanker vast. Deze aandoening wordt nogal eens door een beroepsmatige blootstelling aan houtstof veroorzaakt.

Een aantal symptomen die kunnen wijzen op neuskanker zijn de volgende:
  • Een verstopte neus aan één kant zonder duidelijke reden en langer dan twee weken
  • Spontane neusbloedingen
  • Het verminderen of verdwijnen van je reukzin
  • Bloed in je zakdoek als je je neus snuit


Het FBZ is een tijdje terug een initiatief gestart, waarbij je een gratis onderzoek naar neuskanker kunt krijgen bij een neus-keel- en oorarts.

De voorwaarden voor zulk een gratis onderzoek zijn de volgende:
  • Je bent minstens 55 jaar
  • Je hebt minstens 20 jaar als werknemer in de houtsector gewerkt
  • Je bent hiermee gestopt
  • Je hebt minstens een van de hierboven vermelde symptomen


Denk je aan alle voorwaarden te voldoen? Dan mag je een aanvraag indienen bij het FBZ via dit formulier.

In 2014 hebben 229 voormalige houtbewerkers via dit project een neus-, keel- en oorarts geraadpleegd. Bij drie van hen is effectief neuskanker in een vroeg stadium ontdekt. Is dat niet fantastisch?**


* Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) is een Belgische overheidsinstelling. Quasi alle werknemers zijn automatisch verzekerd tegen beroepsziekten.

** Wel, niet de kanker an sich, maar wel het feit dat het via deze eenvoudige screening bij drie mensen in een vroeg stadium is ontdekt.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni