Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar

De laatste weken heb ik van verschillende artsen meldingen ontvangen over werknemers die op een re-integratieonderzoek of een "gewoon" werkhervattingsonderzoek komen met een document van de mutualiteit dat een goedkeuring geeft voor een deeltijdse werkhervatting voor twee jaar. 

Dit deed nogal eens de wenkbrauwen fronsen; ook bij mij. Onmiddellijk een akkoord om twee jaar deeltijds te werken? What the hell?

Maar daarmee eindigde het niet. Een collega arts heeft op basis van zulk een document de werknemer geschikt verklaard voor progressieve werkhervatting gedurende drie maand, waarna herevaluatie. Komt de werknemer een week later met een nieuw document van de adviserend arts, waarin die de eerdere goedkeuring voor twee jaar plots stopzet. Zulk een plotwending is uiteraard nefast voor de feestvreugde.

Wat is er aan de hand? I'll explain.Dit alles kadert in een recent Koninklijk Besluit*. Tot dusver was er bij progressieve werkhervatting geen expliciete maximale duurtijd voorzien. Vanaf 1 april a.s. zal dit niet langer het geval zijn. Paragraaf 2 van artikel 230 wordt namelijk aangevuld met een lid, luidende : "Elke toelating wordt toegekend en, in voorkomend geval, hernieuwd voor een beperkte duur die geen twee jaar overschrijdt.". 

De maximale duurtijd van de progressieve werkhervatting zal dus in totaal (inclusief verlengingen) niet meer mogen bedragen dan twee jaar. Een aantal adviserend artsen zijn al van start gegaan met deze nieuwe werking, en leveren documenten af met vermelding van deze nieuwe maximale duur.

Dus nog eens voor alle duidelijkheid: de twee jaar is een maximale termijn**. Het is geen garantie, zoals bovenstaande casus illustreerde: bij elke nieuwe evaluatie kan de adviserend arts een eerder gegeven goedkeuring terug intrekken.

Vóór 1 april 2019 zullen adviserende artsen van het ziekenfonds bovendien een einde stellen aan de lopende toelatingen van vóór 1 april 2018 of aan de toelatingen die oorspronkelijk voor onbepaalde duur werden voorzien.

Of de soep even heet gegeten zal worden als ze nu wordt opgediend, is wel nog de vraag. Een adviserend arts heeft alleszins in een mail aangegeven dat na afloop van zulk een periode van twee jaar gekeken kan worden of er andere mogelijkheden zijn, en of de aanvraag dan misschien toch alsnog verlengd kan worden...

PS Ditzelfde KB zal (eindelijk!) ook gaan voorzien in de lang verwachte cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting, maar daarover misschien meer in een ander artikel...


* KB 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS 09.02.2018.

** De mutualiteiten hebben het uiteindelijk zo geïnterpreteerd, dat ze na die 2 jaar toch alsnog een nieuw dossier van deeltijds werk kunnen opstarten, met dan opnieuw een maximale duur van 2 jaar, enzovoorts. Dus niet met een harde stop, maar wel een grondige herevaluatie.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m