Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar

De laatste weken heb ik van verschillende artsen meldingen ontvangen over werknemers die op een re-integratieonderzoek of een "gewoon" werkhervattingsonderzoek komen met een document van de mutualiteit dat een goedkeuring geeft voor een deeltijdse werkhervatting voor twee jaar. 

Dit deed nogal eens de wenkbrauwen fronsen; ook bij mij. Onmiddellijk een akkoord om twee jaar deeltijds te werken? What the hell?

Maar daarmee eindigde het niet. Een collega arts heeft op basis van zulk een document de werknemer geschikt verklaard voor progressieve werkhervatting gedurende drie maand, waarna herevaluatie. Komt de werknemer een week later met een nieuw document van de adviserend arts, waarin die de eerdere goedkeuring voor twee jaar plots stopzet. Zulk een plotwending is uiteraard nefast voor de feestvreugde.

Wat is er aan de hand? I'll explain.Dit alles kadert in een recent Koninklijk Besluit*. Tot dusver was er bij progressieve werkhervatting geen expliciete maximale duurtijd voorzien. Vanaf 1 april a.s. zal dit niet langer het geval zijn. Paragraaf 2 van artikel 230 wordt namelijk aangevuld met een lid, luidende : "Elke toelating wordt toegekend en, in voorkomend geval, hernieuwd voor een beperkte duur die geen twee jaar overschrijdt.". 

De maximale duurtijd van de progressieve werkhervatting zal dus in totaal (inclusief verlengingen) niet meer mogen bedragen dan twee jaar. Een aantal adviserend artsen zijn al van start gegaan met deze nieuwe werking, en leveren documenten af met vermelding van deze nieuwe maximale duur.

Dus nog eens voor alle duidelijkheid: de twee jaar is een maximale termijn**. Het is geen garantie, zoals bovenstaande casus illustreerde: bij elke nieuwe evaluatie kan de adviserend arts een eerder gegeven goedkeuring terug intrekken.

Vóór 1 april 2019 zullen adviserende artsen van het ziekenfonds bovendien een einde stellen aan de lopende toelatingen van vóór 1 april 2018 of aan de toelatingen die oorspronkelijk voor onbepaalde duur werden voorzien.

Of de soep even heet gegeten zal worden als ze nu wordt opgediend, is wel nog de vraag. Een adviserend arts heeft alleszins in een mail aangegeven dat na afloop van zulk een periode van twee jaar gekeken kan worden of er andere mogelijkheden zijn, en of de aanvraag dan misschien toch alsnog verlengd kan worden...

PS Ditzelfde KB zal (eindelijk!) ook gaan voorzien in de lang verwachte cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting, maar daarover misschien meer in een ander artikel...


* KB 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS 09.02.2018.

** De mutualiteiten hebben het uiteindelijk zo geïnterpreteerd, dat ze na die 2 jaar toch alsnog een nieuw dossier van deeltijds werk kunnen opstarten, met dan opnieuw een maximale duur van 2 jaar, enzovoorts. Dus niet met een harde stop, maar wel een grondige herevaluatie.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal