Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar

De laatste weken heb ik van verschillende artsen meldingen ontvangen over werknemers die op een re-integratieonderzoek of een "gewoon" werkhervattingsonderzoek komen met een document van de mutualiteit dat een goedkeuring geeft voor een deeltijdse werkhervatting voor twee jaar. 

Dit deed nogal eens de wenkbrauwen fronsen; ook bij mij. Onmiddellijk een akkoord om twee jaar deeltijds te werken? What the hell?

Maar daarmee eindigde het niet. Een collega arts heeft op basis van zulk een document de werknemer geschikt verklaard voor progressieve werkhervatting gedurende drie maand, waarna herevaluatie. Komt de werknemer een week later met een nieuw document van de adviserend arts, waarin die de eerdere goedkeuring voor twee jaar plots stopzet. Zulk een plotwending is uiteraard nefast voor de feestvreugde.

Wat is er aan de hand? I'll explain.Dit alles kadert in een recent Koninklijk Besluit*. Tot dusver was er bij progressieve werkhervatting geen expliciete maximale duurtijd voorzien. Vanaf 1 april a.s. zal dit niet langer het geval zijn. Paragraaf 2 van artikel 230 wordt namelijk aangevuld met een lid, luidende : "Elke toelating wordt toegekend en, in voorkomend geval, hernieuwd voor een beperkte duur die geen twee jaar overschrijdt.". 

De maximale duurtijd van de progressieve werkhervatting zal dus in totaal (inclusief verlengingen) niet meer mogen bedragen dan twee jaar. Een aantal adviserend artsen zijn al van start gegaan met deze nieuwe werking, en leveren documenten af met vermelding van deze nieuwe maximale duur.

Dus nog eens voor alle duidelijkheid: de twee jaar is een maximale termijn**. Het is geen garantie, zoals bovenstaande casus illustreerde: bij elke nieuwe evaluatie kan de adviserend arts een eerder gegeven goedkeuring terug intrekken.

Vóór 1 april 2019 zullen adviserende artsen van het ziekenfonds bovendien een einde stellen aan de lopende toelatingen van vóór 1 april 2018 of aan de toelatingen die oorspronkelijk voor onbepaalde duur werden voorzien.

Of de soep even heet gegeten zal worden als ze nu wordt opgediend, is wel nog de vraag. Een adviserend arts heeft alleszins in een mail aangegeven dat na afloop van zulk een periode van twee jaar gekeken kan worden of er andere mogelijkheden zijn, en of de aanvraag dan misschien toch alsnog verlengd kan worden...

PS Ditzelfde KB zal (eindelijk!) ook gaan voorzien in de lang verwachte cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting, maar daarover misschien meer in een ander artikel...


* KB 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS 09.02.2018.

** De mutualiteiten hebben het uiteindelijk zo geïnterpreteerd, dat ze na die 2 jaar toch alsnog een nieuw dossier van deeltijds werk kunnen opstarten, met dan opnieuw een maximale duur van 2 jaar, enzovoorts. Dus niet met een harde stop, maar wel een grondige herevaluatie.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h