Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar

De laatste weken heb ik van verschillende artsen meldingen ontvangen over werknemers die op een re-integratieonderzoek of een "gewoon" werkhervattingsonderzoek komen met een document van de mutualiteit dat een goedkeuring geeft voor een deeltijdse werkhervatting voor twee jaar. 

Dit deed nogal eens de wenkbrauwen fronsen; ook bij mij. Onmiddellijk een akkoord om twee jaar deeltijds te werken? What the hell?

Maar daarmee eindigde het niet. Een collega arts heeft op basis van zulk een document de werknemer geschikt verklaard voor progressieve werkhervatting gedurende drie maand, waarna herevaluatie. Komt de werknemer een week later met een nieuw document van de adviserend arts, waarin die de eerdere goedkeuring voor twee jaar plots stopzet. Zulk een plotwending is uiteraard nefast voor de feestvreugde.

Wat is er aan de hand? I'll explain.Dit alles kadert in een recent Koninklijk Besluit*. Tot dusver was er bij progressieve werkhervatting geen expliciete maximale duurtijd voorzien. Vanaf 1 april a.s. zal dit niet langer het geval zijn. Paragraaf 2 van artikel 230 wordt namelijk aangevuld met een lid, luidende : "Elke toelating wordt toegekend en, in voorkomend geval, hernieuwd voor een beperkte duur die geen twee jaar overschrijdt.". 

De maximale duurtijd van de progressieve werkhervatting zal dus in totaal (inclusief verlengingen) niet meer mogen bedragen dan twee jaar. Een aantal adviserend artsen zijn al van start gegaan met deze nieuwe werking, en leveren documenten af met vermelding van deze nieuwe maximale duur.

Dus nog eens voor alle duidelijkheid: de twee jaar is een maximale termijn**. Het is geen garantie, zoals bovenstaande casus illustreerde: bij elke nieuwe evaluatie kan de adviserend arts een eerder gegeven goedkeuring terug intrekken.

Vóór 1 april 2019 zullen adviserende artsen van het ziekenfonds bovendien een einde stellen aan de lopende toelatingen van vóór 1 april 2018 of aan de toelatingen die oorspronkelijk voor onbepaalde duur werden voorzien.

Of de soep even heet gegeten zal worden als ze nu wordt opgediend, is wel nog de vraag. Een adviserend arts heeft alleszins in een mail aangegeven dat na afloop van zulk een periode van twee jaar gekeken kan worden of er andere mogelijkheden zijn, en of de aanvraag dan misschien toch alsnog verlengd kan worden...

PS Ditzelfde KB zal (eindelijk!) ook gaan voorzien in de lang verwachte cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting, maar daarover misschien meer in een ander artikel...


* KB 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS 09.02.2018.

** De mutualiteiten hebben het uiteindelijk zo geïnterpreteerd, dat ze na die 2 jaar toch alsnog een nieuw dossier van deeltijds werk kunnen opstarten, met dan opnieuw een maximale duur van 2 jaar, enzovoorts. Dus niet met een harde stop, maar wel een grondige herevaluatie.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn