Doorgaan naar hoofdcontent

Lies, damned lies, and statistics

De laatste weken ben ik weer enorm veel bezig met het opstellen van allerhande rapporten. Stress en re-integratie en aandoeningen, oh my.

Uitgebreide analyses over allerhande gezondheidsparameters en verzuimcijfers. Inzichten voor de  werkgever in wat leeft in hun bedrijf. De juiste richting aanwijzen naar de pijnpunten, opdat ze de nodige beleidsmaatregelen kunnen nemen.

Ik probeer hier altijd zo transparent mogelijk in te zijn. Duidelijke grafieken die enkel objectieve waarheden verkondigen.

En toch, en toch. Ik moet dan telkens denken aan de uitspraak die Mark Twain heeft gepopulariseerd: "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics".Wil je bijvoorbeeld een stijging van het ziekteverzuim laten zien, maar die is er enkel in het voorbije jaar an een sterke daling in de voorgaande jaren? Dan kun je enkel de cijfers van het laatste jaar weergeven. Kijk eens wat een stijging! Feitelijk correct, maar geen waarheidsgetrouwe weergave van deze feiten. 

Ik bezondig me niet in zulk opzettelijk manipuleren van de cijfers. Maar ik tweak wel nogal eens de Y-as. Uiteraard alleen om een duidelijker grafiek weer te geven, maar uiteindelijk beïnvloed je zo wel je publiek. 

Het afkappen van de Y-as is iets wat ik vaak doe. Zitten alle waarden bijvoorbeeld tussen 15 en 17%? Dan ga ik nogal eens starten vanaf 15%, tot 17%; oogt visueel veel mooier, en je kunt kleine schommelingen beter visualiseren. Maar die kleine schommelingen lijken dan natuurlijk ook veel dramatischer dan dat ze misschien zijn. - De stressklachten escaleren verontrustwekkend! - Eh, nou nee, ze zijn lichtjes gestegen van 15,6 naar 16,4%.

Of soms laat ik bij staafdiagrammen soms de balk verder stijgen dan de Y-as. Het resultaat lijkt dan spectaculair hoog. - O mijn god, het aantal werknemers met rugklachten is zo hoog dat het niet meer in de tabel past! He, als het voor Al Gore werkte in An Incovenient Truth, waarom dan niet voor mij.


Voor het geval dat er toch enige werkgevers, HR-verantwoordelijken, interne preventieadviseurs of werknemersvertegenwoordigers zijn die rapporten van mij ontvangen hebben en nu met stijgende verontrusting dit blogartikel lezen: alle gekheid op een stokje, uiteraard ga ik steeds een zo getrouw mogelijke interpretatie van de feiten weergeven. Die zijn op zich zeker interessant genoeg.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal