Doorgaan naar hoofdcontent

Mag men eetgerief afwassen in de WC-ruimtes?

Als ik bekijk hoe vaak ik adviezen geef over gerichte vragen, zou ik er een boek over kunnen schrijven. Of ik kan een aantal ervan lichtjes herwerken en gebruiken als een kort blogartikel. Zal ik dat eens doen.

Zo krijg ik bijvoorbeeld de volgende vraag. Bij een werkgever is er een locatie met een aantal administratieve werknemers. Er is enkel een wasbak in de toiletruimte. De medewerkers kunnen dus enkel hier hun kopjes, borden en bestek afwassen. Kan dit?Mijn gut feeling zegt alleszins dat het niet ideaal is om het servies te wassen in de wastafel van het toilet.

De wetgeving over dit onderwerp is terug te vinden in de Codex over het welzijn op het werk, meer bepaald boek III (arbeidsplaatsen), titel 1 (basiseisen betreffende arbeidsplaatsen). De sociale voorzieningen (sanitaire installaties, refter, rustlokaal en lokaal voor zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven) staan beschreven in hoofdstuk VI.

In artikel III.1-39 staat dat een refter voorzien moet worden, en in III.1-41 dat die de waarborgen moet bieden inzake hygiëne.

In bijlage III.1-1 staan de minimumvoorschriften beschreven waaraan de sociale voorzieningen moeten beantwoorden. Hier staat dat de toiletten niet rechtstreeks met de arbeidsplaats, de refters of de kleedkamers in verbinding mogen staan; zij mogen enkel op gangen, voor- of trapportalen uitgeven.

Dus als je de wasbak bij of aanpalend aan de toiletten zou gebruiken om kopjes te wassen (en dus als onderdeel van de refter), dan zouden de toiletten volgens deze definitie wel degelijk in rechtstreekse verbinding staan met de refter, en dus niet wettelijk zijn.

Nu kan men volgens III.1-58 afwijken van bovenstaande verplichting. De werkgever moet geen refter voorzien en de werknemers mogen de maaltijd gebruiken in de kantoorruimte zelf voor zover de hygiëne te allen tijde gewaarborgd is en de preventieadviseur-arbeidsarts en het Comité een voorafgaand akkoord hebben gegeven.


Dus: bovenstaande zou nog geregulariseerd kunnen worden, mits de arbeidsarts en het comité akkoord gaan. Maar ik zou adviseren om op zijn minst een aparte wastafel te voorzien; ik zie niet hoe anders de hygiëne "te alle tijde gewaarborgd" zou kunnen worden.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal