Doorgaan naar hoofdcontent

Alcoholscreening: de nieuwe richtlijn

Het interuniversitair onderzoeksproject UP-TO-DATE heeft in november 2017 een nieuwe richtlijn opgesteld van screening naar alcoholgebruik, voor de arbeidsarts. Deze heeft de onderzoeker en referentie ter zake Marie-Claire Lambrechts vorig jaar ook op de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde gepresenteerd (link naar de powerpoint).

Nu zal die een dezer dagen ook gevalideerd worden door CEBAM; hoog tijd om er eens een blogartikel aan te wijden.


Het systeem zit best wel goed in elkaar. De AUDIT heeft tien vragen met elk een score van 0 tot 4; de totaalscore bepaalt het risico. Het acroniem staat voor "Alcohol Use Disorders Identification Test".

Tien vragen? Wie heeft tijd om bij iedereen tijdens een toch al zo kort periodiek onderzoek tien vragen te stellen, alleen maar over alcoholgebruik? Geen nood, er is een screening voor de screening: het volstaat al om drie eenvoudige vragen te stellen; dit is de AUDIT-C.


 • Hoe vaak drink je alcohol?
  • 0  Nooit
  • 1  Maandelijks of minder
  • 2  2 à 4 keer per maand
  • 3  2 à 3 keer per week
  • 4  4 of meer keer per week
 • Wanneer je drinkt, hoeveel standaardglazen drink je dan gewoonlijk op een dag?
  • 0  1 of 2
  • 1  3 of 4
  • 2  5 of 6
  • 3  7 of 9
  • 4  10 of meer
 • Hoe vaak gebeurt het dat je zes of meer standaard-glazen drinkt bij één enkele gelegenheid?
  • 0  Nooit
  • 1  Minder dan maandelijks
  • 2  Maandelijks
  • 3  Wekelijks
  • 4  Dagelijks of bijna dagelijks

Tel de scores op. Is de totaalscore ≥5 voor mannen of ≥4 voor vrouwen? Dan stel je de overige zeven vragen van de AUDIT.

Ik voelde me nog eens ijverig, en heb een Excel gemaakt waarmee je de scores kunt ingeven en op basis hiervan een advies krijgt.

Nu, de scores zijn enkel een indicatie van problematisch gebruik. Uiteraard blijft het nodig om bij mogelijke problemen verdere vragen stellen over het functioneren en mogelijke functioneringsproblemen.

UP-TO-DATE geeft nog verdere richtlijnen afhankelijk van de setting: gaat het om een aanwervingsonderzoek of een periodieke gezondheidsbeoordeling; betreft het een rijgeschiktheidsonderzoek of is het eerder een werkhervattingsonderzoek na tijdelijke ongeschiktheid door alcoholgebruik of bij functioneringsproblemen? Dan gelden andere adviezen. Maar voor die details verwijs ik naar het gedetailleerd rapport.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni