Doorgaan naar hoofdcontent

Uitkering bij deeltijdse werkhervatting

Ik had het al min of meer beloofd in mijn blogartikel "Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar", bij deze wat uitleg over de aanpassing van de berekening van de ongeschiktheidsuitkeringen bij deeltijdse werkhervattingen.Werknemers gaan sinds 1 april 2018 dus nog maar maximaal 2 jaar deeltijds mogen werken en deeltijds op de ziekenkas blijven. Dat is bepaald in het recente Koninklijk Besluit*. 
Maar aan de andere kant heeft datzelfde KB ook voorzien in een cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting. 

Deze cumulatie was al beloofd bij de voorstelling van het KB Re-integratie in november 2016, en was vooropgesteld voor 1 januari 2017. De finishlijn is hierna nog een aantal keer verzet geweest, maar nu is het dus effectief een feit.

Wat houdt dit nu precies in?

Tot voor kort werd de uitkering die een werknemer ontvangt, verminderd met een bepaald percentage in functie van het inkomen dat wordt verworven uit de gedeeltelijke werkhervatting.
Dit is juristentaal voor (vrij vertaald) het volgende: Je hervat aan 20%? Dan verlies je ook 20% van je uitkering**.
Sounds fair, maar het werkt ook als een rem. Want het extra inkomen dat je bij een gedeeltelijke werkhervatting krijgt, kan echt klein zijn. Ga je hiervoor terug de file trotseren?

Sinds 1 april 2018 wordt de uitkering verminderd met een bepaald percentage dat afhankelijk is van de tewerkstellingsbreuk van de werknemer in kwestie.
Wederom, vrij vertaald: Je hervat aan 20%? Dan behoud je je volledige uitkering.
Iemand die halftijds het werk hervat, zal slechts een 30% van zijn of haar uitkering verliezen**.

Deze financiële incentive werkt uiteraard drempelverlagend voor langdurig zieke werknemers die via een re-integratietraject willen proberen om het werk deeltijds te hervatten. Ze hebben extra inkomen, en moest het toch niet lukken kunnen ze wel terugvallen op de mutualiteit. Voor zover de adviserend arts oordeelt dat die werknemer nog steeds meer dan 66% arbeidsongeschikt is, uiteraard.

Een directeur van een van de landsbonden heeft me destijds wel aangegeven dat hij toch zijn bedenkingen heeft bij dit systeem. "Je blijft voltijds uitbetaald worden door de mutualiteit, en kunt een dag per week nog een centje bijverdienen ook. Waarom zou je nog meer gaan werken?"
Vandaar ook de bijkomende maatregel van maximaal twee jaar deeltijds werk. 
Maar het zal alleszins belangrijk blijven om, naast de positieve effecten van deze maatregel, ook de ongetwijfeld komende misbruiken op het systeem nauwlettend in de gaten te houden...


* KB 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS 09.02.2018.

** Zo ongeveer. Er zit een hele berekening achter die afhankelijk is van je basisloon, je gezinstoestand, je oorspronkelijke uurrooster, je horoscoop en weet ik wat nog meer.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn