Doorgaan naar hoofdcontent

Uitkering bij deeltijdse werkhervatting

Ik had het al min of meer beloofd in mijn blogartikel "Hoe het zit met die nieuwe goedkeuringen voor progressieve werkhervatting voor twee jaar", bij deze wat uitleg over de aanpassing van de berekening van de ongeschiktheidsuitkeringen bij deeltijdse werkhervattingen.Werknemers gaan sinds 1 april 2018 dus nog maar maximaal 2 jaar deeltijds mogen werken en deeltijds op de ziekenkas blijven. Dat is bepaald in het recente Koninklijk Besluit*. 
Maar aan de andere kant heeft datzelfde KB ook voorzien in een cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij deeltijdse hervatting. 

Deze cumulatie was al beloofd bij de voorstelling van het KB Re-integratie in november 2016, en was vooropgesteld voor 1 januari 2017. De finishlijn is hierna nog een aantal keer verzet geweest, maar nu is het dus effectief een feit.

Wat houdt dit nu precies in?

Tot voor kort werd de uitkering die een werknemer ontvangt, verminderd met een bepaald percentage in functie van het inkomen dat wordt verworven uit de gedeeltelijke werkhervatting.
Dit is juristentaal voor (vrij vertaald) het volgende: Je hervat aan 20%? Dan verlies je ook 20% van je uitkering**.
Sounds fair, maar het werkt ook als een rem. Want het extra inkomen dat je bij een gedeeltelijke werkhervatting krijgt, kan echt klein zijn. Ga je hiervoor terug de file trotseren?

Sinds 1 april 2018 wordt de uitkering verminderd met een bepaald percentage dat afhankelijk is van de tewerkstellingsbreuk van de werknemer in kwestie.
Wederom, vrij vertaald: Je hervat aan 20%? Dan behoud je je volledige uitkering.
Iemand die halftijds het werk hervat, zal slechts een 30% van zijn of haar uitkering verliezen**.

Deze financiële incentive werkt uiteraard drempelverlagend voor langdurig zieke werknemers die via een re-integratietraject willen proberen om het werk deeltijds te hervatten. Ze hebben extra inkomen, en moest het toch niet lukken kunnen ze wel terugvallen op de mutualiteit. Voor zover de adviserend arts oordeelt dat die werknemer nog steeds meer dan 66% arbeidsongeschikt is, uiteraard.

Een directeur van een van de landsbonden heeft me destijds wel aangegeven dat hij toch zijn bedenkingen heeft bij dit systeem. "Je blijft voltijds uitbetaald worden door de mutualiteit, en kunt een dag per week nog een centje bijverdienen ook. Waarom zou je nog meer gaan werken?"
Vandaar ook de bijkomende maatregel van maximaal twee jaar deeltijds werk. 
Maar het zal alleszins belangrijk blijven om, naast de positieve effecten van deze maatregel, ook de ongetwijfeld komende misbruiken op het systeem nauwlettend in de gaten te houden...


* KB 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS 09.02.2018.

** Zo ongeveer. Er zit een hele berekening achter die afhankelijk is van je basisloon, je gezinstoestand, je oorspronkelijke uurrooster, je horoscoop en weet ik wat nog meer.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m