Doorgaan naar hoofdcontent

Het ontslag om medische redenen: dit zijn de drie mogelijke wegen

Ja, er zijn wel degelijk drie mogelijkheden om over te gaan tot een ontslag om medische redenen. Deze heb ik recent in een webinar voor Kluwer toegelicht. Het heeft blijkbaar wel wat losgemaakt, want ik krijg hier nu veel vragen over. Dus hieronder nog even het overzicht.


Er zijn drie mogelijkheden
  • Aanvraag re-integratietraject door werkgever of werknemer
    • Optie 1 = Arbeidsarts: FRB met beslissing C à Werkgever: motivatieverslag à ontslag om medische redenen
    • Optie 2 = Arbeidsarts: FRB met beslissing D à Werkgever: ontslag om medische redenen
  • Werkhervattingsonderzoek of spontane raadpleging of zelfs periodiek onderzoek
    • Optie 3* = Arbeidsarts: FGB met beslissing “definitief ongeschikt” + vermelding onder F “Geen aangepast of ander werk mogelijk” à ontslag om medische redenen
FRB = Formulier voor de re-integratiebeoordeling; FGB = Formulier voor de gezondheidsbeoordeling

* Update 02/05: In een recent advies van de FOD (vandaag ontvangen) raden ze aan om naast het FGB toch ook een FRB aan te leveren: Lorsque le CPMT rend une décision d'inaptitude définitive suite à un examen de reprise du travail (ou suite à une consultation spontanée), il remplit un formulaire d'évaluation de santé et un formulaire d'évaluation de réintégration.


Ik verklaar me nader.

Opties 1 en 2 zijn redelijk vanzelfsprekend, ze volgen uit het Koninklijk Besluit Re-integratie. Optie 1: de arbeidsarts geeft aan op het formulier voor de re-integratiebeoordeling dat de werknemer definitief ongeschikt is, en dat er in principe aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming (beslissing C). Dan moet de werkgever aan de hand van een motivatieverslag aangeven dat dit misschien in principe wel mogelijk is, maar in de praktijk niet. En dan kan de werkgever overgaan tot ontslag om medische redenen. 
Optie 2: de arbeidsarts geeft aan op het formulier voor de re-integratiebeoordeling dat de werknemer definitief ongeschikt is, en dat er ook geen aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming (beslissing D). Dan moet de werkgever geen plan of motivatieverslag opstellen, maar kan die al onmiddellijk (na afloop van de 7 dagen dat de werknemer nog in beroep zou kunnen gaan tegen de beslissing) overgaan tot ontslag om medische redenen. 

Maar! Ook een medische overmacht via het “oude systeem” zou volgens de huidige richtlijnen van de federale overheidsdienst werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg (FOD WASO) wel degelijk nog steeds kunnen.
Re-integratie kan volgens het KB enkel opgestart worden wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst is. Dus wanneer iemand bij een periodiek onderzoek, werkhervatting of spontane raadpleging definitief ongeschikt verklaard wordt en er geen aangepast werk mogelijk is, dan gebeurt deze verklaring via het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
Hierbij moet er op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling wel "definitief ongeschikt" aangevinkt zijn, EN onder F moet er staan dat er in de onderneming geen aangepast of ander werk mogelijk is. Dit is onlangs nog als dusdanig aangegeven door een jurist van de FOD.

Dat gezegd zijnde, raad ik wel aan om waar mogelijk medische overmacht via een traject te laten geschieden, want de juristen van een respectabel kantoor hebben aangegeven dat het niét kan. De wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016. Art. 34 formuleert het volgende: "De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het reïntegratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd.". Dit had ik trouwens in een eerder blogartikel ook al zo uitgelegd.

Wet primeert boven KB, dus op termijn verwacht ik dat men zal zeggen dat men dan toch echt, écht enkel via een re-integratietraject zal kunnen overgaan tot medische overmacht.


For the record: uiteraard is het niet de bedoeling, noch onze rol, om medische overmacht toe te passen wanneer er wel mogelijkheden zijn tot re-integratie in de onderneming. En dat gebeurt ook niet, zie hierover bijvoorbeeld mijn opiniestuk hierover. Maar het is wel belangrijk dat alle betrokken partijen weten welke mogelijkheden er zijn, om frustratie achteraf te vermijden.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Moet je bij het vaccineren optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit?

Je haalt het vaccin uit de verpakking, duwt de lucht eruit*, je steekt de naald in de bovenarm. En dan? Trek je even op, om te kijken of je niet in een bloedvat zit? Fout!  De griepvaccinatiecampagne loopt op haar laatste benen, maar dit onderwerp blijft sowieso relevant. Over het griepvaccin in het algemeen heb ik recent nog geblogd ( veilig, effectief, versterkt afweer, beschermt anderen ), en de vraag of je de injectieplaats moet ontsmetten heb ik ook onlangs nog beantwoord ( nee ). Bij deze een nieuwe stelling, die blijkbaar niet alom gekend is: bij het plaatsen van een vaccin in de musculus deltoideus, moet je NIET even optrekken om te kijken of je niet in een bloedvat zit. Ik doe dat zelf ook nog vaak, hoor. Macht der gewoonte. Zelfs eerst de plek ontsmetten, ook al is dat dus niet nodig. Zo kan ik even goed wrijven, en voelen ze de prik niet. Trick of the trade. De naald erin, eventjes optrekken (damn, deed ik het weer), en dan langzaam inspuiten. Want dan heeft de

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn