Doorgaan naar hoofdcontent

Het ontslag om medische redenen: dit zijn de drie mogelijke wegen

Ja, er zijn wel degelijk drie mogelijkheden om over te gaan tot een ontslag om medische redenen. Deze heb ik recent in een webinar voor Kluwer toegelicht. Het heeft blijkbaar wel wat losgemaakt, want ik krijg hier nu veel vragen over. Dus hieronder nog even het overzicht.


Er zijn drie mogelijkheden
  • Aanvraag re-integratietraject door werkgever of werknemer
    • Optie 1 = Arbeidsarts: FRB met beslissing C à Werkgever: motivatieverslag à ontslag om medische redenen
    • Optie 2 = Arbeidsarts: FRB met beslissing D à Werkgever: ontslag om medische redenen
  • Werkhervattingsonderzoek of spontane raadpleging of zelfs periodiek onderzoek
    • Optie 3* = Arbeidsarts: FGB met beslissing “definitief ongeschikt” + vermelding onder F “Geen aangepast of ander werk mogelijk” à ontslag om medische redenen
FRB = Formulier voor de re-integratiebeoordeling; FGB = Formulier voor de gezondheidsbeoordeling

* Update 02/05: In een recent advies van de FOD (vandaag ontvangen) raden ze aan om naast het FGB toch ook een FRB aan te leveren: Lorsque le CPMT rend une décision d'inaptitude définitive suite à un examen de reprise du travail (ou suite à une consultation spontanée), il remplit un formulaire d'évaluation de santé et un formulaire d'évaluation de réintégration.


Ik verklaar me nader.

Opties 1 en 2 zijn redelijk vanzelfsprekend, ze volgen uit het Koninklijk Besluit Re-integratie. Optie 1: de arbeidsarts geeft aan op het formulier voor de re-integratiebeoordeling dat de werknemer definitief ongeschikt is, en dat er in principe aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming (beslissing C). Dan moet de werkgever aan de hand van een motivatieverslag aangeven dat dit misschien in principe wel mogelijk is, maar in de praktijk niet. En dan kan de werkgever overgaan tot ontslag om medische redenen. 
Optie 2: de arbeidsarts geeft aan op het formulier voor de re-integratiebeoordeling dat de werknemer definitief ongeschikt is, en dat er ook geen aangepast of ander werk mogelijk is in de onderneming (beslissing D). Dan moet de werkgever geen plan of motivatieverslag opstellen, maar kan die al onmiddellijk (na afloop van de 7 dagen dat de werknemer nog in beroep zou kunnen gaan tegen de beslissing) overgaan tot ontslag om medische redenen. 

Maar! Ook een medische overmacht via het “oude systeem” zou volgens de huidige richtlijnen van de federale overheidsdienst werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg (FOD WASO) wel degelijk nog steeds kunnen.
Re-integratie kan volgens het KB enkel opgestart worden wanneer de arbeidsovereenkomst geschorst is. Dus wanneer iemand bij een periodiek onderzoek, werkhervatting of spontane raadpleging definitief ongeschikt verklaard wordt en er geen aangepast werk mogelijk is, dan gebeurt deze verklaring via het formulier voor de gezondheidsbeoordeling.
Hierbij moet er op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling wel "definitief ongeschikt" aangevinkt zijn, EN onder F moet er staan dat er in de onderneming geen aangepast of ander werk mogelijk is. Dit is onlangs nog als dusdanig aangegeven door een jurist van de FOD.

Dat gezegd zijnde, raad ik wel aan om waar mogelijk medische overmacht via een traject te laten geschieden, want de juristen van een respectabel kantoor hebben aangegeven dat het niét kan. De wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016. Art. 34 formuleert het volgende: "De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het reïntegratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd.". Dit had ik trouwens in een eerder blogartikel ook al zo uitgelegd.

Wet primeert boven KB, dus op termijn verwacht ik dat men zal zeggen dat men dan toch echt, écht enkel via een re-integratietraject zal kunnen overgaan tot medische overmacht.


For the record: uiteraard is het niet de bedoeling, noch onze rol, om medische overmacht toe te passen wanneer er wel mogelijkheden zijn tot re-integratie in de onderneming. En dat gebeurt ook niet, zie hierover bijvoorbeeld mijn opiniestuk hierover. Maar het is wel belangrijk dat alle betrokken partijen weten welke mogelijkheden er zijn, om frustratie achteraf te vermijden.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h