Doorgaan naar hoofdcontent

Economy class syndroom

Een tip voor een onderwerp van Danny De Baere*, naar aanleiding van een krantenartikel over de VRT-journaliste Sofie Demeyer die een trombose kreeg tijdens een vlucht.

Hierbij krijgt men een bloedklonter in de aders bij langdurig stilzitten. Het risico is groter wanneer men in "Economy Class" zit, en beperkte beenruimte heeft. Zulk een diepe veneuze trombose is gevaarlijk als ze bij opnieuw bewegen loskomt en een longembolie veroorzaakt.


Op zich valt het risico nog mee, zoals dit artikel bijvoorbeeld argumenteert, maar wanneer men een aantal risicofactoren heeft zoals een leeftijd van boven de 40 jaar, een BMI van meer dan 30, gebruik van anticonceptie, of zwangerschap, kan het risico verdubbelen tot zelfs verviervoudigen.

Danny gaf nog enkele nuttige sites met info en richtlijnen, en de link met het werk, op BeSWIC. 

Bedrijven hebben namelijk een morele en wettelijke verantwoordelijkheid om in te staan voor het welzijn van hun werknemers, waar hun werkplek ook is. Dit heet “Duty of Care”. Het voorzien van preventieve maatregelen bij lange vliegreizen voor het werk valt hier ook onder. 

Economy class syndroom is relatief eenvoudig te voorkomen:

  • Enkel op doktersadvies: neem op voorhand een bloedverdunner (zoals een Aspro); op doktersvoorschrift kun je een heparinespuit krijgen
  • Draag losse, ruime kleren, en gemakkelijke schoenen (het belang daarvan  heb ik in een vroeger artikel al eens benadrukt)
  • Drink minstens een glas water per uur; vermijd alcohol en cafeïnehoudende dranken
  • Doe regelmatig spieroefeningen (zie bvb. hieronder)
* Adviseur bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid en beheerder van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk BeSWIC.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal