Doorgaan naar hoofdcontent

Het medisch attest voedselveiligheid afgeschaft? Uiteindelijk wel.

Tussen droom en daad staan weer maar eens wetten en praktische bezwaren. Het medisch attest voedselveiligheid is zulk een voorbeeld. Het is weldra niet meer nodig, maar dan toch weer wel. Ik schrijf het even van me af.

UPDATE 10/08: Zonet bericht vanuit Co-prev ontvangen dat het KB van 3 juli prioriteit krijgt boven de CAO, ook al is ze bekrachtigd door een KB. Een lagere norm mag slechts afwijken van een hogere als hij hiermee niet strijdig is. De CAO mag dus genegeerd worden!
Dit is ook op 21/08 door de FOD WASO bevestigd.
In den beginne: de tuberculine huidtesten

In een lang vervlogen verleden, dat ik me zelf nog maar al te goed herinner, moesten wij arbeidsartsen alle werknemers die in contact kwamen met onverpakte voedingsmiddelen elk jaar op gezondheidstoezicht zien, om hen een tuberculine huidtest te geven. Zo screenden we hen op de aanwezigheid van een actieve tuberculose. 
Nu was al lang geweten dat tuberculose niet via de voeding werd verspreid, dus dat een dergelijke huidtest al was het onschuldig, ook niet echt een meerwaarde had. Okee, in het kader van een algemeen preventief gezondheidstoezicht dan misschien, maar waarom dan niet bij alle werknemers. 
Maar we bleven de testen uitvoeren, want anders kregen werkgevers inspecteurs van het FAVV over de vloer; die attesten vroegen, conform de geldende wetgeving, mét uitgevoerde huidtesten. 

Toen bleef ook nog het jaarlijks gezondheidstoezicht

In het voorbije decennium werd de huidtest gaandeweg toch steeds vaker achterwege gelaten, maar het jaarlijkse gezondheidstoezicht bleef wel verplicht. Behoorlijk verwarrend voor de werkgevers toen de wet op voedingsveiligheid gewijzigd werd, en de werknemers voor het FAVV slechts nog om de drie jaar een medisch attest nodig hadden, maar wij moesten uitleggen dat de Wet op het Welzijn nog steeds een jaarlijkse onderworpenheid oplegde.

Resteerde nog het driejaarlijks medisch attest

Daar is uiteindelijk wel verandering in gekomen met een KB waar ik in december 2013 over verhaalde. Vanaf 01/01/2016 is het gezondheidstoezicht voor werknemers met risico voeding afgeschaft. Het risico bleef bestaan, maar ze moesten niet langer op medisch onderzoek komen.
Een medisch attest voedselveiligheid bleef echter wel noodzakelijk. Zulk een attest mag ook door een huisarts afgeleverd worden, maar om praktische redenen was het voor de werkgevers gemakkelijker dat wij dit afleverden, dus bleven we de mensen wel om de drie jaar op onderzoek zien. 
Nogal eens zelfs vaker, omdat de betrokken werknemers omwille van andere risico's aan een jaarlijks arbeidsgeneeskundig gezondheidstoezicht onderworpen waren.
Het FGB (formulier voor de gezondheidsbeoordeling) dat we hiermee afleverden, met vermelding dat ze conform de wetgeving rond voedselveiligheid ook contact met onverpakte voeding mochten hebben, gaf soms problemen. Want daar stond dan een geldigheidsduur op van 1 jaar. Probleem opgelost door typezin toe te voegen: "Het medisch attest voedselveiligheid is geldig voor 3 jaar."

En nu is het medisch attest eindelijk afgeschaft

Op 11 augustus aanstaande is een nieuw KB (van 3 juli, verschenen 1 augustus) van kracht dat de verplichting van het medisch attest afschaft. En dat werd tijd ook! Want laat ons eerlijk zijn: wat is de meerwaarde van een dergelijk attest? Doel is dat een arts evalueert of de werknemer contact mag hebben met onverpakte voeding; dus geen via de voeding overdraagbare aandoeningen heeft (zoals hepatitis A) en voldoende hygiënisch is (zoals propere vingernagels).

Geen besmettelijke aandoeningen? We doen om te beginnen geen bloedafname hepatitis A, dus hoe gaan we dit beoordelen? Ja, als iemand in een acute fase is, ziet die er uit als een Simpson-figurant. Maar wat als het in een beginfase is? Of beter nog, wat als die een half jaar in de toekomst een hepatitis A-infectie opdoet? Wel, hij heeft een attest voor drie jaar, dus die kristallen bol van de arts die dat attest heeft uitgeschreven, heeft het dan behoorlijk laten afweten.

Voldoende hygiënisch? Uit wat voor paternalistisch tijdperk stamt dit nog af? Den doktoor gaat eens goed achter uw ooren kijken, of gij uzelven wel behoorlijk heeft gepoetst ende gereinigd. Toen ik startte als arbeidsarts kreeg ik nog de richtlijn om ook naar de tanden te kijken, of ze die wel goed poetsten. I kid you not! Dit is toch niet serieus, is het de taak van een arts om dit te beoordelen? En bovendien is ook dit weer een momentopname. Misschien heeft de werknemer ter voorbereiding van het consult bij de arts zijn jaarlijks bad genomen, en stinkt hij een maand verder weer tegen de sterren op. Het is de taak van de hiërarchie om de hygiënische toestand van de werknemers in kwestie in het oog te houden; wat mij betreft is hiervoor geen medisch diploma vereist.

Nee, voorlopig is dat medisch attest NIET afgeschaft

Op 15 juli 2018 is er ook een KB verschenen over een CAO gesloten door de sociale partners uit het Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid, waarin ze het voorlopig wél behouden EN ervan uitgaan dat het attest in principe wordt uitgereikt door de arbeidsarts, na een medisch onderzoek.

Zij preciseren namelijk dat het medisch onderzoek moet plaatsvinden tijdens de werkuren, dat de tijd die gespendeerd wordt aan het onderzoek betaald wordt als arbeidstijd, en dat de verplaatsingskosten voor rekening van de werkgever zijn. De werknemer kan dus niet verplicht worden om in zijn vrije tijd een attest te gaan halen bij zijn huisarts. Als het medisch onderzoek uitzonderlijk toch zou plaatsvinden buiten de werkuren, dan betaalt de werkgever daarvoor een vergoeding, die forfaitair geraamd wordt op 1 uur loon, bovenop de doksterkosten. Dus bovenop de kosten voor het doktersbezoek en bepaalde technische prestaties, zoals het uitvoeren van een bloedonderzoek of het plaatsen van een vaccin. Al die kosten zijn "kosten eigen aan de werkgever" en de terugbetaling ervan is dus niet aan onderworpen aan RSZ of belastingen.


Dus wederom een processie van Echternach: drie stappen naar voren, twee stappen terug. Ik hoop nog mee te maken dat we dit zinloze onderzoek volledig achter ons kunnen laten, en dat we de kosten die we hiermee uitsparen, investeren in preventieve vaccinaties tegen hepatitis A.

Populaire posts van deze blog

Mis geen twee keer

Weet je nog dat ik een paar jaar geleden blogde over mijn doelstellingen? Nou, ik heb een kleine bekentenis te doen. Ik was een beetje uitgepraat over mijn doelen en ik had er ook een tijdje moeite mee. Na een acute periode van covid (na twee dagen was ik weer aan het werk) heb ik verrassend lang moeite gehad om mijn dagelijkse tienduizend stappen te halen. Ik was gewoon uitgeput, mijn conditie was plotsklaps verslechterd. Het duurde even voordat ik weer in vorm was. Uiteindelijk haalde ik mijn doelstelling van gemiddeld 10.000 stappen per dag net niet in 2022 💀. Aanvankelijk was dat dus omdat ik gewoonweg niet meer kon (ik zal het maar niet hebben over het aantal ibuprofens dat ik maandenlang heb genomen om de dag door te komen), maar na vier maanden of zo was dat wel verbeterd. En vanaf dan waren het eerder mijn nieuwe gewoontes waardoor ik er niet meer aan toe kwam om de extra effort te doen. Het nieuwe jaar heb ik ook niet goed ingezet; de eerste week was er één dag waarop ik de t

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h