Doorgaan naar hoofdcontent

Testen op het coronavirus

SARS-CoV-2 virus testen. Iedereen wilt ze. Maar niemand krijgt ze vast. Of toch? Hoe zit het met die snelle zelftesten? En kunnen ze het nu niet in het bloed gaan detecteren? Ik geef een overzicht van de huidige stand van zaken (05/04/2020).


1 Er zijn van bij de aanvang van deze coronacrisis de “klassieke” neusuitstrijkjes (PCR analyse op een nasofaryngeaele swab): die kan men uitvoeren vanaf de besmetting tot aan de genezing. Maar omwille van een tekort aan materiaal en testcapaciteit zijn deze nu voorbehouden voor zorgpersoneel in ziekenhuizen of erg zieke mensen. Ze hebben sinds vorige vrijdag de capaciteit wel kunnen verhogen van 3 à 4000 naar 10.000 testen per dag. Maar daar zal in eerste instantie zorgpersoneel in woonzorgcentra mee getest worden.

2 Sinds enkele weken is er ook een snelle antigentest (ook in de neus): meer specifiek gaat het over de COVID-19 antigen Respi-Strip van de firma Coris Bioconcept. Deze kan binnen een tijdsspanne van 15 minuten de aanwezigheid van virale antigenen detecteren. Maar ook al geeft het bedrijf aan dat de test 100% betrouwbaar is, de waarheid is meer genuanceerd. Zij hebben het over de specificiteit. Dat betekent dat bij iemand die niet besmet is, de test ook nooit een positief resultaat zal geven (= 100% specificiteit). Het heeft echter een behoorlijk lage sensitiviteit, van 60%. Dat betekent dat bij testen op tien besmette mensen deze test vier keer een negatief resultaat aanbrengt. Het heeft wel een uitstekende positief predictieve waarde. Dit betekent dat bij een positief testresultaat dit ook effectief betekent dat de patiënt ziek is. Omwille hiervan is deze test zinvol als eerste screening (“wie is zeker besmet”), met hierna een neusuitstrijkje bij de vermoede gevallen die toch een negatief resultaat geven. Maar als apart screeningsmiddel voor bedrijven is het niet bruikbaar, gezien men dus zo 4 op de 10 besmettelijke mensen toch zou laten werken.

3 De serologische testen (via bloedonderzoek): na minstens 7 dagen besmetting gaan bij deze mensen antilichamen circuleren in het bloed; IgM in de acute fase en IgG bij immuniteit. Zulke testen worden bvb. ook gebruikt na een prikongeval of om te checken of iemand voldoende beschermd is na een vaccinatiereeks. Deze test is echter nog in validatiefase; men moet eerst zeker zijn dat de test voldoende betrouwbaar is. Zodra dit het geval is, zal dit een zeer nuttig instrument zijn om op grote schaal in kaart te brengen wie besmet is geweest met SARS-CoV-2 en dus (toch minstens voor meerdere maanden) de ziekte COVID-19 niet meer kan doormaken.

4 Er zijn al een tijdje commercieel beschikbare zelftesten (via bloedonderzoek): deze zijn net zoals de nog te valideren serologische testen (zie 3) ook gebaseerd op een detectie van IgM en IgG tegen het SARS-CoV-2 virus. Ze zijn echter erg onbetrouwbaar, met een sterk variërende specificiteit en sensitiviteit. Omwille hiervan heeft het FAGG (het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) recent zelfs besloten om in het belang van de volksgezondheid deze snelle diagnosetests gedurende 6 maanden te verbieden via Koninklijk besluit, zie ook in hun nieuwsbericht.

Het evolueert snel. Hopelijk zijn de serologische testen snel gevalideerd en kunnen ze ook snel opgeschaald worden. Dit zal toelaten om te detecteren wie met een gerust hart het werk opnieuw kan opnemen.

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal