Doorgaan naar hoofdcontent

Conferentie "Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!"

Tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden, op 20 september 2023, vond er een bijzondere bijeenkomst plaats in Brussel: de conferentie “Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!”. Deze conferentie legde de focus op de nodige vaardigheden voor mensen, concurrentievermogen en duurzaamheid. De kern van de discussie draaide om welke vaardigheden onze arbeidskrachten nodig hebben, waar de hiaten en uitdagingen liggen en welke acties we in de toekomst moeten ondernemen.
De organisatie van dit evenement was een gezamenlijk initiatief. Het Europees Parlement en de Europese Commissie werkten samen met vijf belangrijke agentschappen van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. Hieronder vielen het Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF en ELA.

Het evenement werd drukbezocht. Meer dan 120 deelnemers waren aanwezig in Brussel en ruim 200 mensen keken online mee. Ze luisterden aandachtig naar de inzichten en meningen van vooraanstaande sprekers, waaronder leden van het Europees Parlement en deskundigen van de deelnemende agentschappen en de Commissie.

 

De toon zetten: Het belang van vaardigheden voor Europa's toekomst

Europarlementariër Dragoș Pîslaru, voorzitter van de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, opende de conferentie. Hij sprak over de snelle veranderingen binnen de EU en benadrukte het fundament van onze economische en sociale waarden. Pîslaru ging in op vaardigheden die nodig zijn voor mensen, concurrentievermogen en duurzaamheid. Zijn boodschap was helder: als we in Europa willen investeren in vaardigheden, moeten we naar het grotere geheel kijken. "Het kan niet enkel een project van DG EMPL zijn", zei hij. Hij gaf complimenten aan de agentschappen voor hun innovatieve inzichten en hun bijdrage aan een gefundeerd beleid.

Joost Korte, directeur-generaal van DG EMPL, haakte in op het belang van het Europees Jaar van de Vaardigheden. Hij ziet het als een platform om vaardigheden op de kaart te zetten, specifiek in bedrijven en steden. Hij wees op de huidige lage werkloosheidscijfers in de EU en het hoge aantal openstaande vacatures. Korte gaf ook aan dat de beroepsbevolking tot 2050 elk jaar met een miljoen mensen zal krimpen. Deze trends onderstrepen, volgens hem, het belang van investeren in mensen.

 

Eerste panel: De blik op de toekomst van vaardigheden

Clara Drammeh leidde de discussies en heette de directeuren van de vijf agentschappen welkom. Cosmin Boiangiu van ELA sprak over het groeiende arbeidstekort in Europa. Hij gelooft dat betere afstemming van banen op vaardigheden en grotere arbeidsmobiliteit hierbij kunnen helpen. Boiangiu benadrukte ook het belang van het EURES-portaal, dat helpt bij het matchen van banen en vaardigheden binnen de EU.

William Cockburn Salazar van EU-OSHA bracht de gezondheid en veiligheid van werknemers onder de aandacht. Training geeft werknemers niet alleen inzicht in veiligheid, maar leert ze ook over hun rechten. Hij wees op het hogere risico op letsel bij jongere werknemers en het belang van veiligheidstraining voor hen.

Ivailo Kalfin van Eurofound benadrukte het belang van kwalitatief goede banen. Banen moeten niet alleen gericht zijn op vaardigheden, maar ook op loon, groeimogelijkheden en welzijn. Over opleiding merkte hij op dat niet iedereen in de EU gelijke kansen krijgt op scholing.

Jürgen Siebel van Cedefop riep op tot een "vaardigheidsrevolutie" in plaats van een evolutie. Zijn drie focuspunten zijn: het aanpakken van genderongelijkheid, het bevorderen van migratie op basis van vaardigheden en het up-to-date houden van de beroepsbevolking met nieuwe vaardigheden.

Tot slot sprak Pilvi Torsti van de ETF over het belang van samenwerking met buurlanden. Haar agentschap heeft onderzoeken uitgevoerd naar vaardigheden in verschillende landen, wat waardevolle inzichten geeft voor de toekomstige behoeften in de EU.

 

Tweede Panel: Evenwicht in vaardigheden

Tijdens het tweede deel van de conferentie 'Vaardigheden, vaardigheden, vaardigheden!' doken we dieper in de wereld van arbeidsvaardigheden. De discussie ging verder over welke vaardigheden nodig zijn voor de groene en digitale transitie van Europa.

Irene Mandl van ELA sprak over de snel veranderende arbeidsmarkt. Sectoren zoals bouw, techniek, IT, gezondheidszorg en horeca hebben dringend personeel nodig. Ze wees op drie grote uitdagingen:

  1. Vaardigheden die verouderen door technologische vooruitgang.
  2. Nieuwe vaardigheden die ontstaan door vergroening.
  3. De mismatch tussen waar vaardigheden zijn en waar ze nodig zijn.

De meeste beroepen met een tekort hebben gemiddelde vaardigheidsniveaus. Het goede nieuws? Werknemers kunnen deze vaardigheden leren en bijblijven. Maar dit vereist een gezamenlijke inspanning. Werknemers moeten willen leren, werkgevers moeten investeren in opleiding, en onderwijs- en sociale partners moeten ondersteunen.

Ilias Livanos van Cedefop introduceerde de "Future Shortage Indicator". Deze indicator voorspelt waar tekorten zullen zijn. Een voorbeeld: de gezondheidszorg heeft steeds meer professionals nodig, maar er zijn uitdagingen zoals dure opleidingen en professionals die onder hun niveau werken.

Tina Weber van Eurofound benadrukte dat we de oorzaken van tekorten moeten begrijpen. Het gaat niet alleen om salaris, maar ook om zaken zoals groeimogelijkheden en flexibiliteit. En als het gaat om gendergelijkheid? Als vrouwen bijvoorbeeld in ICT beginnen, moeten we maatregelen nemen om ze daar te houden.

Europarlementariër Sarah Mathieu stelde vragen over de Net-Zero Academies en hoe opleidingen toegankelijker gemaakt kunnen worden voor iedereen, vooral voor vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen. Alle experts waren het erover eens: deze stappen zijn goed. Irene Mandl benadrukte dat we genderstereotypen al op jonge leeftijd moeten aanpakken.

Toen kwam het publiek aan bod. Een interessante vraag was hoe werkgevers, vooral kleinere bedrijven, hun personeel kunnen trainen te midden van snelle veranderingen. Ilias Livanos sloot af met de gedachte dat iedereen een rol heeft in het ontwikkelen van vaardigheden: van formeel onderwijs tot levenslang leren.

 

Derde panel: Uitdagingen en kansen voor een eerlijke, veilige en gezonde toekomst in de EU en verder

In het derde panel gaf Eduarda Castel Branco, Senior Expert bij de ETF, een inkijk in vaardigheidstrends van zes landen: Oekraïne, Georgië, Egypte, Marokko, Tunesië en Kenia. Ze vertelde over de stijgende vraag naar digitale vaardigheden. Egypte, bijvoorbeeld, zag bijna een verdubbeling in de vraag naar AI-vaardigheden binnen een jaar. Ze benadrukte het belang van samenwerking tussen de EU en deze landen, waarbij we kijken naar hun behoeften en niet enkel naar wat wij nodig hebben.

Elke Schneider van EU-OSHA sprak over gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek. Ze legde uit dat nieuwe banen nieuwe risico's met zich meebrengen en dat we deze risico's proactief moeten aanpakken. Werknemers zullen in de toekomst mogelijk vaker van baan wisselen. Daarom is voortdurende training essentieel voor iedereen, zodat men veilig kan werken, ongeacht hun ervaring. Speciale aandacht moet uitgaan naar jongeren en migranten. Ze wees ook op het Napo-opleidingsmateriaal van EU-OSHA, dat bedoeld is om veiligheid en gezondheid op de werkplek op een toegankelijke manier te benaderen.

Tijdens de vragenronde bracht Europarlementariër Agnes Jongerius het onderwerp migratie ter sprake. Ze vroeg zich af hoe de instroom van migranten naar Europa kan helpen bij de tekorten op de arbeidsmarkt. Eduarda reageerde dat goed gecoördineerde migratieprogramma's voor geschoolde arbeiders de oplossing kunnen zijn.

Jongerius kaartte ook de problemen in de gezondheidssector aan, waar veel professionals het vak verlaten vanwege de zware werkomstandigheden. Schneider gaf aan dat EU-OSHA momenteel werkt aan een project dat deze problemen in de gezondheidssector onderzoekt.

Europarlementariër João Albuquerque vroeg hoe we werkgevers kunnen voorbereiden om eerlijke lonen en goede werkomstandigheden te bieden. Schneider vermeldde dat samenwerking met opleidingsorganisaties essentieel is, zodat werknemers weten hoe ze hun arbeidsomstandigheden kunnen beoordelen en betrokken kunnen worden bij beslissingen.

Eduarda sloot het panel af door te benadrukken dat het belangrijk is voor werkgevers om de vaardigheden van werknemers te erkennen en verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan motivatie en inclusiviteit op de werkvloer.

 

Slotopmerkingen

Na een boeiende ochtend vol discussies en interacties benadrukte Denis Genton van de Europese Commissie het belang van een gezamenlijke aanpak voor vaardigheden. "We moeten samenwerken om de uitdagingen rondom vaardigheden aan te gaan. Gelukkig hebben we momenteel de wind in de rug, mede dankzij het Europees Jaar van de vaardigheden," zei hij. Hij gaf ook aan dat de samenwerking met vijf agentschappen blijft doorgaan om nog meer kennis op te doen en acties uit te voeren.

Dragoș Pîslaru, van het Europees Parlement, sloot het evenement af. Hij onderstreepte hoe essentieel vaardigheden zijn voor een rechtvaardig én concurrerend Europa. "We geloven oprecht dat vaardigheden bijdragen aan een beter leven, hogere lonen en sterke bedrijven. En daarmee aan een Europa dat wereldwijd kan concurreren," voegde hij eraan toe.

 

 

Voor wie meer wil zien: de opname van het evenement is beschikbaar op YouTube. En voor extra informatie over het programma, sprekers en gerelateerde materialen, kunt u de website van de 5 EU-agentschappen bezoeken.

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee