Doorgaan naar hoofdcontent

Sportblessures in Nederland - cijfers en trends

In 2022 ervoeren sporters in Nederland een stijging in het aantal blessures naar 5,1 miljoen, een toename vergeleken met het voorgaande jaar, maar nog steeds lager dan de pre-pandemische cijfers. Deze blessuretrends, die variëren per sporttak en type blessure, onderstrepen het belang van gerichte blessurepreventie en veilig sportgedrag. Ook voor preventieadviseurs in België zijn deze inzichten relevant.

 

Blessuretrends: Een blik op de cijfers

In 2022 liepen sporters in Nederland naar schatting in totaal 5,1 miljoen blessures op, meer dan een jaar eerder (4,3 miljoen blessures). Voor de coronapandemie in 2019 waren er 5,5 miljoen sportblessures in Nederland. Ook het blessurerisico (2,4 blessures per 1.000 uur sport) nam toe in vergelijking met 2021, maar ook hier zien we nog steeds een lager risico dan in 2019 (3,1). Een zelfde patroon zien we in de SEH-bezoeken. In 2022 bezochten sporters 104.000 keer de SEH wegens een sportblessure: vaker dan in 2021 (91.500), maar minder vaak dan in 2019 (112.000). De blessureproblematiek onder Nederlandse sporters stijgt dus weer na twee jaar van coronamaatregelen, maar het aantal blessures en de kans op een sportblessure is lager dan voor de pandemie. Dit is deels te verklaren door een verschuiving naar sporten met een lager blessurerisico, zoals wandelen en fietsen.

 

De sport waarbij de meeste blessures werden opgelopen is veldvoetbal (al dan niet tijdens een training). Voetballers liepen in 2022 naar schatting 970.000 blessures op, 19 procent van het totaal en 5,6 blessures per 1.000 uur voetbal. Tijdens fitness (incl. aerobics en krachttraining) werden in 2022 880.000 blessures opgelopen (17% van het totaal, 1.5 blessures/1.000 uur fitness) en tijdens hardlopen liepen sporters 660.000 blessures op (13%, 5,5 blessures/1.000 uur hardlopen).  Bijna twee derde deel van de 5,1 miljoen sportblessures werd opgelopen door mannen (65%). Ruim één derde deel van de blessures werd opgelopen door sporters in de leeftijdsgroep 18-34 jaar (36%), en bijna een derde deel van de blessures in de leeftijdsgroep 35-54 jaar (30%). De kans op een blessure was groter voor mannen (2,8 blessures per 1.000 sporturen) dan voor vrouwen (1,8). Sporters tussen de 18 en 55 jaar hadden een grotere kans op een blessure dan jongere en oudere sporters. De specifieke groep met het grootste risico was de categorie mannen in de leeftijd van 35-54 jaar (3,8 blessures per 1.000 uur sport).

Afbeelding: De meeste blessures ontstonden bij deze sporten. Bron: Veiligheid.nl.

 

Samengevat, specifieke sporten onder de loep:

  • Voetbal: Na twee jaar stond voetbal in 2022 weer bovenaan qua blessureaantal. Het blessurerisico per 1.000 uur voetbal was wel lager dan voor de pandemie.
  • Hardlopen: Hoewel hardlopen in de pandemietijd de meeste blessures kende, nam het aantal blessures in 2022 af, maar bleef de kans op blessures bovengemiddeld hoog.
  • Fitness: Ondanks dat fitness op de tweede plaats stond qua blessureaantal, bleef het risico op blessures relatief klein vanwege het hoge aantal beoefenaars en gespendeerde uren.

 

Kenmerken van de blessures

Van de geblesseerde sporters is 56 procent medisch behandeld aan één of meerdere blessures. Naar schatting was voor 2,8 miljoen sportblessures medische behandeling noodzakelijk. Van de meest voorkomende blessures werden knieblessures en blessures aan de rug of ruggenwervels relatief het vaakst medisch behandeld (68% van alle knieblessures/rugblessures). Ook blessures aan de enkel, de arm of elleboog en de voet hadden relatief vaak, in meer dan de helft van de gevallen, medische zorg nodig.

 

Bijna twee derde deel van de blessures (65%) was een acuut ontstane blessure, bijvoorbeeld door zwikken of een botsing. Ruim een derde deel ontstond geleidelijk, vaak door overbelasting of een veel herhaalde beweging. Van de drie grootste blessuresporten valt op dat blessures tijdens veldvoetbal grotendeels (73%) acuut ontstonden, veel vaker dan fitnessblessures (54%) en hardloopblessures (53%).

Afbeelding: De meest voorkomende blessures. Bron: Veiligheid.nl.

 

Bijna zes op de tien sportblessures in 2022 waren blessures aan de onderste extremiteiten. De meest opgelopen blessure was, evenals eerdere jaren, de knieblessure: bijna een kwart van de geblesseerden (23%) raakte geblesseerd aan de knie.

 

Ernstige sportblessures

Veldvoetbal, de meest beoefende sport in Nederland, leidt tot veruit de meeste spoed-bezoeken. In 2022 vonden 31.400 spoed-bezoeken in verband met een blessure door veldvoetbal plaats (30%). Na veldvoetbal volgen op afstand bewegingsonderwijs en paardensport met 8.300 en 7.100 spoedbezoeken, daarna wielrennen en hockey met beide 4.600 spoed-bezoeken in 2022. De nieuw opkomende sport padel is inmiddels ook terug te vinden in het registratiesysteem, wat leidt tot een schatting van 300 tot 1.100 spoed-bezoeken voor blessures door padel in 2022. Hiermee wordt padel een sport om de komende jaren in de gaten te houden.

 

Van de sporttakken met veel spoedbehandelingen voor blessures blijkt dat in 2022 mountainbiken de meest risicovolle sport is geweest met 0,22 spoed-bezoeken per 1.000 uur, gevolgd door veldvoetbal en paardensport, met 0,18, respectievelijk 0,16 spoed-bezoeken per 1.000 sporturen.

Afbeelding: Sporten met grootste risico op een spoedeisende hulp-behandeling (per 1.000 uur sport). Bron: Veiligheid.nl.

 

Trendanalyses voor sporttakken met 1.000 of meer spoed-bezoeken in 2022 laten zien dat in vier sporten het aantal spoed-bezoeken voor een ernstige blessure in de periode 2013-2022 is gedaald. Dit was het geval bij veldvoetbal (-25%), bewegingsonderwijs (-39%), gymnastiek/turnen (-49%) en zaalvoetbal (-70%). Bij drie sporttakken werd een significante stijging gevonden te weten bij mountainbiken (+160%), skeeleren/skaten (+75%) en schaatsen (+49%). De afwijkende sportbeoefening van Nederlanders in de coronajaren heeft daarbij deels een rol gespeeld.

 

Verzuim door blessures

Van de sporters die in 2022 geblesseerd raakten gaf 62 procent aan ten gevolge van de blessure één of meerdere dagen niet te hebben kunnen sporten. Dat zou betekenen dat op het totaal van 5,1 miljoen blessures naar schatting 3,1 miljoen blessures in 2022 hebben geleid tot enige mate van (sport)verzuim. Bij voetbal (71%) en hardlopen (69%) was dit aandeel iets groter dan bij fitness (50%). Rugblessures leidden relatief het vaakst tot verzuim: van de sporters die geblesseerd waren aan de rug of rugwervels gaven acht op de tien aan minimaal een dag niet te hebben kunnen sporten. Ook sporters met enkel- of knieblessures of andere blessures aan het been moesten in meerderheid tijdelijk hun sport staken. Aanvullend onderzoek uit 2021 gaf aan dat de geblesseerde sporters destijds gemiddeld 19 dagen niet konden sporten.

 

 

Deze cijfers en trends uit Nederland kunnen voor preventieadviseurs in België een waardevolle blik bieden op mogelijke toekomstige patronen in sportblessures. Het benadrukt het belang van:

  • Gerichte preventie: Identificeer sporten en blessuretypes die bijzondere aandacht vereisen.
  • Bewustwordingscampagnes: Verhoog het bewustzijn over veilig sporten en het belang van voorbereiding en training.
  • Ondersteuning van veilige praktijken: Promoot en faciliteer programma's die veilig sportgedrag, zoals valtraining, ondersteunen.

 

Bron: Veiligheid.nl - Sportblessures 2022

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee