Doorgaan naar hoofdcontent

Het belang van leeftijdsinclusief leiderschap

Leeftijdsdiverse teams worden steeds gebruikelijker, met soms tot 35 jaar verschil tussen teamleden. Voor het welzijn en de motivatie van teams is een leiderschapsstijl die deze diversiteit erkent en waardeert essentieel. Een nieuw onderzoek belicht de opkomst van jonge leiders die oudere werknemers aansturen, de uitdagingen en voordelen hiervan en hoe een organisatie effectief leeftijdsinclusief leiderschap kan toepassen.

 

 

De generatieshift in leiderschap

De generatie geboren tussen 1980 en 1995, vaak aangeduid als “Millennials”, neemt steeds vaker leidinggevende posities in. Het is niet ongewoon dat zij teams leiden met leden die veel ouder zijn dan zijzelf. Deze generatiebrede verandering brengt unieke uitdagingen en kansen met zich mee. Leeftijdsinclusief leiderschap is hierbij essentieel om motivatie en samenwerking te bevorderen. Dit benadrukt onderzoek van de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. De resultaten zijn gebaseerd op een mix van vragenlijsten en online experimenten, waarbij de percepties van werknemers centraal stonden.

 

 


Afbeelding: Sociale generaties in de Westerse wereld. Bron: Wikipedia.

 

Voordelen en uitdagingen van leeftijdsdiversiteit

Ondanks mogelijke struikelblokken zoals generatiekloven of misverstanden, heeft leeftijdsdiversiteit bewezen voordelen. Verschillende generaties brengen een mix van vaardigheden en kennis mee. Deze variatie kan bijdragen aan een sterke intrinsieke motivatie, waarbij werknemers authentiek plezier en interesse in hun werk ervaren. Leeftijdsinclusief leiderschap speelt een sleutelrol in het bevorderen van deze intrinsieke motivatie.

 

Aandacht voor leeftijdsverschillen

Een bewustzijn van leeftijdsverschillen, vooral tussen managers en hun teams, is essentieel. Grote leeftijdsverschillen kunnen communicatie en integratie belemmeren. Dit kan leiden tot gevoelens van uitsluiting of onderwaardering. Een leeftijdsinclusieve aanpak waarbij alle werknemers worden gewaardeerd om hun unieke bijdragen kan dit tegenwicht bieden.

 

Praktische stappen naar leeftijdsinclusiviteit

Voor organisaties die streven naar leeftijdsinclusief leiderschap, zijn er enkele concrete acties om te overwegen:

  1. Bevorder tweerichtingscommunicatie tussen generaties.
  2. Waardeer en erken iedereen, ongeacht hun leeftijd.
  3. Creëer een open omgeving waarin alle stemmen worden gehoord.
  4. Wees een rolmodel voor inclusiviteit en diversiteit.

 

 

Het onderzoek onderstreept het belang van leeftijdsinclusief leiderschap en biedt praktische richtlijnen voor organisaties.

 

Bronnen:

ZigZagHR - Waarom leeftijdsinclusief leiderschap een must is https://zigzaghr.be/waarom-leeftijdsinclusief-leiderschap-een-must-is/

AMS - Leeftijdsdiversiteit op werkplek, do's en dont's https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/leeftijdsdiversiteit-op-werkplek-dos-en-donts

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni