Doorgaan naar hoofdcontent

Covid en andere luchtweginfecties - Richtlijnen en updates

In de strijd tegen luchtweginfecties, vooral tijdens het winterseizoen, hebben de FOD Volksgezondheid en regionale gezondheidsautoriteiten een nationale campagne gelanceerd. Deze campagne, "Tips voor het bestrijden van luchtweginfecties", benadrukt het belang van basishygiënemaatregelen en zal zichtbaar zijn via diverse kanalen, waaronder affiches en online media, door heel België gedurende de herfst en winter. Met een verwachte nieuwe stijging in het aantal covid-besmettingen, is het essentieel voor preventieadviseurs in België om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen rondom COVID-19 en de daarbij horende preventiemaatregelen.


Huidige richtlijnen

Quarantaine en isolatiemaatregelen

Op dit ogenblik is er geen specifiek beleid voor quarantaine of isolatie in verband met COVID-19, en is de aanpak van het virus vergelijkbaar met die van griep of verkoudheden. Toch wordt er sterk aangeraden om thuis te blijven indien men symptomen vertoont, als een preventieve maatregel om de gezondheid van collega's en anderen te beschermen.

 

Mondmaskerbeleid

Hoewel er momenteel geen wettelijke verplichting is tot het dragen van een mondmasker, wordt het ten zeerste aangeraden bij symptomen zoals hoesten en niezen om de verspreiding van druppels te minimaliseren. Dit advies is er om een mogelijke toename van infecties tegen te gaan en een veilige werkomgeving te bevorderen.

 

Vaccinaties

De recent geactualiseerde COVID-19 vaccinatiestrategie voor 2023-2024 zet de focus op de bescherming van risicogroepen en zorgprofessionals. Risicogroepen omvatten onder andere ouderen, personen met comorbiditeiten, en individuen met een hoge BMI of chronische aandoeningen. Ook wordt aangedrongen op de vaccinatie van zorgprofessionals en personen die samenwonen met risicogroepen. Het is de bedoeling dat deze groepen een extra boosterdosis krijgen om overdracht naar kwetsbare patiënten te beperken.

Volgens de huidige richtlijnen kunnen werknemers buiten de zorgsector hun COVID-19 vaccins niet rechtstreeks via hun werkgevers krijgen. Zij moeten zelf stappen ondernemen om hun COVID-19 vaccin te verkrijgen, zoals een afspraak maken met hun huisarts of apotheker.

 

Richtlijnen voor bedrijven

Bedrijven kunnen zelf ook maatregelen nemen die verder gaan dan de “verplichte” richtlijnen van de overheid, gebaseerd op een eigen risicoanalyse. Bedrijven kunnen zich in eerste richten op het implementeren van de volgende acties:

  • Verbeterde ventilatie: Zorg voor een adequate luchtventilatie in alle ruimtes om de concentratie van virale deeltjes in de lucht te verminderen.
  • Fysieke barrières: Overweeg het installeren van fysieke barrières zoals plexiglas schermen waar nodig, om direct contact tussen individuen te verminderen.
  • Sociale afstand: Handhaaf een beleid van sociale afstand om de verspreiding van het virus te beperken.
  • Mondmaskers: Overweeg het verplicht stellen van het dragen van maskers op bepaalde plaatsen om de verspreiding van druppels te minimaliseren.
  • Ziektesymptomen: Stimuleer werknemers om thuis te blijven als ze symptomen vertonen die wijzen op een mogelijke infectie.

 

Voor meer richtlijnen en preventiemaatregelen, kunt u de generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie” raadplegen: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/generiekegids_maart2022.pdf.

 

 

Status gezondheidszorg en voorspellingen

Huidige toestand gezondheidszorg

In België blijft de druk op de gezondheidszorg vooralsnog stabiel. De incidentie van huisartsconsultaties voor griepachtige klachten (zoals een covid besmetting ook kan geven) blijft stabiel op 119 raadplegingen per 100 000 inwoners per week. De wekelijkse incidentie van huisarts consultaties voor andere acute luchtweginfecties (zoals verkoudheden) steeg wel, naar 1007 raadplegingen per 100 000 inwoners. Er is een mogelijke toename in het aantal covidbesmettingen in de komende weken, namelijk de tweede helft van oktober en november, waarin voornamelijk besmettingen door coronavirussen circuleren.

Afbeelding: Wekelijkse incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen (aantal raadplegingen/100.000 inwoners). Bron: Sciensano.

 

Nieuwste COVID-variant: BA.2.86

De huidige voorspellingen houden nog geen rekening met de impact van de nieuwste COVID-variant BA.2.86. Volgens voorlopige rapporten is deze variant "radicaal anders", wat suggereert dat het een significante invloed kan gaan hebben op de trends en patroon van de pandemie. Momenteel zijn experts nog bezig met het analyseren van de potentiële impact van deze variant. Maar vooralsnog zijn er geen indicaties dat deze nieuwste variant, die ondertussen toch al enkele maanden circuleert, zou leiden tot meer ernstige symptomen.

 

 

Aanvullende informatie

Voor een meer gedetailleerde inzage in de huidige epidemiologische situatie en updates over varianten, kunt u terecht op de website van Sciensano. Eveneens is het raadzaam om de overheidswebsite info-coronavirus.be te raadplegen voor de meest recente richtlijnen en updates.

Afbeelding: advies beschermingsmaatregelen tegen luchtweginfecties. Bron: info-coronavirus.be.

 

De situatie rond COVID-19 blijft evolueren. Momenteel is er zeker geen reden tot ongerustheid. Wel is het van belang dat preventieadviseurs in België op de hoogte blijven van de laatste updates en beste praktijken om de gezondheid en veiligheid op de werkplek te garanderen. Door proactief te handelen en de juiste maatregelen te nemen, kunnen we samenwerken om een veiligere en gezondere werkomgeving te creëren voor iedereen.

 

 

Bronnen:

News.Belgium - De basishygiënemaatregelen zijn essentieel in de strijd tegen luchtweginfecties! Nieuwe nationale campagne https://news.belgium.be/nl/de-basishygienemaatregelen-zijn-essentieel-de-strijd-tegen-luchtweginfecties-nieuwe-nationale

Coronavirus COVID-19 https://www.info-coronavirus.be/nl/

FOD Werkgelegenheid - Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie

Sciensano https://www.sciensano.be/nl

 

 

Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Fedris gaat elk afgewezen ernstig arbeidsongeval controleren

In 2021 werd 14,8% van de arbeidsongevallen afgewezen door verzekeraars, een verdubbeling ten opzichte van de afgelopen twintig jaar. Dit aantal bleef in 2022 stijgen naar 15,5%, wat neerkomt op 23.400 geweigerde dossiers. Maar liefst 1 op de 5 ernstige arbeidsongevallen wordt onterecht geweigerd, zo blijkt uit controles van Fedris. Het overheidsorgaan zal vanaf nu alle geweigerde ernstige ongevallen onderzoeken. Procedure na een arbeidsongeval Wanneer iemand een arbeidsongeval heeft, dient deze een beroep te doen op de arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever. Deze verzekeraar besluit dan of het ongeval erkend wordt als een arbeidsongeval. Een arbeidsongeval omvat elke plotse gebeurtenis die zich voordoet tijdens het werk of op de weg van en naar het werk, waarbij er sprake moet zijn van fysieke of mentale schade. Toenemende afwijzingen en de rol van Fedris Uit gegevens blijkt dat in 2021 een recordaantal van 21.808 arbeidsongevallen, oftewel 14,8% van alle aangiftes, d

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal