Doorgaan naar hoofdcontent

Covid en andere luchtweginfecties - Richtlijnen en updates

In de strijd tegen luchtweginfecties, vooral tijdens het winterseizoen, hebben de FOD Volksgezondheid en regionale gezondheidsautoriteiten een nationale campagne gelanceerd. Deze campagne, "Tips voor het bestrijden van luchtweginfecties", benadrukt het belang van basishygiënemaatregelen en zal zichtbaar zijn via diverse kanalen, waaronder affiches en online media, door heel België gedurende de herfst en winter. Met een verwachte nieuwe stijging in het aantal covid-besmettingen, is het essentieel voor preventieadviseurs in België om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen rondom COVID-19 en de daarbij horende preventiemaatregelen.


Huidige richtlijnen

Quarantaine en isolatiemaatregelen

Op dit ogenblik is er geen specifiek beleid voor quarantaine of isolatie in verband met COVID-19, en is de aanpak van het virus vergelijkbaar met die van griep of verkoudheden. Toch wordt er sterk aangeraden om thuis te blijven indien men symptomen vertoont, als een preventieve maatregel om de gezondheid van collega's en anderen te beschermen.

 

Mondmaskerbeleid

Hoewel er momenteel geen wettelijke verplichting is tot het dragen van een mondmasker, wordt het ten zeerste aangeraden bij symptomen zoals hoesten en niezen om de verspreiding van druppels te minimaliseren. Dit advies is er om een mogelijke toename van infecties tegen te gaan en een veilige werkomgeving te bevorderen.

 

Vaccinaties

De recent geactualiseerde COVID-19 vaccinatiestrategie voor 2023-2024 zet de focus op de bescherming van risicogroepen en zorgprofessionals. Risicogroepen omvatten onder andere ouderen, personen met comorbiditeiten, en individuen met een hoge BMI of chronische aandoeningen. Ook wordt aangedrongen op de vaccinatie van zorgprofessionals en personen die samenwonen met risicogroepen. Het is de bedoeling dat deze groepen een extra boosterdosis krijgen om overdracht naar kwetsbare patiënten te beperken.

Volgens de huidige richtlijnen kunnen werknemers buiten de zorgsector hun COVID-19 vaccins niet rechtstreeks via hun werkgevers krijgen. Zij moeten zelf stappen ondernemen om hun COVID-19 vaccin te verkrijgen, zoals een afspraak maken met hun huisarts of apotheker.

 

Richtlijnen voor bedrijven

Bedrijven kunnen zelf ook maatregelen nemen die verder gaan dan de “verplichte” richtlijnen van de overheid, gebaseerd op een eigen risicoanalyse. Bedrijven kunnen zich in eerste richten op het implementeren van de volgende acties:

  • Verbeterde ventilatie: Zorg voor een adequate luchtventilatie in alle ruimtes om de concentratie van virale deeltjes in de lucht te verminderen.
  • Fysieke barrières: Overweeg het installeren van fysieke barrières zoals plexiglas schermen waar nodig, om direct contact tussen individuen te verminderen.
  • Sociale afstand: Handhaaf een beleid van sociale afstand om de verspreiding van het virus te beperken.
  • Mondmaskers: Overweeg het verplicht stellen van het dragen van maskers op bepaalde plaatsen om de verspreiding van druppels te minimaliseren.
  • Ziektesymptomen: Stimuleer werknemers om thuis te blijven als ze symptomen vertonen die wijzen op een mogelijke infectie.

 

Voor meer richtlijnen en preventiemaatregelen, kunt u de generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of pandemie” raadplegen: https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/generiekegids_maart2022.pdf.

 

 

Status gezondheidszorg en voorspellingen

Huidige toestand gezondheidszorg

In België blijft de druk op de gezondheidszorg vooralsnog stabiel. De incidentie van huisartsconsultaties voor griepachtige klachten (zoals een covid besmetting ook kan geven) blijft stabiel op 119 raadplegingen per 100 000 inwoners per week. De wekelijkse incidentie van huisarts consultaties voor andere acute luchtweginfecties (zoals verkoudheden) steeg wel, naar 1007 raadplegingen per 100 000 inwoners. Er is een mogelijke toename in het aantal covidbesmettingen in de komende weken, namelijk de tweede helft van oktober en november, waarin voornamelijk besmettingen door coronavirussen circuleren.

Afbeelding: Wekelijkse incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen (aantal raadplegingen/100.000 inwoners). Bron: Sciensano.

 

Nieuwste COVID-variant: BA.2.86

De huidige voorspellingen houden nog geen rekening met de impact van de nieuwste COVID-variant BA.2.86. Volgens voorlopige rapporten is deze variant "radicaal anders", wat suggereert dat het een significante invloed kan gaan hebben op de trends en patroon van de pandemie. Momenteel zijn experts nog bezig met het analyseren van de potentiële impact van deze variant. Maar vooralsnog zijn er geen indicaties dat deze nieuwste variant, die ondertussen toch al enkele maanden circuleert, zou leiden tot meer ernstige symptomen.

 

 

Aanvullende informatie

Voor een meer gedetailleerde inzage in de huidige epidemiologische situatie en updates over varianten, kunt u terecht op de website van Sciensano. Eveneens is het raadzaam om de overheidswebsite info-coronavirus.be te raadplegen voor de meest recente richtlijnen en updates.

Afbeelding: advies beschermingsmaatregelen tegen luchtweginfecties. Bron: info-coronavirus.be.

 

De situatie rond COVID-19 blijft evolueren. Momenteel is er zeker geen reden tot ongerustheid. Wel is het van belang dat preventieadviseurs in België op de hoogte blijven van de laatste updates en beste praktijken om de gezondheid en veiligheid op de werkplek te garanderen. Door proactief te handelen en de juiste maatregelen te nemen, kunnen we samenwerken om een veiligere en gezondere werkomgeving te creëren voor iedereen.

 

 

Bronnen:

News.Belgium - De basishygiënemaatregelen zijn essentieel in de strijd tegen luchtweginfecties! Nieuwe nationale campagne https://news.belgium.be/nl/de-basishygienemaatregelen-zijn-essentieel-de-strijd-tegen-luchtweginfecties-nieuwe-nationale

Coronavirus COVID-19 https://www.info-coronavirus.be/nl/

FOD Werkgelegenheid - Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-generieke-gids-veilig-werken-tijdens-een-epidemie-een-pandemie

Sciensano https://www.sciensano.be/nl

 

 

Populaire posts van deze blog

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Bescherming voor Brusselse huishoudhulpen: Wat er verandert

Het Brussels Parlement heeft recentelijk besloten de rechten en arbeidsomstandigheden van huishoudhulpen te versterken. Dit artikel beschrijft de kernpunten van deze ordonnantie en hoe deze de huishoudhulpen in Brussel beïnvloedt. Groeiende behoefte aan bescherming Brussel telt op dit moment 28.137 huishoudhulpen, waarvan 21.393 Brusselaars zijn. 95 procent van hen is vrouw, veelal van buitenlandse afkomst en met een lage opleiding. Zij verzorgen dagelijks de huishoudelijke taken van 116.162 gebruikers. Met zo'n omvangrijke groep is het duidelijk dat hun bescherming en welzijn van het grootste belang zijn, zo stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) via zijn ordonnantie.   Opleiding en begeleiding Een kenmerk van de nieuwe regelgeving is de focus op opleiding. Elke nieuwe werknemer in de sector moet een initiële opleiding van 9 uur ondergaan, gevolgd door een jaarlijkse verplichte opleiding van 16 uur. Ter ondersteuning hiervan zullen bedrijven hun werkn

Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS)

De term Organic Dust Toxic Syndrome werd voor het eerst in 1985 gebruikt. De aandoening, die is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen, geeft doorgaans geen blijvende schade.   ODTS? Toxische inhalatiekoorts veroorzaakt door een plotse blootstelling aan hoge dosissen organisch stof werd al in de jaren 70 in de medische literatuur beschreven. Op een symposium in 1985 werd voor het eerst de term Organic Dust Toxic Syndrome (oftewel Toxisch Organisch Stof Syndroom) geopperd. De aandoening is gekenmerkt door griepachtige verschijnselen met soms ook klachten van de longen die één tot vijf dagen aanhouden, en geeft doorgaans geen blijvende schade. Oorzaak ODTS kan optreden in allerlei werksituaties en beroepen met blootstelling aan organisch stof (zie kader). ODTS wordt veroorzaakt door een plotse en hoge blootstelling aan stof van organische oorsprong dat grote hoeveelheden bacteriën en/of schimmels bevat. De bacteriën bevatten endotoxinen, en de schimmels mycotoxinen (mee