Doorgaan naar hoofdcontent

Optimale integratie van vruchtbaarheidsbehandelingen in de werkomgeving: Een gids voor werkgevers

De vereniging De Verdwaalde Ooievaar wil met een nieuwe brochure de werkgever informeren over en bewustmaken van vruchtbaarheidsbehandelingen, en de impact op het werk.

 

Vruchtbaarheidsbehandelingen: Een veelvoorkomende realiteit

In België vinden jaarlijks 58.615 vruchtbaarheidsbehandelingen plaats. Eén op de dertien zwangerschappen in Vlaanderen is het resultaat van zo'n behandeling. Deze cijfers tonen aan dat veel werknemers te maken krijgen met vruchtbaarheidstrajecten, wat invloed heeft op hun werk. Afwezigheid, verminderde concentratie en fysiek ongemak zijn enkele gevolgen. De partner van de betrokken persoon ervaart ook impact.

 Afbeelding: Wist-je-datjes. Bron: De Verdwaalde Ooievaar.

 

De Verdwaalde Ooievaar is een vereniging voor wensouders en professionelen rond het thema (onvervulde) kinderwens. De vereniging wil met een nieuwe brochure “Vruchtbaarheidsbehandelingen optimaal integreren in de werksituatie: een win-win voor werkgever en werknemer” de werkgever informeren over en bewustmaken van dit onderwerp. De brochure kwam tot stand met de steun van UZ Gent, UZ Brussel, CRG Brugge, UZ Leuven en UZ Antwerpen.

 

Voordelen van ondersteuning door werkgevers

 1. Verhoogde productiviteit: Begrip en ondersteuning van de werkgever vermindert stress bij de werknemer, wat leidt tot minder afwezigheid en hogere betrokkenheid.
 2. Kostenbesparing: Door afwezigheid te verminderen en productiviteit te verhogen, reduceert men als werkgever de kosten.
 3. Loyaliteit van werknemers: Een ondersteunende houding versterkt de relatie en het vertrouwen, wat de loyaliteit en inzet van werknemers op lange termijn bevordert.
 4. Positief bedrijfsimago: Een empathische en ondersteunende aanpak verbetert het imago van het bedrijf, wat waardevol is voor talentwerving en klantenrelaties.

 

Praktische aanpak voor werkgevers

 1. Open communicatie: Creëer een cultuur waarin werknemers zich comfortabel voelen om over hun situatie te praten.
 2. Waardering voor goede prestaties: Benadruk positieve aspecten van het werk en moedig werknemers aan.
 3. Toon Betrokkenheid: Een simpele vraag of bemoedigend woord kan al veel betekenen.
 4. Vraag naar voorstellen van werknemers: Stimuleer werknemers om met ideeën te komen voor een haalbare werk-privébalans.
 5. Flexibiliteit bieden: Overweeg aanpassingen zoals glijdende werkuren of thuiswerkmogelijkheden.
 6. Duidelijke werkafspraken: Maak afspraken die zowel voor de werknemer als voor het bedrijf voordelig zijn.
 7. Positief voorbeeld voor collega's: Informeer en motiveer collega's om ondersteunend te zijn.
 8. Duidelijk afwezigheidsbeleid: Wees begripvol en helder over afwezigheden door medische afspraken.
 9. Betrek de vertrouwenspersoon: Zorg ervoor dat deze persoon geïnformeerd is over de situatie.
 10. Ondersteuning van arbeidsarts: Zoek advies bij complexe situaties.
 11. Specifieke beleidslijn ontwikkelen: Dit toont aan dat het bedrijf het onderwerp serieus neemt en biedt duidelijkheid.

 

Begrip van het behandelingstraject

Voor een beter begrip van de impact van vruchtbaarheidsbehandelingen op het werk, zijn schematische overzichten nuttig. Deze geven de gemiddelde duur en fasen van behandelingen zoals IVF en IUI weer.

 

Afbeelding: Intra Uteriene Inseminatie (IUI) praktisch begrijpen. Bron: De Verdwaalde Ooievaar.

 

In een eerdere brochure van De Verdwaalde Ooievaar “Als eenkindje krijgen op zich laat wachten” kwam de impact op de werksituatie al aan bod, maar ze was gericht tot de werknemer. Deze nieuwe brochure is gericht op de werkgever. Door proactief beleid en empathie te integreren in de bedrijfscultuur, bouwen we samen aan een meer inclusieve en mensgerichte werkomgeving. Dit draagt bij aan zowel de persoonlijke als professionele groei binnen de organisatie, terwijl het tegelijkertijd de uitdagingen rond vruchtbaarheidsbehandelingen respectvol adresseert.

 

Bronnen:

De Verdwaalde Ooievaar – Vruchtbaarheidsbehandelingenoptimaal integreren in de werksituatie 

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski