Doorgaan naar hoofdcontent

Vernieuwde afspraken voor distributie van jodiumtabletten

Op vrijdag 15 december 2023 heeft de ministerraad, geleid door minister van Binnenlandse Zaken, een nieuwe overeenkomst goedgekeurd met apothekersverenigingen voor de distributie van kaliumjodidetabletten, een belangrijke maatregel in de bescherming tegen nucleaire incidenten.

 

 

Achtergrond en noodzaak van de nieuwe overeenkomst

Deze stap volgt op een eerdere overeenkomst uit 2018, die de predistributie van deze tabletten via apotheken regelde. Deze eerdere overeenkomst was tijdelijk en gericht op een nationale campagne die eind 2023 tot begin 2024 zou plaatsvinden. Met het naderen van deze termijn, is een nieuwe overeenkomst noodzakelijk om de distributie en beschikbaarheid van jodiumtabletten te blijven garanderen.

 

Taken en verantwoordelijkheden van apotheken

  1. Binnen noodplanningszones: Apotheken in de nabijheid van klasse 1 nucleaire sites of grensgebieden zullen actief burgers benaderen om te controleren of zij al jodiumtabletten bezitten. Indien niet, worden deze tabletten (geproduceerd in 2017) aangeboden en afgeleverd van december 2023 tot en met april 2024. Na april 2024 blijft het mogelijk voor burgers en collectiviteiten om deze tabletten op aanvraag te ontvangen.
  2. Buiten noodplanningszones: Hier zullen apotheken eveneens jodiumtabletten (geproduceerd in 2017) verstrekken aan burgers en collectiviteiten die hierom vragen.
  3. Inzameling en vernietiging: Apotheken verzamelen ingeleverde tabletten met een productiedatum van 2010 of eerder. Deze worden volgens gestandaardiseerde procedures vernietigd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gele containers voor de inzameling van ongebruikte medicatie.
  4. Informatieverstrekking en registratie: Apotheken zullen informatie verstrekken over het gebruik van de tabletten en elke verstrekking registreren met de CNK-code.
  5. Continuïteit en voorraadbeheer: De apotheken zorgen voor een continue voorraad en informatieverstrekking tot aan de volgende overheidsdistributiecampagne. Elke apotheek houdt een minimale voorraad aan van één transportverpakking van 240 doosjes voor snelle reactie bij een nucleair incident.
  6. Aanpassing van voorraad op verzoek van de overheid: In het kader van de nationale strategie kan de overheid verzoeken de voorraad in apotheken aan te passen. Dit kan zowel een verhoging als verlaging zijn, afhankelijk van de situatie en dreigingsniveau.

 

Het belang van nucleaire voorbereiding voor werkgevers

Ook werkgevers spelen een rol in de voorbereiding op mogelijke nucleaire incidenten. Elke organisatie in een binnen 20 km van een nucleaire site (10 km voor IRE Fleurus) en elke “collectiviteit” – een plaats waar meerdere personen voor langere tijd samenkomen zoals bedrijven, scholen, supermarkten – dient passende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Een van de maatregelen is het ter beschikking stellen van jodiumtabletten.


Afbeelding: Nucleaire noodplanningszones in België. Bron: nucleairrisico.be.

 

Deze vernieuwde overeenkomst benadrukt de toewijding van de overheid en apothekersverenigingen aan de veiligheid van burgers in het geval van een nucleair incident. Door deze maatregelen wordt er proactief gehandeld in de distributie van kaliumjodidetabletten, een essentieel onderdeel van de noodplanning voor nucleaire veiligheid.

 

Bronnen:

News.Belgium - Preventieve distributie van kaliumjodidetabletten


Populaire posts van deze blog

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Goed nieuws en slecht nieuws

Wat wil je het eerste horen? "Okee, ik heb goed nieuws en slecht nieuws." Je hebt deze zin ongetwijfeld zelf al eens gebruikt. Ik zelf ook; als arts, als ouder en als manager. En waarschijnlijk heb je dezelfde neiging als ik: je begint liefst met het goede nieuws. "Okee, even de resultaten overlopen. Laat ons beginnen met het positieve..." (vriendelijke glimlach) "Ja, algemeen beschouwd waren je jaarresultaten heel goed. Zoals je kunt zien in deze grafiek, scoor je duidelijk boven het gemiddelde, op alle gemeten parameters. Maar -" "Wat zijn parameters, papa?" Tja, mijn jongste dochter is nog maar net vier, ik moet regelmatig dergelijke woorden uitleggen.  Maar plaats jezelf eens in de positie van een student die de uitslag van haar testscores gaat krijgen, of een patiënt die van zijn dokter de resultaten van een bloedanalyse te horen zal krijgen. Denk er echt over na. Wat wil je het eerste horen, het goede nieuws of het slechte ni