Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe EU-richtlijn beoogt betere arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers

De Europese Commissie verwelkomt een recent politiek akkoord gericht op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de digitale platformeconomie. Dit akkoord, een resultaat van samenwerking tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten, is een belangrijke stap in het verzekeren van rechtvaardige werkomstandigheden voor deze groeiende sector.

 

 

Achtergrond van de richtlijn

Met meer dan 500 actieve digitale arbeidsplatforms in de EU, die kansen bieden voor bedrijven en werknemers, is er behoefte aan duidelijkere regelgeving. De platforms kampen met uitdagingen door verschillende wetten en gerechtelijke uitspraken binnen de EU. Tot nu toe worden de meeste platformwerkers als zelfstandigen beschouwd, wat kan leiden tot problemen zoals gebrek aan transparantie, veiligheidsrisico's en onvoldoende sociale bescherming.

In december 2021 introduceerde de Commissie een voorstel om de arbeidsvoorwaarden voor mensen werkzaam via digitale platforms te verbeteren. Dit voorstel kwam voort uit een toezegging van voorzitter von der Leyen om de positie van platformwerkers te versterken.

 

Doelstellingen en voordelen

De kern van deze richtlijn is het waarborgen van volledige arbeidsrechten en sociale voordelen voor platformwerkers. Daarnaast ondersteunt de richtlijn de duurzame groei van digitale platforms binnen de EU. Belangrijk is de focus op het correct vaststellen van de arbeidsstatus van platformwerkers en het bevorderen van transparantie en eerlijkheid in algoritmisch beheer.

De belangrijkste kernpunten van de richtlijn zijn:

  1. Arbeidsstatus: De richtlijn vereenvoudigt het voor platformwerkers om te profiteren van een passende arbeidsstatus. Het introduceert een wettelijk vermoeden van een arbeidsrelatie op basis van specifieke indicatoren. Dit biedt zowel platformen als werknemers juridische zekerheid en vermindert geschillen.
  2. Algoritmisch beheer: Nieuwe regels zijn opgesteld voor het gebruik van geautomatiseerde systemen. Dit omvat transparantie en verantwoordelijkheid in algoritmisch beheer, met het recht voor werknemers om geïnformeerd te worden en beslissingen aan te vechten.
  3. Handhaving en transparantie: De richtlijn versterkt de handhaving en traceerbaarheid van platformwerk, vooral in grensoverschrijdende situaties. Platforms moeten werk in het desbetreffende land aangeven en relevante informatie verstrekken aan nationale autoriteiten.
  4. Informatie en raadpleging: Er is een verplichting tot het informeren en raadplegen van platformwerknemers over beslissingen inzake algoritmisch beheer.
  5. Tussenpersonen: Zelfs als een platform gebruikmaakt van tussenpersonen, blijft hetzelfde beschermingsniveau voor platformwerkers gehandhaafd.

 

 

Deze richtlijn is een belangrijke stap voorwaarts in het beschermen van de rechten van platformwerkers en het waarborgen van een eerlijke en competitieve digitale arbeidsmarkt binnen de EU. Het biedt een kader voor een betere balans tussen de voordelen van de platformeconomie en de rechten van de werknemers. Na de formele goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad hebben de lidstaten twee jaar om de EU-richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

 

Bronnen:

EU-OSHA – OSH News: EU agreement reached on improved working conditions for 28 million platform workers https://osha.europa.eu/en/oshnews/eu-agreement-reached-improved-working-conditions-28-million-platform-workers

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Calciumhydroxide in water

Kalkwater of kalkmelk is een oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH) 2 ) in water. Calciumhydroxide is weinig oplosbaar in water. “0,17 gram per 100 ml water”. Bron: Chemiekaarten 19 e editie 2004. “Licht oplosbaar in water van 20°C : 1,65 g/l” Bron: Carmeuse.nl In water valt Ca(OH) 2 uiteen in Ca 2+ - en OH - -ionen. Hierdoor ontstaat een basische oplossing. De pH van een oplossing van 0,01% is 11,3. “pH: 11.3 (0.01% at 25 deg C); 12.5 to 12.7 (saturated solution (0.18 g/100 mL) at 25 deg C)” Bron: Intox.org Bij een gesatureerde oplossing (= maximum oplosbare hoeveelheid) bedraagt de pH 12,4 tot 12,8. “pH (saturated solution): 12.4” Bron: Sultanchemists.com “pH: 12,5-12,8 bij een concentratie van 1.070 mg/l” Bron: Carmeuse.nl Bij een langere blootstelling aan calciumhydroxide zullen de huidletsels meer uitgesproken zijn. Dit staat ook als dusdanig vermeld op veiligheidsfiches over calciumhydroxide. “Calcium hydroxide penetrates the ski