Doorgaan naar hoofdcontent

Go bio

Voedsel waarbij geen kunstmatige stoffen worden gebruikt, is heel veel gezonder, zo is gebleken uit een Europees onderzoek.
Organisch geteelde groenten en fruit bevatten veel meer goede ingrediënten, zoals 40 percent meer antioxidanten, dan bespoten exemplaren. Het eten van organisch voedsel is blijkbaar hetzelfde als het eten van één extra portie groente of fruit per dag.

Antioxidanten, ik moet niet uitleggen wat dat zijn, neem ik aan. Er wordt de laatste jaren zoveel over gepraat. Nu, dat spul zit voornamelijk in de schil, als bescherming tegen de schadelijke invloed van het ultraviolette licht - enfin, dat denk ik toch (ik zou het eigenlijk moeten opzoeken, maar what the hell - ik word hier niet voor betaald :-p). En bij het besproeien krijgt net de schil de volle laag. Met als gevolg mooi, glanzend fruit en kleurige groenten, maar dus ook minder "goed spul".

Tja, elke medaille heeft zijn keerzijde. Dankzij het gebruik van pesticiden ogen de groenten en het fruit veel beter. Geen vlekje op de appel te bespeuren. En maar goed ook, of de kieskeurige consument laat het liggen. Ieuw, een zwart plekje. Die appel heeft zeker kanker. Op naar het volgend stuk fruit om te bepotelen. Nee mevrouw, let maar niet op mij. Ik wacht wel.

Alles bio dan maar? Zo simpel ligt dat ook weer niet. Er zijn gewoonweg teveel mensen op deze aardkluit. Organisch geteelde groenten en fruit hebben gewoonweg een te lage opbrengst.

Weet je wat wel een oplossing zou zijn? Genetisch gemanipuleerd voedsel. Eigenlijk is dat gewoon een versnelde manier van telen. Wat vroeger tientallen, honderden jaren duurde - het selecteren van de plantjes die er nét iets beter uitzien dan andere, nét iets grotere vruchten produceren... wat gewoonweg een gevolg is van willekeurige mutaties in de genen, dat wordt nu doelbewust gedaan, door het actief inbrengen van die genen die de plantjes beter beschermen tegen bepaalde insecten of ziektes. Waardoor je minder pesticiden moet gebruiken. Op zich niets bijzonders, we doen dit dus al duizenden jaren (heb je al eens wild graan bekeken, of bosaardbeien?), maar door een Frankenstein-complex wordt er vies naar gekeken. Attack of the killer tomatoes. Toegegeven, zo simpel ligt het niet helemaal (maar ik wou dat woord "Frankenstein-complex" eens gebruiken). Het gevaar zit hem er bijvoorbeeld in dat die genetisch aangepaste plantjes "bezit" worden van grote bedrijven, die dan de kleine zelfstandige boeren genadeloos kunnen wegconcurreren. Maar ik begin veel te ver uit te weiden hierover.

Wat ik eigenlijk maar wil zeggen: Biofood is good.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal