Doorgaan naar hoofdcontent

Gsm's doden tieners!

Recent heb ik een artikel gelezen met ontstellend nieuws. Tieners die voortdurend hun gsm gebruiken, slapen slechter en zijn sneller gestresst en vermoeid dan weinig bellende leeftijdgenoten. Een tijd geleden had ik al gelezen dat gsm's mogelijk interfereren met het normale slaappatroon, dus las ik dit artikel vol interesse.


De Zweedse onderzoekers deelden 21 jongeren tussen 14 en 20 jaar oud in twee groepen in: een controlegroep die per dag minder dan vijf telefoontjes of sms-sen pleegden, en een experimentele groep die meer dan 15 telefoontjes en/of sms-sen afhandelden. Wat bleek dus: de groep die veel belde, voelde zich onrustiger, ging meer stimulerende drankjes drinken, had meer moeite om in slaap te vallen en sliep slechter. Ook waren de veel bellende tieners vatbaarder voor stress en vermoeidheid.
De Zweedse onderzoeker dr. Gaby Badre meent dat er een verband lijkt te bestaan tussen intensief gebruik van een mobiele telefoon en ongezond gedrag zoals roken, snuiven en het gebruik van alcohol. Hij wil jongeren waarschuwen voor de negatieve gevolgen van veel bellen.

Wat mij dus in eerste instantie bijbleef is dat de gsm zo ongezond is als roken, snuiven en (overmatig) drinken. Ik stond al bijna op het punt om het onding uit het raam van de tweede verdieping te kieperen, toen me het aantal proefpersonen opviel. 21! Dus op basis van de opmerkingen van eenentwintig pubers is zulk een studie gebaseerd? Sorry hoor, maar 21 proefpersonen is gewoonweg belachelijk weinig. Dit aantal wordt dan nog verdeeld over twee groepen. Op groepen van tien en elf proefpersonen kun je voor zulke dingen geen statistiek doen. Compleet objectiveerbare laboresultaten, celonderzoeken, tot daar aan toe. Vragenlijsten ingevuld door subjectieve proefpersonen, no way. Het is niet eens een dubbelblind studie, want de proefpersonen weten maar al te goed of ze al dan niet gebruik maken van de gsm. En dan zijn het nog tieners ook, waarvan vijftien meisjes! Ik weet uit eigen ervaring dat tienermeisjes ver-schrik-ke-lijk theatraal kunnen zijn (zie bvb. mijn blogartikel "Ik haat bloedafnames"). "Heb je meer stress nu je veel hebt gebeld?" "O, ja! Ik heb geen oog dichtgedaan! Ik ben keimoe!"

De populaire pers gaat een artikel nogal eens verkeerd interpreteren, of een artikel van bedenkelijke kwaliteit opvissen uit de anonieme poel van onderzoeken. Als klap op de vuurpijl geven ze het onderwerp een spectaculaire titel, en verkondigen het als de absolute waarheid. Zo was er bijvoorbeeld het artikel "laserprinter even schadelijk als sigaret" (zie mijn blogartikel "rokende printers"). Nu, het artikel over de gsm's had een minder spectaculaire titel, "Excessive Mobile Phone Use Affects Sleep In Teens, Study Finds". Vandaar mijn innovatiever alternatief.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal