Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe zit het nu met de maximumfactuur van de externe diensten?

Ongeacht het risico om een reputatie te krijgen als "enfant terrible", wordt het toch hoog tijd om het na de preventie-eenheden met vervaldatum eens te hebben over een ander beladen gegeven: de maximumfactuur.

Ok, eerst even kaderen.

Op 1 januari 2016 is een nieuwe tariefregeling in voege gegaan voor de externe diensten. In plaats van een facturatie op basis van de onderworpenheid van de werknemers aan het gezondheidstoezicht, zijn een aantal tariefgroepen bepaald. Afhankelijk van de NACE-code van de onderneming, betaalt die per werknemer één vast bedrag, onafhankelijk van diens functie of risico.

Eerst waren er vier tarieven (twee tariefgroepen op basis van de NACE-code, en voor de micro-ondernemingen telkens verminderde bedragen) maar na een akkoord van de “Groep van tien” in 2015 werden dat er tien. Ja, ze hebben er duidelijk hun stempel op gedrukt.

Voor wie geen zin heeft om het te gaan googelen: de “Groep van tien” bestaat uit elf leden (yeah, I know) met de belangrijkste onderhandelaars van de federale sociale partners. De sociale partners zijn de werkgeversverenigingen en de vakbondsorganisaties.

Nu, de nieuwe tariefgroepen is niet alles wat de Groep van tien toen is overeengekomen.

De werkgevers- en werknemersorganisaties hadden ook een onderling akkoord bereikt over een “maximumfactuur” voor externe diensten. Dit hield in dat het factuur van de externe dienst voor een werkgever in 2016 niet hoger zou mogen uitkomen dan in 2014, voor gelijkaardige prestaties.


Best wel logisch, in principe dan toch. Want voor een aantal klanten is de factuur écht wel heel veel gestegen. Nu,  in sommige gevallen waren die facturen vroeger in feite véél te laag, en werd dit door de externe diensten gecompenseerd met andere klanten waar een ruimere marge was. Een marge die in het nieuwe systeem zou wegvallen.

Maar whatever, het gegeven van een maximumfactuur staat nergens beschreven in het (ondertussen niet meer zo) nieuwe KB Externe Diensten. Daar staan enkel de wettelijke minimumtarieven die gelden per werknemer per tariefgroep, en de hieraan gekoppelde preventie-eenheden.

Dus werden op 14 december 2015 (voor de eerste keer!) vertegenwoordigers van de externe diensten uitgenodigd voor een overleg met de sociale partners en het FOD WASO. Hier werd overeengekomen dat de externe diensten in 2016 de wettelijke minimumtarieven moesten aanrekenen. En wanneer de bedrijven begin 2017 hun eindafrekening voor het jaar zouden krijgen, en zouden merken dat dit toch een stuk hoger zou liggen dan in 2014, voor nochtans gelijkaardige prestaties? Wel, daarvoor zouden de sociale partners in onderling akkoord met de externe diensten in 2016 een procedure uitwerken.

Ondertussen zijn we begin 2017, en een aantal bedrijven hebben gemerkt dat hun eindafrekening voor 2016 dus wel degelijk hoger ligt dan in 2014, voor gelijkaardige prestaties. (Tussen twee haakjes, een aantal bedrijven hebben ook gemerkt dat hun eindafrekening lager ligt, maar zij hebben daar niet echt een probleem mee… merkwaardig.) In ieder geval, welke procedure kunnen de ondernemingen met de hogere eindafrekening toepassen? Tja… daar wordt nog over nagedacht; een akkoord is nog niet bereikt.

Ik ben alleszins benieuwd welk akkoord zal worden bereikt, en wanneer. En zodra ik het weet, zal ik er eens over bloggen.

Populaire posts van deze blog

Nieuwe publicatie: Verzameling van de rechtspraak over psychosociale risico's op het werk (2016-2023)

In een gezamenlijke inspanning hebben de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid en academici een uitgebreide verzameling samengesteld van rechtspraak gerelateerd aan psychosociale risico's op het werk. Dit document, dat de periode van 2016 tot 2023 beslaat, biedt inzicht in hoe rechtbanken omgaan met de gewijzigde wetgeving sinds 2014 over deze materie. Het is bedoeld om preventieadviseurs en anderen die met deze problematiek te maken hebben, direct naar relevante casussen en thema’s te leiden. Afbeelding: Studievoormiddag van de FOD Werkgelegenheid. Bron: Youtube. De toenemende relevantie van psychosociale risico's Met een historisch hoog aantal langdurig afwezige werknemers in België, onderstrepen psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, en pesterijen – de noodzaak voor een effectieve aanpak en preventie. De wet van 4 augustus 1996, die werknemersbescherming biedt, en de significante wijzigingen in de wetgeving si

Controles op veiligheid van opblaasbare attracties

Opblaasbare attracties zoals springkastelen zijn een populaire aanvulling op ( bedrijfs )evenementen, maar recente incidenten en controles hebben veiligheidsproblemen aan het licht gebracht. Deze zorgen hebben geleid tot een aankondiging door de FOD Economie om toekomstige evenementen strenger te gaan controleren.   Veiligheidsrichtlijnen en regelgeving Aanbieders van opblaasbare structuren, zoals springkastelen en obstakelparcours, moeten de veiligheid van hun diensten garanderen. Dit houdt in dat zij zich moeten houden aan specifieke regelgeving, waaronder het Koninklijk Besluit betreffende de uitbating van speelterreinen en het Koninklijk Besluit voor de organisatie van actieve ontspanningsevenementen. Deze wetten stellen duidelijke eisen aan de veiligheid en het toezicht op deze attracties.   Veelvoorkomende veiligheidsproblemen Enkele van de meest zorgwekkende bevindingen door de FOD Economie omvatten: Onvoldoende schokdemping: Een geschikte schokdempende ondergr

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal