Doorgaan naar hoofdcontent

Het nieuwe KB Re-integratie: stand van zaken

Recent heeft Co-prev cijfers gepubliceerd op hun twitteraccount @Co_Prev over de re-integratietrajecten volgens het nieuwe KB Re-integratie.
Zeven van de elf diensten hebben hun cijfers gedeeld. Deze vertegenwoordigen 78% marktaandeel. Omgezet naar de ganse markt, zijn er in het eerste kwartaal ongeveer 2000 re-integratietrajecten opgestart. Hiervan zijn er al ongeveer 1050 beslissingen gerapporteerd; dit zijn dus adviezen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het Formulier voor Re-integratiebeoordeling (FRB).
Om nog even het geheugen op te frissen: de bedrijfsarts stelt bij een re-integratietraject na maximaal 40 werkdagen een advies op. Het FRB laat vijf mogelijkheden toe:
  • A Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.
  • B Kan op termijn het overeengekomen werk hervatten, en tussentijds aangepast of ander werk is niet mogelijk.
  • C Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk is mogelijk.
  • D Definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, en aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is niet mogelijk.
  • E Opstart traject is om medische redenen nog niet mogelijk.

Een tijdje terug heb ik een blogartikel aangemaakt, waarin ik aangaf hoe de werkgever en werknemer ook in het nieuwe KB in vijf eenvoudige stappen (spoiler alert: eigenlijk zelfs slechts vier) medische overmacht kunnen inroepen, met ontslag om medische redenen via optie D. En wat blijkt nu uit de cijfers? Dit systeem wordt ook effectief en masse toegepast.
In negen op de tien gevallen is het de werknemer (57%, en 2% via behandelende arts) of werkgever (32%) die een re-integratietraject aanvraagt. In zeven op de tien gevallen leidt dit tot optie D = onmiddellijk ontslag om medische redenen. En in de helft van de overige dossiers wordt optie C aangeduid. Dit laat nog steeds een ontslag om medische redenen toe, als de werkgever via een motivatieverslag aangeeft dat ze dit aangepast werk toch niet kunnen aanbieden.

Dit verrast me absoluut niet. Werknemers die willen en kunnen re-integreren in de onderneming, en werkgevers die een actief verzuim- en re-integratiebeleid voeren, hebben geen nood aan het KB. Dit kan en wordt nog steeds toegepast via telefonische contacten met de werknemer, bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting en werkhervattingsonderzoeken van de werknemer met de bedrijfsarts, en een actieve begeleiding bij hervatting. Hiervoor is een re-integratietraject niet nodig, en geeft het enkel bijkomende paperassenmolen.
 
Een "officieel" re-integratietraject wordt dus enkel gebruikt wanneer het niet anders kan, met name bij een ontslag om medische redenen. Gevaar is natuurlijk dat hierdoor de perceptie ontstaat dat werkgevers onvoldoende aangepast werk aanbieden. Dat doen ze wel! Maar niet via de administratief belastende trajecten.
 
En werknemers en werkgevers die er niet voor openstaan, worden met het KB onvoldoende aangespoord tot actie.
Dus al de mooie voornemens van het nieuwe KB, om werknemers via deze wetgeving meer mogelijkheden te bieden tot re-integratie in de onderneming en om werkgevers meer te responsabiliseren in het aanbieden van aangepast werk? Not happening.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels