Doorgaan naar hoofdcontent

Een nieuwe codex Welzijn op het Werk

Het FOD WASO had het op de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde in november 2016 al aangekondigd, en nu is het dus zover: ze hebben grondig de bezem gehaald door de Codex over het Welzijn op het Werk. Dit is recent verschenen in een persartikel van Kris Peeters.
De nieuwe Codex krijgt de symbolische publicatiedatum van 28 april 2017. Want op 28 april 1789 vond de muiterij op de Bounty plaats tegen kapitein William Bligh, onder leiding van Fletcher Christian... of misschien is het omdat 28 april de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk is.
Either way, het is nog niet écht verschenen in het Staatsblad, dus je zult nog even gespannen moeten wachten vooraleer je deze nieuwe pageturner van F. Waso zult kunnen verslinden (spoiler alert: op het einde gaan ze er allemaal aan - ze hebben de veiligheidsvoorschriften niet gevolgd). Zodra het effectief verschenen is, zal ik dit artikel updaten.
Update 02/06: De publicatie in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd op 2 juni 2017. De nieuwe wetgeving zal in werking treden vanaf 12 juni 2017. Je kunt de hele reutemeteut downloaden via deze link (opgepast: 22 MB!)
Nu, inhoudelijk blijft het wel hetzelfde. Alleen is er verregaand gesleuteld aan de structuur en zijn de gebruikte definities consistenter gemaakt. Of: nu zullen we weer helemaal opnieuw moeten gaan zoeken waar welke artikels precies zitten; en ze zaten net allemaal zo knusjes op hun plek in mijn geheugenpaleis...
Willem Kolpa van het Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen heeft de vernieuwde structuur van de Codex al publiek gemaakt; onze nieuwe bijbel gaat tien boeken bevatten. Ik geef ze hieronder ook weer:
Boek I: Algemene beginselen
 • Titel 1: Inleidende bepalingen
 • Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
 • Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk
 • Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
 • Titel 5: Eerste hulp
 • Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval
Boek II: Organisatorische structuren en sociaal overleg
 • Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
 • Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats
 • Titel 6: Laboratoria
 • Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 8: Rechtstreekse participatie
 • Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk
Boek III: Arbeidsplaatsen
 • Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen
 • Titel 2: Elektrische installaties
 • Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 • Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer
 • Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
 • Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering
Boek IV: Arbeidsmiddelen
 • Titel 1: Definities
 • Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen
 • Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving
 • Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
 • Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
Boek V: Omgevingsfactoren en fysische agentia
 • Titel 1: Thermische omgevingsfactoren
 • Titel 2: Lawaai
 • Titel 3: Trillingen
 • Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
 • Titel 5: Ioniserende stralingen
 • Titel 6: Kunstmatige optische straling
 • Titel 7: Elektromagnetische velden
Boek VI: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Titel 1: Chemische agentia
 • Titel 2: Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Titel 3: Asbest
 • Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars
Boek VII: Biologische agentia
 • Titel 1: Algemene bepalingen
Boek VIII: Ergonomische belasting
 • Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
 • Titel 2: Beeldschermen
 • Titel 3: Manueel hanteren van lasten
Boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
 • Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
 • Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Titel 3: Werkkledij
Boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
 • Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
 • Titel 2: Uitzendarbeid
 • Titel 3: Jongeren op het werk
 • Titel 4: Stagiairs
 • Titel 5: Moederschapsbescherming
En op 5 mei heeft de FOD WASO op haar website de nummering toegelicht.
De nummering van de artikelen volgt de opbouw van de codex. Het eerste cijfer is een Romeins cijfer dat verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort. Het tweede cijfer is een Arabisch cijfer dat verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort. Na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering. Zo verwijst artikel I.1-1 naar artikel 1 van boek I, titel 1.
De bijlagen worden op een gelijkaardige wijze genummerd. De eerste twee cijfers verwijzen naar het boek en de titel, het derde cijfer verwijst naar het nummer van de bijlage. Zo is bijlage I.1-1 de eerste bijlage bij boek I, titel 1 van de codex.

Populaire posts van deze blog

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Is maté oké?

Maté is een infusie van yerba maté bladeren in heet water. Het lijkt nog het meeste op thee, en wordt in de Zuid-Amerikaanse landen ook in plaats hiervan en in plaats van koffie gedronken. Eeuwenoud symbool van gezondheid en vriendschap, is deze drank er hét sociale bindmiddel. Maté is ook in de lage landen verkrijgbaar, in kruidenwinkels maar ook in grootwarenhuizen. En het heeft een afzetmarkt. Niet alleen bij inwijkelingen uit Zuid-Amerika. Maté wordt, naast groene thee, namelijk ook aanbevolen als hulpmiddel bij afvallen. Op een relatief bekende website staat maté geklasseerd onder "planten zonder risico", "... U kunt ook rechtstreeks thee van maté of groene thee nemen: gemakkelijk te vinden en veelvuldig gebruikt ..." Tal van dieetwebsites raden ook maté aan, omwille van tal van redenen: naast bijkomend gewichtsverlies, heeft het een beschermend effect op het hart. Het doet de slechte cholesterol dalen en beschermt tegen beschadigingen van het DNA. Het h

Artificiële intelligentie op het werk: voorbeeld van een nuttige toepassing voor de preventieadviseurs

Het is moeilijk om specifieke voorspellingen te doen over wat er de komende jaren belangrijk zal zijn op het vlak van preventie op het werk in België, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren zoals de ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en economie. Het is wel waarschijnlijk dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen. EU-OSHA en Eurofound hebben recent rapporten gepubliceerd over hoe AI de arbeidsomstandigheden kan beïnvloeden. Ook zal de nieuwe campagne van EU-OSHA voor 2023-2025 focussen op nieuwe digitale technologieën op het werk. Ik heb daar in de zomer van 2022 al een aantal artikelen aan besteed, en naar aanleiding hiervan heeft Ruben Baes van Amelior me gevraagd om er een workshop over te geven aan preventieadviseurs, wat ik met veel plezier ook heb gedaan. Het is echt een boeiend onderwerp, en mensen beseffen nog niet hoeveel ze nu al in contact komen met AI op het werk. Die suggesties die Outlook geeft om te antwoorden op een m