Doorgaan naar hoofdcontent

Een nieuwe codex Welzijn op het Werk

Het FOD WASO had het op de Nationale Dagen voor Arbeidsgeneeskunde in november 2016 al aangekondigd, en nu is het dus zover: ze hebben grondig de bezem gehaald door de Codex over het Welzijn op het Werk. Dit is recent verschenen in een persartikel van Kris Peeters.
De nieuwe Codex krijgt de symbolische publicatiedatum van 28 april 2017. Want op 28 april 1789 vond de muiterij op de Bounty plaats tegen kapitein William Bligh, onder leiding van Fletcher Christian... of misschien is het omdat 28 april de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk is.
Either way, het is nog niet écht verschenen in het Staatsblad, dus je zult nog even gespannen moeten wachten vooraleer je deze nieuwe pageturner van F. Waso zult kunnen verslinden (spoiler alert: op het einde gaan ze er allemaal aan - ze hebben de veiligheidsvoorschriften niet gevolgd). Zodra het effectief verschenen is, zal ik dit artikel updaten.
Update 02/06: De publicatie in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd op 2 juni 2017. De nieuwe wetgeving zal in werking treden vanaf 12 juni 2017. Je kunt de hele reutemeteut downloaden via deze link (opgepast: 22 MB!)
Nu, inhoudelijk blijft het wel hetzelfde. Alleen is er verregaand gesleuteld aan de structuur en zijn de gebruikte definities consistenter gemaakt. Of: nu zullen we weer helemaal opnieuw moeten gaan zoeken waar welke artikels precies zitten; en ze zaten net allemaal zo knusjes op hun plek in mijn geheugenpaleis...
Willem Kolpa van het Veiligheidsinstituut Provincie Antwerpen heeft de vernieuwde structuur van de Codex al publiek gemaakt; onze nieuwe bijbel gaat tien boeken bevatten. Ik geef ze hieronder ook weer:
Boek I: Algemene beginselen
 • Titel 1: Inleidende bepalingen
 • Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid
 • Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk
 • Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
 • Titel 5: Eerste hulp
 • Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval
Boek II: Organisatorische structuren en sociaal overleg
 • Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
 • Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats
 • Titel 6: Laboratoria
 • Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk
 • Titel 8: Rechtstreekse participatie
 • Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk
Boek III: Arbeidsplaatsen
 • Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen
 • Titel 2: Elektrische installaties
 • Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 • Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer
 • Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
 • Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering
Boek IV: Arbeidsmiddelen
 • Titel 1: Definities
 • Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen
 • Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving
 • Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
 • Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
Boek V: Omgevingsfactoren en fysische agentia
 • Titel 1: Thermische omgevingsfactoren
 • Titel 2: Lawaai
 • Titel 3: Trillingen
 • Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
 • Titel 5: Ioniserende stralingen
 • Titel 6: Kunstmatige optische straling
 • Titel 7: Elektromagnetische velden
Boek VI: Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Titel 1: Chemische agentia
 • Titel 2: Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Titel 3: Asbest
 • Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars
Boek VII: Biologische agentia
 • Titel 1: Algemene bepalingen
Boek VIII: Ergonomische belasting
 • Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
 • Titel 2: Beeldschermen
 • Titel 3: Manueel hanteren van lasten
Boek IX: Collectieve bescherming en individuele uitrusting
 • Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
 • Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Titel 3: Werkkledij
Boek X: Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën
 • Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
 • Titel 2: Uitzendarbeid
 • Titel 3: Jongeren op het werk
 • Titel 4: Stagiairs
 • Titel 5: Moederschapsbescherming
En op 5 mei heeft de FOD WASO op haar website de nummering toegelicht.
De nummering van de artikelen volgt de opbouw van de codex. Het eerste cijfer is een Romeins cijfer dat verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort. Het tweede cijfer is een Arabisch cijfer dat verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort. Na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering. Zo verwijst artikel I.1-1 naar artikel 1 van boek I, titel 1.
De bijlagen worden op een gelijkaardige wijze genummerd. De eerste twee cijfers verwijzen naar het boek en de titel, het derde cijfer verwijst naar het nummer van de bijlage. Zo is bijlage I.1-1 de eerste bijlage bij boek I, titel 1 van de codex.

Populaire posts van deze blog

Jicht en jus (d'orange)

Recent heb ik gelezen dat softdrinks een jichtopstoot kunnen veroorzaken! Drinken van twee gesuikerde softdrinks per dag zou de kans op een jichtopstoot met 85% doen stijgen. Het vruchtsuiker (fructose) is verantwoordelijk voor dit verhoogd risico, dieetdranken geven geen probleem. Ook andere producten die fructose bevatten (fruitsappen, appels en sinaasappels) geven een verhoogde kans op jicht!? Kijk, dat is dus nieuw voor mij. In alle overzichtslijstjes voor jichtlijders vind je net terug dat je fruit naar believen mag nuttigen. Snoepjes die fructose bevatten moet je dan weer vermijden. Ja, het wordt soms verwarrend. Jicht is een reumatische aandoening. Ze is al heel lang geleden beschreven.  De Griekse geneesheer Hippocrates had het er 25 eeuwen geleden al over. Men dacht wel altijd dat jicht een gevolg was van een overdaad aan alcohol en rijkelijke maaltijden. De jichtlijder kreeg alle schuld voor zijn ziekte in de schoenen geschoven. Maar het is een te hoog urinezuurgehal

Cyanide

En nog eens een strikt arbeidsgeneeskundig blogartikel. Een van de aan mij toegewezen bedrijven heeft informatie gevraagd over cyanides. Redelijk gespecialiseerde informatie wellicht, maar relevant voor bedrijven die met blauwzuur werken. En om collega's arbeidsgeneesheren en preventieadviseurs het opzoekwerk te besparen, maak ik de tekst ook maar publiek. --- CYANIDE 1. Fysische en chemische eigenschappen HCN Heerlijk verfrissend... eh, ruik ik amandelen? HCN is een kleurloze vloeistof of kleurloos gas met de karakteristieke geur van bittere amandelen. HCN gas en vloeistof zijn mengbaar met water en oplosbaar in ethanol en ether. Het kook- en smeltpunt van HCN zijn respectievelijk 25,70°C en -13,24°C. HCN wordt gebruikt als ontsmettings- of desinfectiemiddel, of in chemische syntheses. NaCN en KCN De zouten NaCN en KCN zijn witte, kristallijne vaste stoffen met een lichte amandelgeur. Het smeltpunt van NaCN is 560°C en van KCN 620-635°C. KCN is goed oplosbaar i

Moderne lotusvoeten

Vandaag verscheen een artikel op VRT NWS , dat schoenen met hoge hakken (voorlopig) lijken te hebben afgedaan. Nu kan ik eindelijk een tekst die ik al sinds begin 2020 als "draft" heb staan, publiceren! Wanneer we lezen over de praktijk van het voetinbinden in het oude China, gruwelen we van zulke barbaarse martelpraktijken. Hoe heeft een schoonheidsideaal ooit in zulke mate kunnen ontsporen? Nochtans bezondigen wij ons aan gelijkaardige praktijken, alleen is het moeilijker om zulke dingen objectief te beoordelen, wanneer je zelf in die cultuur verweven zit. Voetinbinden Ik ga dit cultureel gegeven toch even kaderen. De praktijk van voetinbinden heeft zich in China ontwikkeld tijdens de Tang-dynastie (618-907 na Chr.). Het hield in dat men bij jonge meisjes de voeten omzwachtelde. De vier kleine tenen werden naar binnen geplooid en braken uiteindelijk vanzelf. De grote teen bleef recht. Het resultaat was een "lotusvoetje". Dit gold als een teken van wels